Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 11:26:31 13991 Rit 59886 Lunteren N801 - Lage Valkseweg 6741GE Prio Hoog Eenheid | Traumaheli LifeLiner 1

Traumaheli LifeLiner 1

maandag 28 mei 2018

Archief

Veel betaalbare huurwoningen in Ede

Gemaakt: Dinsdag, 12 december 2017 20:13

EDE - Er wordt hard gewerkt aan het toevoegen van 400 betaalbare huurwoningen in Ede. In 2017 zijn er op verschillende locaties in Ede woningen bijgekomen of is de bouw van de woningen gestart. 2018 is het jaar waarin veel van de betaalbare woningen worden opgeleverd. De vraag naar betaalbare woningen is groot en het aanbod is te klein. Eind 2015 is er om die reden een project gestart om versnelt 400 betaalbare huurwoningen bij te bouwen. Dit aantal komt bovenop het aantal woningen dat de gemeente Ede al in de planning had staan.

 

Harry van Huijstee, wethouder Wonen: "Het toevoegen van betaalbare woningen in Ede is meer dan nodig. Ik ben dan ook blij dat we voortvarend te werk gaan en komend jaar een groot aantal woningen kunnen opleveren. Hierdoor heeft iedereen in Ede de mogelijkheid om prettig te wonen."

 

Locaties

De woningen worden op verschillende locaties door heel Ede gebouwd. Dat is ook wat we graag willen, de woningen verspreid door de stad. Er wordt op dit moment gewerkt aan de transformatie van een kantoorpand aan de Rubenstraat. Ook op het zuidplein worden een aantal kantoorpanden omgebouwd tot woningen. Binnen twee nieuwbouwprojecten, de Ericahorst en Park de Blokken, worden nieuwe betaalbare woningen gebouwd. Kortom; veel betaalbare woningen op verschillende plekken in Ede.

 

Veel vraag, te weinig woningen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen in Ede. De toestroom van de statushouders is daar een reden voor, maar ook de uitstroom van de maatschappelijke opvang, het feit dat huishoudens steeds kleiner worden en starters in Ede. Om die reden heeft de gemeenteraad eind 2015 ingestemd met een plan om 400 extra betaalbare woningen te bouwen in Ede. Met die bouw zijn we een eind op weg en in 2018 komen daar nog eens zo'n 224 woningen bij.

Ede investeert in schoolgebouwen

Gemaakt: Dinsdag, 12 december 2017 20:17

EDE - Betere en energiezuinige schoolgebouwen, dat is de inzet van de gemeente Ede. Daarom wordt de onderwijsbegroting vanaf 2022 verhoogd met 220.000 euro per jaar.

 

De verwachting is dat veel schoolbesturen daar 10 procent gaan bijleggen, zodat meer scholen sneller voldoen aan scherpere landelijke eisen en de BENG-normen. Edese scholen worden zo omgevormd tot Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

 

De gemeente zet deze stap in overleg met de schoolbesturen. Goede schoolgebouwen vormen een wezenlijk onderdeel van goed onderwijs. De gebouwen moeten passend zijn voor het aantal leerlingen, ze moeten passen bij de onderwijsconcepten en technisch in goede staat zijn.

In Gelderse Vallei Midden start aanleg glasvezel buitengebied

Gemaakt: Vrijdag, 15 december 2017 01:49

GELDERSE VALLEI - Wethouders Gerard van den Hengel (Barneveld) en Leon Meijer (Ede) zetten vanmorgen samen met initiatiefgroep Lunteren.net, Gebiedscoöperatie O-gen en Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, de eerste schop in de grond: het startsein voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Gelderse Vallei Midden. Voor de zomer werd al bekend dat 50% van de inwoners van het buitengebied heeft gekozen voor diensten via glasvezel. Dit was nodig om daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg.

 

Eerste werkzaamheden in het buitengebied

Aannemer NKM is al begonnen met de schouwwerkzaamheden. "Nu NKM start met de graafwerkzaamheden, vonden we het belangrijk om samen de schop in de grond te zetten. Het is een mooie mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Bovendien wordt het in het gebied heel zichtbaar dat we met de aanleg beginnen", zegt Piet Grootenboer.

 

Wethouders blij met komst glasvezel

Wethouders Gerard van den Hengel en Leon Meijer zijn blij met de komst van glasvezel in het buitengebied van de Gelderse Vallei. Leon Meijer licht toe: "Glasvezel is van levensbelang voor het buitengebied. Al jarenlang was er grote behoefte aan glasvezel in de gemeente. Gerard van de Hengel vult aan: "Om de 50% te halen hebben Lunteren.net uit Ede en alle ambassadeurs uit Barneveld enorm geholpen. Zij zijn huis aan huis gegaan om mensen te overtuigen. We willen ze hier nogmaals voor bedanken. Zonder hen hadden we het niet gered."

 

Gebiedscoöperatie O-gen

Gerard van Santen van Gebiedscoöperatie O-gen: "Onze ambassadeurs hebben hier tevens hard aan gewerkt. Goed om te weten dat we hier in de Gelderse Vallei in 2018 voorzien zullen zijn van een glasvezelnetwerk. Het buitengebied zit er met smart op de wachten.

 

Lunteren.net

"De officiële start van de aanleg is voor ons een mooie afsluiting van dit jaar, maar ook van een lange periode knokken voor een glasvezelnetwerk rondom Lunteren. Deze dag geeft ons een voldaan gevoel. Wij zijn blij dat we tijdens onze vooronderzoeken en gesprekken met partijen binnen de glasvezelwereld, in contact gekomen zijn met CIF. Zonder hen zouden we nog jaren aan ons koperdraadje vastzitten. We wensen CIF en aannemer NKM veel succes met de aanleg van het netwerk. Ook voor alle bewoners die gekozen hebben voor een glasvezelaansluiting en het daardoor mede mogelijk hebben gemaakt wensen wij heel veel plezier met de supersnelle verbinding. We bedanken bij deze ook graag onze ambassadeurs en de gemeente Ede voor de prettige en vruchtbare samenwerking. Samen hebben we het mogelijk gemaakt," aldus Jan Willem Viets van Lunteren.net

 

Start werkzaamheden

De aannemer NKM start met de aanleg van glasvezel. NKM is al begonnen met de schouwwerkzaamheden. Dat betekent dat de aannemer bij iedereen langs komt om te kijken waar de aansluiting precies gemaakt gaat worden. De aanleg van glasvezel is een grote klus. De verwachting is dat eind 2018 de aanleg in Gelderse Vallei Midden helemaal afgerond is.

Gratis vuurwerkbril voor leerlingen groep 8

Gemaakt: Maandag, 18 december 2017 16:53

EDE - Leerlingen van groep 8 van basisscholen in de gemeente Ede krijgen een vuurwerkbril uitgereikt. De actie maakt deel uit van de vuurwerkcampagne van de gemeente Ede onder het motto: veilig, rustig en schoon. Burgemeester René Verhulst reikte vandaag de eerste vuurwerkbrillen uit op de Regenboogschool in Ede.

 

In aanloop naar de jaarwisseling is er een korte publiciteitscampagne met aandacht voor de thema's schoon, veilig en rustig. Daarnaast is er aandacht voor woninginbraken tijdens de feestdagen.

 

Vuurwerkbril

Leerlingen van de groepen 8 van basisscholen in de gemeente Ede ontvangen van de burgemeester een vuurwerkbril. Dit om de aandacht te vestigen op het veilig afsteken van vuurwerk. Iedere school krijgt daarbij een (digitale) lesbrief toegezonden om in de klas aandacht te besteden aan een veilige jaarwisseling.

Nieuwe verkeersprojecten in 2018

Gemaakt: Dinsdag, 19 december 2017 19:28

EDE - Een betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en extra ruimte voor de fiets. Dat zijn de prioriteiten voor de nieuwe verkeersprojecten in 2018. Het college van burgemeester en wethouders stemde vandaag in met het voorstel waarmee volgend jaar 475.000 euro in nieuwe verkeersprojecten wordt geïnvesteerd.

 

Projecten

Voor verschillende projecten vanuit het Fietsplan is geld beschikbaar. Ook wordt een tweerichtingen fietspad aan de oostzijde van de Keesomstraat mogelijk gemaakt. Naast geld voor verkeersituaties in woonwijken (30 km zones) is er specifiek geld voor de bereikbaarheid van De Klomp en een onderzoek naar (sluip)verkeer in Bennekom.

 

Het verkeersbeeld wordt op veel punten in Ede overzichtelijker gemaakt door het verwijderen of verplaatsen van obstakels op fietsroutes en het verwijderen, vervangen of verplaatsen van verkeersborden. Zo wordt tevens op onderhoud bespaard. Ook is er geld beschikbaar voor parkeeronderzoeken in woonwijken.

 

Werk-met-werk

De verkeersprojecten worden - waar mogelijk - goed afgestemd met onderhoudswerkzaamheden en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is niet alleen efficiënt, het zorgt er ook voor dat de overlast door werkzaamheden voor de omgeving beperkt blijft. Als het zover is, informeert de gemeente de direct betrokkenen uiteraard over de plannen.

Ontwerp bestemmingsplan Smaakpark

Gemaakt: Dinsdag, 19 december 2017 19:30

EDE - Het idee om op het voormalige kazerneterrein een Smaakpark te realiseren krijgt steeds meer vorm. Initiatiefnemers Christian Weij en Petra Busser zijn al bezig om hun idee te promoten en met crowdfunding de benodigde financiering rond te krijgen. De gemeente Ede steunt het initiatief en heeft het bestemmingsplan aangepast zodat het Smaakpark ook juridisch mogelijk is. Dit plan gaat binnenkort de inspraak in.

 

Zo'n 5 jaar geleden ontstond het idee voor een Smaakpark. Christian Weij, onder andere bekend van zijn popup restaurant Puur-e en het foodfestival Störrig en Petra Busser, voedingscoach en diabetes verpleegkundige hebben een passie voor lekker, eerlijk en gezond eten. Dagelijks zijn zij bezig met het bedenken en serveren van verantwoorde voeding en het ontwikkelen van foodconcepten.


Weij: "Het Smaakpark wordt de plek waar alles moet samenkomen wat wij met voeding doen. Een permanent Foodfestival voor iedereen die lekker, duurzaam of gezond wil eten."

 

Smaakpark

Het Smaakpark komt op het voormalige kazerneterrein Maurits Noord. Dit terrein heeft in het ontwikkelingsplan het thema kunst en cultuur gekregen. Het Smaakpark past heel goed bij dit thema. De oude schermhal wordt omgetoverd tot een kookstudio, foodhal en woonhuis. De grond daarachter wordt bestemd voor het park zelf. Hier worden niet alleen groenten en kruiden verbouwd, maar wordt er ook geëxperimenteerd met nieuwe vormen van voedselproductie. Ook kun je blijven slapen in één van de twee B&B kamers die in de grond onder de moestuinen wordt gecreëerd. Het nieuwe bestemmingsplan, dat ter inzage ligt 28 december tot en met 8 februari maakt deze bestemming mogelijk. Hierover wordt medio januari een informatiebijeenkomst gehouden.

 

Positief

Wethouder Weijland is positief over deze ontwikkelingen op Maurits Noord. "Het past prima bij de huidige plannen op de kazerneterreinen en het ademt aan alle kanten duurzaamheid en food uit. Dat is wat wij als gemeente zijn en dat blijkt dus ook uit dit soort initiatieven. Het is niet vergelijkbaar met een World Food Center, maar het sluit wel mooi op elkaar aan. Ik ben dan ook tevreden dat we met het wijzigen van het bestemmingsplan dit mogelijk kunnen maken. Dat het een succes wordt, daarvan ben ik overtuigd."

Barneveld “ongelooflijk blij” met totaalaanpak van aansluiting A1/A30

Gemaakt: Woensdag, 20 december 2017 17:49

BARNEVELD - De gemeente Barneveld is “ongelooflijk blij” met het besluit van de Tweede Kamer om de aansluiting A1/A30 bij Barneveld helemaal aan te pakken. Gisteren gaf de Tweede Kamer het kabinet de opdracht om, samen met medeoverheden, een structurele oplossing uit te werken voor het hele knooppunt A1/A30 (en niet alleen voor de zuidzijde). Momenteel wordt een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is door de Tweede Kamer gevraagd medio 2018 te laten weten hoe de knelpunten bij Barneveld structureel kunnen worden opgelost. 

 

De gemeente Barneveld, Regio FoodValley, de BIK, VNO-NCW Midden, Transport en Logistiek Nederland, Verladersorganisatie EVO en de provincie Gelderland hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de Rijksoverheid ervan te overtuigen dat de aansluiting A1/A30 moet worden aangepakt. Zo’n aanpak is nodig omdat het knelpunt nooit als een aansluiting van twee snelwegen is ontworpen, het verkeer in en om Barneveld toeneemt, er nu ’s morgens en ’s middags al vaak files staan, etc. 

 

MIRT-onderzoek en MIRT-verkenning 

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie waarin de minister wordt opgeroepen om samen met medeoverheden “concrete plannen uit te werken voor de oplossing van het hele knooppunt A1/A30 en verzoekt voorts medio 2018 voorstellen te doen hoe dit knelpunt structureel kan worden opgelost waarbij bovendien de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt.” 

 

Vorig jaar besloot de Tweede Kamer al dat de regio zélf (Barneveld en Regio FoodValley) een zogenoemd MIRT-onderzoek zou mogen starten om de knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Zo’n onderzoek moet leiden tot een MIRT-verkenning waarin wordt aangegeven hoe de aanpak concreet vorm krijgt. Tegelijkertijd besloot de Tweede Kamer om voor de aanpak van de zuidzijde alvast € 10 miljoen opzij te zetten. 

 

Het besluit van gisteren betekent dat niet alleen de zuidzijde van de aansluiting in beeld is, maar dat de minister is gevraagd om een totaaloplossing voor de aansluiting in beeld te brengen. 

 

Ongelooflijk blij 

Het college van B&W is “ongelooflijk blij” met het besluit van de Kamer. “We hebben ons de afgelopen jaren – samen met andere partijen – ingezet voor de noodzakelijke aanpak van deze aansluiting. Want willen we Barneveld en de regio bereikbaar houden, dan móet er iets gebeuren. We waren al blij met het MIRT-onderzoek en de reservering van € 10 miljoen, maar een totaalaanpak is natuurlijk voor de toekomst de beste optie. We werken de komende tijd graag mee om de knelpunten en oplossingen in beeld te brengen zodat díe maatregelen worden getroffen die Barneveld en onze dynamische Regio FoodValley bereikbaar houden”, aldus de wethouders Hans van Daalen en Gerard van den Hengel.

Atelierwoningen voor SLAK op kazerneterreinen

Gemaakt: Woensdag, 20 december 2017 18:53

EDE - Op de valreep van 2017 wordt gestart met de verbouw van één van de voormalige paardenstallen op Maurits Noord. In gebouw 24 realiseert IBROX Projecten uit Ede 9 fraaie atelierwoningen voor Stichting Atelierbeheer SLAK. Op woensdag 20 december vond de start bouw plaats, omlijst door de nodige culturele uitingen zoals van SLAK verwacht mag worden. Als alles naar verwachting verloopt worden de woningen begin juli 2018 opgeleverd.

 

Gebouw 24 is één van de voormalige paardenstallen op de Maurits Noordkazerne. Het pand uit 1908 maakt onderdeel uit van een rijtje van 7 stallen. Juist deze gebouwen laten zien wat voor bijzondere kazerne de Maurits Noordkazerne was en welke taak de legereenheid hier had: het per paard vuursteun geven aan de eigen troepen. In het rijtje bevindt zich een rijloods met drafveld ernaast, een hoefsmederij en diverse stalgebouwen. Inmiddels is voor bijna alle stallen een nieuwe bestemming en eigenaar bedacht.

 

SLAK

In gebouw 24 is een bijzonder programma voorzien. Het pand wordt verbouwd en gerestaureerd tot 9 wooneenheden met atelierruimtes voor kunstenaars. Deze doelgroep heeft het moeilijk als het gaat om het vinden van een geschikte en betaalbare woonwerkruimte. Om die reden is gekozen voor deze invulling waarbij SLAK het uiteindelijke beheer verzorgt en IBROX Projecten B.V. uit Ede de complete ontwikkeling voor haar rekening neemt. SLAK is een gevestigde naam als het gaat om het beheer en verhuur van werk- en woonruimten voor kunstenaars en culturele organisaties in de provincie Gelderland. De stichting is ook al actief in Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen. De huurprijs van de woningen zal net onder de huurtoeslaggrens liggen.

 

Kunst en Cultuur

Wethouder Weijland heeft zowel erfgoed als cultuur en de Veluwse Poort in zijn portefeuille. Hij vertelt: "Dit is natuurlijk bijzonder voor een wethouder. Hier komen drie fantastische onderdelen samen. En ik ben dan ook heel blij dat we met SLAK weer een brokje geschiedenis voor Ede behouden en een plek vinden voor onze pioniers hier op de kazerneterreinen. Toen we in 2011 de kazerneterreinen overnamen van defensie was SLAK een van de eerste huurders. En dat ze nu definitief blijven vind ik echt fantastisch. In het ontwikkelingsplan voor de kazerneterreinen hadden we voor Maurits Noord het thema Kunst en cultuur bedacht. Met SLAK geven we daar voor een deel weer invulling aan."

BCA organiseert de achtste MEGAVEILING [video]

Gemaakt: Donderdag, 28 december 2017 17:00

BARNEVELD - Op donderdag 28 december legt BCA de rode loper voor u uit. Dan organiseert BCA de achtste MEGAVEILING. De deuren worden al om 7.00 uur 's morgens geopend en om 9.00 uur zal de eerste auto onder de hamer gaan. Gedurende de hele dag zal er goed voor u worden gezorgd met lekkere hapjes en drankjes.

 

Aanbod
Ze hebben een zo divers en groot mogelijk aanbod geprobeerd samen te stellen. De eerste twee delen bestaan uit inruil- en MarketPrice auto's. Vanaf deel drie vindt u de auto's afkomstig van lease en fleet.

 

Cadeaus
Ook worden dit jaar weer prachtige cadeaus weggegeven aan de klanten die minimaal 5 auto's kopen tijdens de Megaveiling én tot het einde van de veiling in de hal blijven.

 

Online Barneveld maakte voor u een video verslag.

Herenboerderij Ede en omstreken: op weg naar 150 leden

Gemaakt: Donderdag, 28 december 2017 17:40

EDE - Het plan voor een Herenboerderij in Ede groeit als kool. In 4 maanden tijd hebben we al bijna 50 leden uit Ede en omstreken weten te werven. Het bestuur van Herenboeren Ede vindt de groei boven verwachting. Voorzitter Rob van Bokkem: "Het is fantastisch om te zien dat het concept van de Herenboerderij zo goed aanslaat. 30 leden hebben al getekend en 20 mensen gaan dat binnenkort nog doen! We willen heel graag doorgroeien naar 150 leden rond de zomer van 2018, zodat we op zoek kunnen gaan naar een locatie op fietsafstand van Ede. En beginnen met de inrichting van de Herenboerderij".

 

Een Herenboerderij is een kleinschalige gemengde coöperatieve boerderij, in eigendom van een groep huishoudens die samen een coöperatie vormen. Samen bepalen de leden van de coöperatie wat ze willen eten en verbouwen. Dat gebeurt op een duurzame manier. Een professionele boer in dienst van de coöperatie verbouwt op de boerderij tientallen soorten groenten en fruit en verzorgt de dieren die vlees en eieren leveren. Iedere Herenboer betaalt eenmalig inleggeld voor de oprichting van de boerderij. Verder delen de Herenboeren de jaarlijkse kosten door contributie, in ruil voor het afnemen van een wekelijks voedselpakket. Herenboeren Ede vormt straks een coöperatie en alle belangrijke beslissingen over uitgaven en productie worden door de Algemene Ledenvergadering genomen.

 

De stichting Herenboeren Ede heeft meerdere plannen om zich in 2018 in Ede en omstreken bekend te maken. Zo wil Herenboer Tjirk van der Ziel, docent/onderzoeker op de CHE, in samenwerking met studenten een documentaire maken over de oprichting en totstandkoming van de Herenboerderij Ede.

 

In 2018 wil Herenboeren Ede zich in het werven van leden ook nadrukkelijk gaan richten op de dorpen in het buitengebied. Mensen uit bijvoorbeeld Bennekom, Lunteren en Harskamp zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

 

De komende maanden zullen er regelmatig informatie- en verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd in het Raadhuis van Ede. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die kennis met ons en het concept Herenboeren willen maken. Tijdens de verdiepingsbijeenkomsten worden specifieke thema's nader uitgelegd. Meer informatie is ook te vinden op de website www.herenboerenede.nl. De volgende informatie- en verdiepingsbijeenkomst is op 16 januari 2018 om 20.00 uur in het Raadhuis van Ede. De verdiepingsbijeenkomst gaat dit keer over de businesscase van een Herenboeren-boerderij.

Vervroegde Nieuwjaars vreugdevuren en Carbid schieten

Gemaakt: Zaterdag, 30 december 2017 17:34

HARSKAMP - Vandaag waren er vervroegde Nieuwjaars vreugdevuren en Carbid schieten. In de Valk was een groot vuur aan de Hoge Valkseweg-Kouthoornweg. In verband met de zondagsrust is er voor gekozen dit jaar op 30 december de bussen te laten knallen.

 

Waar het afsteken vuurwerk steeds verder aan banden wordt gelegd en op oudejaarsdag pas vanaf zes uur 's avonds is toegestaan, wint het carbid schieten op oudejaarsdag in de regio de laatste jaren aan populariteit.

Ruim 21.000 waardevolle en monumentale bomen in Ede

Gemaakt: Dinsdag, 02 januari 2018 21:26

EDE - In de periode juni tot december 2017 hebben boomdeskundigen alle waardevolle en monumentale bomen in de gemeente Ede op particulier terrein geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de gemeente Ede landelijk hoog scoort met het aantal aanwezige waardevolle en monumentale bomen. In totaal staan er in de gemeente Ede ruim 21.000 waardevolle en monumentale bomen, waarvan ruim de helft op particulier terrein staat.

 

Het groene karakter van Ede

De gemeente Ede bestaat voor 90% uit groen. Om dit groene karakter te behouden heeft de gemeente Ede een overzicht gemaakt van alle waardevolle en monumentale bomen in de gemeente Ede. Bomen die op gemeentegrond staan, waren reeds in kaart gebracht. Deze laatste inventarisatie was gericht op particulier terrein, waarbij de eigenaren zijn voorzien van tips voor onderhoud.

 

Verkiezingsbijeenkomst mooiste monumentale boom van Ede

Tijdens de inventarisatie op particulier terrein is een top 50 van de mooiste waardevolle en monumentale bomen in Ede gemaakt. Daarvan is weer een top 10 gemaakt. Op woensdag 10 januari aanstaande maakt wethouder Leon Meijer tijdens de verkiezingsbijeenkomst bekend welke eigenaar de mooiste monumentale boom van Ede heeft. De bijeenkomst start om 19.45 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis (Bergstraat 4) in Ede en is voor iedereen vrij toegankelijk.

 

Meer informatie over het project is verkrijgbaar op www.ede.nl/monumentalebomen.

Bosuilenexcursie in de Sysselt

Gemaakt: Maandag, 08 januari 2018 18:45

EDE - De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op vrijdag 19 januari een bosuilenexcursie in de Sysselt. Hij neemt u in het donker mee de natuur in en laat ervaren wat de nacht te bieden heeft. In deze tijd van het jaar werken de bosuilen aan hun territoria. Daarom laten de mannen bosuil hun onnavolgbare roep horen: 'oehoeeee' en antwoordt het vrouwtje met een schril 'kewICK'. Hoort u ze niet? Dan wordt omhoog gekeken. Bij een onbewolkte hemel is wellicht de gordel van Orion te zien. En alleen de jagers met goede ogen onder de deelnemers zien Alcor, een dubbelster in de Grote Beer. Ach, laat u zich deze avond gewoon verrassen.

 

Start: 19.30 uur aan de zuidzijde van de Sysselt. Duur: ca. 2 uur. Deelname: € 7,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen €2,50 p.p. op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen.

 

Informatie: Keesjan Kleef, tel. 06 - 52 519146 of Dirk van der Plaat, tel. 06 - 28 849 331.

Luier inzameling op kinderdagverblijf

Gemaakt: Maandag, 08 januari 2018 18:52

EDE - Kinderopvang IN Kleur werkt sinds januari 2018 met de gemeente Ede samen aan de luierinzameling. De gemeente heeft containers beschikbaar gesteld die op twee kinderdagverblijflocaties staan. Ouders uit de buurt en van het kinderdagverblijf kunnen hier gratis hun luierafval kwijt. Dit scheelt aanzienlijk in de grijze containers die bij ouders thuis staan. Ouders besparen op deze manier op afval ophaal kosten en dragen bij aan een beter milieu. De luiers worden ingezameld en gerecycled.

 

De containers zijn te vinden op de locatie kinderdagverblijf Het Vlinderbos, Bennekomseweg 32 in Ede en locatie Kindcentrum Het Sterrenbos aan de Veenderweg 4 in Ede, ingang via de Telefoonweg.

 

Wilt u meer weten over de inzameling? Stuur dan een mail naar info@kinderopvanginkleur.nl

Studenten lanceren platform over stress bij medestudenten

Gemaakt: Maandag, 08 januari 2018 18:54

EDE - Vier journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede zijn bezig om een platform op te zetten over stress bij (mede)studenten. Op 23 januari 2018 gaat de website www.studentenzonderstress.nl online. ,,We horen vaak dat er een taboe heerst op het ervaren van stress. Wij willen deze taboe de wereld uit helpen," aldus Romy van der Wiel, een van de studenten achter het project.

 

De vier studenten zijn het schooljaar 2017/2018 begonnen met het behandelen van stress, in eerste instantie voor een schoolopdracht. ,,Naarmate we dieper in het onderwerp zaten, gingen we ook meer over onszelf nadenken. Inmiddels is het behandelen van stress meer dan een schoolopdracht. We willen echt dat studenten durven te praten over dit onderwerp," legt Job Oldegbers uit. Verschillende interviews zijn al gepubliceerd op de Facebookpagina van de studenten, die ze elke week vullen met vlogs, interviews of andere informatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een eindproductie van ruim tien minuten waarin de verschillende aspecten van stress werden behandeld. ,,Nadat we de eindproductie hadden gemaakt kwam een signaal naar voren: de taboe op stress is (te) groot. In het tweede blok van het jaar zijn we na gaan denken hoe we hier wat aan konden gaan doen."

 

Volgens de redactie van de studenten heeft iedereen stress in meer of mindere mate. Op 28 januari zal de website online komen. Naast verschillende artikelen, interviews en video's zal er ook een buddysysteem komen. Studenten kunnen door de redactie aan elkaar gekoppeld worden om zo te stimuleren dat er gesprekken ontstaan over stress. ,,Het is een uitgebreid project, maar we denken dat het de moeite waard is," geeft Job Oldegbers toe.

 

De website is op dit moment nog niet online. Ondertussen blijven de studenten hun Facebookpagina updaten. Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/studentenzonderstress.

Midwinterduik voor bikkels in Ede

Gemaakt: Maandag, 08 januari 2018 18:57

EDE - Vorig jaar organiseerde de Beatrixkerk in Ede vlak na Nieuwjaar een Midwinterduik. Heel wat bikkels (zowel dames als heren) trotseerden toen de kou en waagden een sprong in het bad. Ook dit jaar wordt weer zo'n sportieve Midwinterduik gehouden. Bij de Beatrixkerk (Beatrixlaan 54 in Ede) is dan een compleet zwembad ingericht. Op zondag 14 januari om 12.00 uur kan iedereen die dat wil daarin een frisse duik nemen. Dit alles onder het motto: 'Be cool! Duik in de poel!'

 

Wees erbij, om zelf de duik te wagen of om anderen aan te moedigen. Niet alleen de leden van de Beatrixkerk, maar ook gasten, buurtbewoners, kortom iedereen is welkom! Neem zelf badkleding en een (grote...!) handdoek mee'. Deelname is - uiteraard - gratis!

Zorgappartementen en sociale huurwoningen aan Robert Kochlaan Bennekom

Gemaakt: Woensdag, 10 januari 2018 17:26

BENNEKOM - Op het terrein van de gesloopte Vossenvelde-MAVO aan de Robert Kochlaan in Bennekom komen zorgappartementen en sociale huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor de bouw.

 

De zorgappartementen zijn bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en worden gerealiseerd aan de kant van de Pasteurlaan. De sociale huurwoningen - maximaal 24 - zijn daarachter aan de Robert Kochlaan en de Swammerdamlaan gepland.

 

Beeldkwaliteit

De gemeente wil graag dat het karakter van het perceel behouden blijft. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Zo wordt de nieuwbouw uit natuurlijke materialen opgetrokken met gebruik van onder meer bakstenen, hout en gebakken dakpannen. Daarnaast houdt het gebied een groene uitstraling met beukenhagen en bomen.

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Bijna iedereen in Bennekom vond De Vossenvelde-Mavo een mooi pand. Hergebruik na het vertrek van de school is helaas niet mogelijk gebleken. Het beeldkwaliteitplan is daarom erg belangrijk: er komt nieuwbouw met een natuurlijk karakter terug, dat recht doet aan de historie van het perceel. Tegelijkertijd worden er zorgwoningen en sociale huurwoningen gerealiseerd. Dat is belangrijk, want de vraag naar dit soort woningen in Bennekom is groot.''

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan liggen de komende weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie geven op het beeldkwaliteitplan. Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen een zienswijze indienen.

Ik heb een Nefit cv-ketel: wat nu?

Gemaakt: Donderdag, 11 januari 2018 00:12

Afgelopen dagen verschenen in de media berichten over mankementen aan Nefit cv-ketels van het type Topline, die zijn geproduceerd tussen 2006 en 2009. Door een niet goed werkend onderdeel zou er een verhoogd risico zijn op brand en op koolmonoxidevergiftiging (CO), blijkt uit een onderzoek in opdracht van RTL Nieuws.

 

Nefit heeft in februari 2017 gemeld dat een onderdeel van de betreffende cv-ketels vervangen moet worden in verband met brandgevaar. Eigenaren van deze ketels en installateurs zijn hierover geïnformeerd. De onderzoekers die in opdracht van RTL Nieuws het onderzoek hebben uitgevoerd, geven aan dat hiermee het probleem niet verholpen zou zijn. Nefit heeft aangekondigd dat ze onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de Nefit Topline cv-ketels. Heb je een Nefit Topline cv-ketel uit het jaar 2006 t/m 2009 en twijfel je over de veiligheid van de ketel, neem dan contact op met Nefit of met uw installateur.

 

Hang een CO-melder op
Elke (moderne) cv-ketel kan een koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Bijvoorbeeld als deze niet goed is afgesteld of bij een defect aan het rookgas afvoerkanaal. Laat daarom de ketel jaarlijks controleren en onderhouden door een erkend installateur. Zorg daarnaast altijd voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de ketel hangt en plaats een koolmonoxidemelder. Geef de sluipmoordenaar CO geen kans in jouw huis!

 

Meer informatie over koolmonoxide lees je hier.

Winnaar SMS-actie ontvangt nieuwe fiets

Gemaakt: Vrijdag, 12 januari 2018 19:46

EDE - Dhr. Vincken heeft uit handen van Vonk Tweewielers een gloednieuwe fiets ontvangen! Dhr. Vincken was de winnaar van de SMS-actie uit Ede Magazine.

 

De fiets is geleverd door Vonk Tweewielers uit Barneveld. Dhr. Vincken mocht zelf het model kiezen; heren-, dames- of kinderfiets.

De kunst van IPad arT in Het Westhoffhuis

Gemaakt: Maandag, 15 januari 2018 17:24

LUNTEREN - Tijdens zijn expositie in het Westhofhuis in Lunteren laat Henk Jan Witteveen het publiek kennismaken met de kunst IPad arT. Van landschappen tot abstract werk, dit alles is te zien de hele maand februari 2018.

 

Naast schilderen met olieverf of aquarelleren kun je ook met de Ipad kunst maken. Henk Jan Witteveen maakt veel gebruik van de Ipad en legt uit: 'tekenen en ontwerpen met de IPad is voor mij een compleet nieuwe ervaring. Met mijn vinger maak ik tekeningen en ontwerpen. Zo werk ik veel vrijer en expressiever dan met traditionele methoden. Deze vorm van kunst is een bijzondere combinatie van moderne en primitieve technieken.'

 

Tijdens de expositie in het Westhofhuis kunt u deze Ipad arT bekijken. Het zijn landschappen, bloemen, stillevens en abstracte vormen. Alle werken zijn bijzonder kleurrijk en expressief. Henk Jan: 'inspiratie vind ik in Nederland, Engeland en Frankrijk. Maar ook in de vensterbank van onze overburen waar kleurrijke plantenpotten staan. Vaak begin ik een tekening met een kleurencombinatie en daarna ontstaat er een landschap of juist iets heel abstracts. En het handige van een iPad is dat ik overal aan de slag kan. Het is een hele andere manier van ontwerpen, maar ik wil eigenlijk niet anders meer!'

Stel uit Ede belt 16 keer onnodig naar 112

Gemaakt: Dinsdag, 16 januari 2018 18:12

EDE - Op het Operationeel Centrum (OC) komen dagelijks vele meldingen binnen. Melders bellen 0900-8844 of bij spoed 112.

 

De mensen van het OC hebben dan ook aardig wat meldingen te verwerken, waarna de centralist de meldingen uitgeeft aan de eenheden op straat. Het mag vanzelfsprekend zijn dat ze daarom niet zitten te wachten op fake meldingen. Dat ze ook niet zitten te wachten op mensen die bewust onnodig 112 bellen, is dan ook logisch. Nou ja, logisch?

 

Afgelopen zondag bleek dat sommige mensen daar anders over dachten. Zondag vond een stel uit Ede het nodig om binnen twee uur, maar liefst 16 keer de meldkamer te bellen. Bij de eerste melding zou er sprake zijn van een conflict en daarop zijn agenten naar het opgegeven adres gegaan. Ze hebben daar bemiddeld en met beide partijen zijn afspraken gemaakt.

 

De agenten waren nog niet weg, of er volgde alweer een nieuwe melding. Het conflict was op dat moment niet meer gaande, maar de melders vonden het nodig om te laten weten dat zij het niet eens waren met het optreden van de politie. Dit kan uiteraard, maar hiervoor is 112 in ieder geval niet bedoeld. Er is geen sprake van een situatie waarbij de politie, de ambulance of de brandweer direct in actie moeten komen. Op deze wijze worden de telefoonlijnen en de collega's van het OC onnodig belast.

 

Nadat er vervolgens door hetzelfde stel maar liefst 12 keer naar het OC werd gebeld, zijn agenten naar de woning gegaan en hebben ze een telefoon in beslag genomen. Ook dit bleek niet de oplossing, want vervolgens werd er nog een aantal keer naar het OC gebeld, waarna het betreffende nummer werd geblokkeerd. Toen ook dit niet hielp, zijn agenten nogmaals naar de woning gegaan en hebben ze beide bewoners aangehouden op verdenking van het 'opzettelijk zonder noodzaak gebruik maken van het alarmnummer voor publieke diensten'. Er werden nog twee telefoons aangetroffen en ook deze zijn in beslag genomen.


Justitie beslist wat er met de verdachten en hun telefoons gaat gebeuren.

 

Artikel 142 Wetboek van Strafrecht
2. Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.

Popkoor Luidkeels gaat de strijd aan tijdens het Nederlands Koorfestival

Gemaakt: Dinsdag, 16 januari 2018 18:31

BARNEVELD / EDE - In het Akoesticum in Ede vindt op zondag 28 januari a.s. het tweejaarlijks Nederlands Koorfestival plaats. Popkoor Luidkeels gaat de strijd aan om de titel: 'Koor van het jaar 2018'.


Per provincie vindt een voorronde plaats. De winnaars van deze voorrondes gaan door naar de landelijke competitie. Een professionele jury beoordeelt de deelnemende koren op tien onderdelen. Het koor dat de meeste punten behaalt mag zich 'Beste koor van Gelderland' noemen en gaat door naar de landelijke finale op 2 juni.


Naast de beoordeling door de jury wordt ook de Publieksprijs Gelderland 2018 toegekend. Tijdens de optredens kan het publiek op zijn/haar favoriete koor stemmen. De winnaar mag zich dan twee jaar lang 'NKF Publieksfavoriet van Gelderland' noemen.


De optredens vinden plaats op 28 januari in het Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, Ede. 
(naast station Ede-Wageningen.) Aanvang 14.00 uur. De uitslag wordt om 17.15 uur bekend gemaakt.
U kunt de optredens bijwonen en op ons koor stemmen. Kaarten aan de zaal kosten € 12,--. 
Onze fans kunnen echter kaarten via Popkoor Luidkeels bestellen: info@popkoorluidkeels.nl De prijs is dan € 9,-- per kaart. Hiervan gaat € 2,-- naar onze clubkas. Dus het mes snijdt aan twee kanten.

Burgemeester René Verhulst opent vernieuwde balies in gemeentehuis

Gemaakt: Vrijdag, 19 januari 2018 17:05

EDE - Vandaag opende burgemeester René Verhulst de vernieuwde balies van Publiekszaken in het gemeentehuis van Ede.

 

Wat vinden jullie van het resultaat?

Vertel jouw duurzame verhaal aan jongeren

Gemaakt: Maandag, 22 januari 2018 19:49

EDE - Op 17 februari geeft de WoesteLand Academie de training Storytelling over Duurzaamheid. Deze training zal gegeven worden bij de speeltuin De Zanderij in Ede en is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Tijdens de training krijgen deelnemers handvatten aangereikt waarmee ze een pakkend, duurzaam verhaal kunnen vertellen aan jongeren. Door meer mensen te onderwijzen over jongeren, natuur en duurzaamheid hoopt de WoesteLand Academie meer jongeren te kunnen bereiken en samen te bouwen aan een duurzame samenleving.

 

Tijdens de training 'Storytelling over Duurzaamheid' krijg je inzicht in de verschillende elementen van een goedlopend en overtuigend verhaal en leer je inzien waarom het belangrijk is om over duurzaamheid te vertellen. Ook krijg je handvatten aangereikt om verhalen over duurzaamheid op jongeren over te brengen en creëer je uiteindelijk jouw eigen verhaal over duurzaamheid. Zo sluiten we zo veel mogelijk aan op jouw praktijk.

 

Kosten: € 30 inclusief biologische en vegetarische lunch. Iedereen die zich minimaal 6 weken van tevoren opgeeft, krijgt een vroegboekcadeau. Opgeven kan via www.woestelandacademie.nl.

 

Over de WoesteLand Academie

De WoesteLand Academie is opgericht om, door middel van workshops, trainingen en cursussen, geïnteresseerden handvatten te geven om jongeren te inspireren voor natuur en duurzaamheid. Het is onderdeel van WoesteLand, de jongerenafdeling van IVN Natuureducatie. Al 50 jaar organiseert WoesteLand diverse actieve en gezellige jongerennatuurvakanties in binnen- en buitenland, waarbij altijd een steentje wordt bijgedragen aan het behoud van het gebied. De kennis die daarbij is opgedaan wordt nu via de trainingen van de WoesteLand Academie doorgegeven aan een groter publiek. Door jongeren zelf de natuur te laten beleven werkt WoesteLand aan een duurzame samenleving.

Sociaal zijn op sociale media

Gemaakt: Dinsdag, 23 januari 2018 14:07

EDE - Volgens een bericht op Plusonline.nl zijn senioren (65-plussers) massaal actief op sociale media, zoals WhatsApp, Facebook en Instagram. Die sociale media worden veelal niet alleen in de eigen woonkamer bezocht, zegt het artikel. Maar dankzij de populariteit van smartphones en tablets zijn mensen ook buitenshuis actief. De snelle stijging onder deze groep ouderen blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Tweederde van de ouderen tussen 65 en 75 jaar zit volgens dit onderzoek nu regelmatig op social media. Een stijging van 40 procent ten opzicht van vijf jaar geleden.

 

Ook in de gemeente Ede wordt door diverse partners hard gewerkt om ouderen online behulpzaam te zijn. Zo is het 'Scherm van Ede' een digitaal platform dat het leven voor inwoners makkelijker, leuker en overzichtelijker moet maken. Dit platform biedt via een website en een App eenvoudig en veilig toegang tot allerlei producten, diensten, (lokaal) nieuws en informatie.

 

Cubigo

Daarnaast biedt dit platform, dat gebruik maakt van de Cubigo App, bij uitstek de mogelijkheid om contacten aan te gaan en te onderhouden met familieleden, vrienden, buren, maar ook met bijvoorbeeld vrijwilligers, mantelzorgers en (zorg)organisaties. Nieuws Het platform is naar eigen wens in te richten, zodat je met een paar klikken op duidelijke pictogrammen, snel allerlei informatie kunt lezen, of door kunt gaan naar een verzameling eigen websites die je graag regelmatig wilt bezoeken.

 

Spellen

Inwoners van de gemeente Ede, die geen ervaring hebben met internet, krijgen via Malkander training en goede begeleiding, waardoor echt iedereen kan genieten van alle mogelijkheden die worden geboden, zoals spellen, beeldbellen, slimme zorg en ondersteuning.

 

Brug

'De Huiskamer van Ede' is een particulier initiatief, dat naast een Facebookpagina en -groep, ook op het Cubigo platform aanwezig is. De beheerder Jan Smit stelt graag online tijd beschikbaar om overdag of 's avonds publieke of privé gesprekken te voeren via email en een forum op dit platform, Facebook en de huidige drie Buurtjes.nl projecten in Ede. Smit over zijn initiatief: "Ik zag dat door het aanbod met de huidige moderne technieken er inderdaad wel mooie App's, websites en fora opgezet werden, maar dat velen toch nog niet echt weten hoe die technische snufjes gebruikt kunnen worden voor daadwerkelijk contact met anderen. Technisch is alles zo op het eerste gezicht allemaal wel mooi opgezet, maar je het mijn inziens echte mensen achter een platform nodig om gesprekken aan te kunnen gaan. Dat doet techniek niet voor jou. Dat was voor mij de reden om te starten met 'De Huiskamer van Ede'. Om via de verschillende kanalen die er beschikbaar zijn daadwerkelijke persoonlijke online contacten op te bouwen. Contacten die later via allerlei andere initiatieven ook weer kunnen leiden tot persoonlijk contact. Ik hoop daarvoor met mijn initiatief een brug te kunnen slaan."

 

Eenzaamheid

Een ander aspect dat Smit aanspreekt is de problematiek van alleen zijn en of de groeiende eenzaamheid onder de mensen. Nu wilde hij niet pretenderen dat door online contact gelijk alle eenzaamheid de wereld uit geholpen is. Maar hij hoopt dat door eerst online contact mogelijk te maken, veel mensen die met deze problematiek te maken hebben, geholpen kunnen worden om zich wat minder alleen of eenzaam te voelen. Dat betekent niet dat je alleen of eenzaam 'moet' zijn om contact te mogen leggen, Smit nodigt iedereen van jong tot oud uit om sociale media te gebruiken om een beetje meer om te zien naar elkaar. In deze jachtige tijd, waarin iedereen het 'te druk' heeft en 'weinig tijd' heeft, zijn er nog heel veel mensen die hunkeren naar een paar leuke momenten op een dag, waar zij naar uit kunnen zien. Dat kan een korte 'Goede morgen' zijn of een chat van een half uur, waarin iemand zijn of haar hart even lekker kan luchten.

 

'De Huiskamer van Ede' Facebookpagina en Facebookgroep.

Ede maakt keuzes in erfgoedbeleid

Gemaakt: Dinsdag, 23 januari 2018 19:17

EDE - Voor het rijke historisch erfgoed van de gemeente Ede is er nu één programma. Vandaag heeft het college van B&W ingestemd met 'Erfgoed maakt Ede!' met daarin keuzes voor de komende vijf jaar. Het ambitieniveau wordt in februari vastgesteld door de gemeenteraad.

 

De gemeente vat erfgoed breed op: het beleid voor archeologie, archief, historische (steden)bouw en historisch landschap is samengebracht in dit nieuwe beleid. Ook wordt er rekening gehouden met de veranderingen in de maatschappij én in het erfgoedveld.

 

Versterken

Dorpen, stad en land zijn gevormd door de geschiedenis, zo stelt 'Erfgoed maakt Ede!'. Al het erfgoed vertelt het verhaal van Ede, of het nu archiefdocumenten, historische gebouwen, archeologische vondsten, het historische landschap of de verhalen van mensen zijn. Die verschillende kanten van erfgoed kunnen elkaar juist heel goed versterken.

Geschiedenis en erfgoed kunnen ook inspireren. Zo kan het verhaal van een plek een nieuwe vorm krijgen. Daartoe wil de gemeente bijvoorbeeld ontwikkelaars van nieuwbouw inspireren en stimuleren. De gemeente geeft erfgoed met z'n grote meerwaarde een volwaardige plaats in het beleid. Dat is des te belangrijker omdat het rijk steeds meer erfgoedtaken afstoot naar de gemeente.

 

Genieten

De voorstellen in Erfgoed maakt Ede! richten zich ook op het brede publiek van inwoners en toeristen. De gemeente wil dat mensen op veel plaatsen van erfgoed kunnen genieten. In cultureel centrum Cultura gaat de gemeente onder de vlag van 'Cultura Erfgoed' tal van erfgoedactiviteiten samenbrengen.

 

Veel initiatieven in de nota zijn het resultaat van een interactief beleidsproces. Het afgelopen halfjaar is er uitgebreid van gedachten gewisseld met partijen in het erfgoedveld. Ook is het nieuwe beleid in oktober aan een breed publiek gepresenteerd tijdens het Historisch Café in Cultura. Velen hebben vervolgens op een conceptversie van de nota gereageerd.

 

Ambitie

De voornemens in het nieuwe beleid zijn zodoende vooral ook geformuleerd in samenspraak met vele betrokkenen in het veld. Het ambitieniveau dat de gemeenteraad voor ogen staat is uiteindelijk beslissend voor de keuze in het programma.

 

De nota wordt door de gemeenteraad behandeld tijdens de Politieke Dag Ede op 8 februari, de besluitvorming vindt twee weken later plaats. De nota is t.z.t. te vinden bij de vergaderstukken op de website van de gemeente www.ede.nl.

Kwaliteit Edese schoolgebouwen omhoog

Gemaakt: Dinsdag, 23 januari 2018 19:19

EDE - Nederlandse gemeenten bouwen alleen een nieuw schoolgebouw als het oude gebouw op technische gronden aan vervanging toe was. Maar in Ede komt daar verandering in met het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), waarmee B&W vandaag instemden. Schoolbesturen gaan waarschijnlijk 10 procent meebetalen aan de verbetering van hun onderwijsvastgoed.

 

In de nieuwe aanpak wordt straks ook gekeken of het schoolgebouw functioneel voldoet. Daar horen vragen bij als "Is het groot genoeg, heeft het voldoende verschillende soorten ruimten en is het later aan te passen voor nieuwe soorten onderwijs?" Verder wordt er gekeken of het gebouw voldoet aan moderne eisen voor binnenklimaat ('frisse scholen') en duurzaamheid. Deze eisen komen uit het landelijk geldende bouwbesluit 2015 en 2020.

 

(Ver)nieuwbouw

Voldoet het gebouw niet? Dan wordt er berekend welke investeringen nodig zijn voor 'vernieuwbouw', ofwel een renovatie++, om het bestaande onderwijsgebouw weer voor vele jaren op goed niveau te brengen. Tegelijkertijd wordt een calculatie opgesteld voor een vervangende nieuwbouw, zodat beide opties vergeleken kunnen worden. Liggen de kosten voor een vernieuwbouw op circa 70 procent van de kosten voor vervangende nieuwbouw, dan ligt vervanging vaak voor de hand.

 

Meer eisen

Deze aanpak leidt in de gemeente Ede per definitie tot vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Bestaande gebouwen worden getoetst aan een breder scala van eisen dan enkel "technische eisen". Deze toets wordt op iedere school en ieder schoolgebouw toegepast, waarbij de schoolbesturen 10% van de investeringen bijdragen. De gemeente neemt 90% van de investeringskosten voor haar rekening in de vernieuwingsopgave.

 

Ede loopt hiermee vooruit op een aanpassing van het nu nog geldende investeringsverbod bij vervangende nieuwbouw. Het onderwijsveld verwacht dat de daarvoor aangestelde commissie Nijpels (VNG/PO-, en VO-raad) binnenkort een gedragen voorstel doet van deze strekking.

 

Het SHP gaat ook in op verschuivingen als gevolg van ontwikkelingen in passend onderwijs en door de komst van Kindcentra.

Taaldocent voor vluchtelingenkinderen

Gemaakt: Dinsdag, 23 januari 2018 19:22

EDE - Gemeente Ede gaat middelbare scholen ondersteunen door geld beschikbaar te stellen voor een extra taaldocent voor vluchtelingenkinderen. Deze docent gaat extra taallessen geven en ondersteunt ook docenten. Zo helpt de gemeente te voorkomen dat deze kinderen voortijdig schoolverlater worden.

 

Met een succesvolle schoolloopbaan in Nederland krijgen zij betere kennis en vaardigheid in de Nederlandse taal. Daardoor krijgen ze meer kans op een diploma en goede aansluiting op vervolgonderwijs.

 

Ondersteuning

De gemeente vindt het belangrijk dat scholen voldoende ondersteuning kunnen bieden, maar het aantal vluchtelingenkinderen is de laatste jaren gegroeid (150 in totaal) en hun aansluiting verloopt moeizaam. Veel van deze kinderen komen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Zij hebben daar geen of weinig onderwijs gevolgd, of spreken de Nederlandse taal nog onvoldoende om goed deel te kunnen nemen aan het schoolprogramma.

 

Extra taallessen

Na maximaal 2 jaar in de Opvangklas (tot 12 jaar) of de Internationale Schakelklas (van 12 tot 18 jaar) stromen deze kinderen uit naar het gewone onderwijs. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra taallessen. Daarnaast gaat de taaldocent mentoren/docenten in het voortgezet onderwijs ondersteunen bij taalactiviteiten.

 

Het aantal voortijdige schoolverlaters blijft op deze manier laag. Ede doet het op landelijk niveau heel goed in dat opzicht; bij de 32 grootste gemeenten staat Ede al 3 jaar bovenaan de lijst met een percentage van 1,4%.

Open Huis in het Toon Hermans Huis

Gemaakt: Woensdag, 24 januari 2018 17:40

EDE - Het Toon Herman Huis Ede houdt zaterdag 3 februari een Open Huis. "Deze dag zetten wij tussen 11.00 uur en 16.00 uur onze deur open voor mensen die willen zien en horen wat ons inloophuis voor mensen die geraakt worden door kanker te bieden heeft", aldus coördinator Leny Oosterbaan.

 

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z'n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend. In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen, tijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kun je op vele plekken terecht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. Het Toon Hermans Huis Ede biedt zo'n plek. Tijdens het Open Huis is er de mogelijkheid om met vrijwilligers in gesprek gaan en meer informatie te krijgen over het inloophuis en de activiteiten die er georganiseerd worden.


"Twee keer per week wordt er geschilderd en getekend bij Lijn en Kleur. Onze gasten en hun docenten zijn tijdens ons Open Huis aanwezig om hierover te vertellen", vertelt Leny. "Ook kunnen bezoekers deze dag een kleine schoonheidsbehandeling ondergaan, zich laten masseren of plaatsnemen voor een voetreflexmassage."


Ook kan er aangeschoven worden bij een workshop Kleuren voor volwassenen. "De leden van ons koor Zingen voor je Leven laten horen hoe prachtig zij kunnen zingen. Er zijn stands met haarwerken en lingerie voor bijzondere borsten en er is een informatiestand over onze werkzaamheden in het Oncologisch Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij Toon Tovenaars Kinderinloop zijn diverse activiteiten voor kinderen. Ook lichten wij u graag in over de vacatures die wij op dit moment hebben."


Coördinator Cees van den Heijkant: "Tijdens ons Open Huis geven wij ook meer informatie over ons nieuwste project: Healing Gardens, een initiatief om door middel van tuinieren op een prettige manier te werken aan een gezonde leefstijl. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de WUR en Tuinenpark De Koekelt. In het voorjaar gaan we samen met onze gasten de moestuin in. Lijkt het u leuk om een prettige manier aan een gezonde leefstijl te werken? Komt u dan zeker naar ons Open Huis, wij vertellen u graag meer."


Meer info: www.toonhermanshuisede.nl

Uitdeeldag plantmateriaal: Edese landschap nog mooier

Gemaakt: Donderdag, 25 januari 2018 17:50

WEKEROM - Ruim 10.000 struiken en honderden bomen worden zaterdag in Wekerom verspreid onder bewoners van het Edese buitengebied. Voorzien van een aanplantinstructie krijgen de bewoners het door hen aangeschafte materiaal mee naar huis. Het doel: het Edese landschap nog mooier maken.

 

De uitdeeldag maakt onderdeel uit van het project Levend Landschap Ede. Dit project is een samenwerking tussen gemeente Ede, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en provincie Gelderland.

 

Herkenbaarheid

Door de jaren heen is het onderscheid tussen de kenmerkende Edese landschapstypen afgenomen. Met het planten van bomen en struiken worden nieuwe ontwikkelingen mooi ingepast in de oude landschapstypen. Bewoners van het buitengebied kunnen hierover na een erfbezoek een passend advies krijgen. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Het is belangrijk dat bijvoorbeeld boslandschappen, heidelandschappen en veenontginningslandschappen herkenbaar blijven. Zo houden we Ede mooi, een fijne plek om te wonen, werken en recreëren. Ik ben blij dat veel inwoners dat ook vinden en passende beplanting aanschaffen.''

 

Verschillen

De beplanting verschilt per landschap. In bosgebieden adviseert de gemeente bijvoorbeeld aanplant van meidoorn of Gelderse roos langs de bosrand. In de Veenontginningen zijn knotbomenrijen van els of wilg kenmerkend. In een Engenlandschap wil je wat anders zien, bijvoorbeeld eiken langs perceelsgrenzen, of fruitbomen voor het woonhuis.