Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 20:09:31 Groepsverblijf De Wildwal Galgenbergweg Lunteren 6741KJ 66581 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-119

Ambulance 07-119

dinsdag 14 augustus 2018

Archief

Ede krijgt een voedselraad

Gemaakt: Dinsdag, 06 maart 2018 18:36

EDE - Bewoners, ondernemers en Food-deskundigen die adviseren over het Edese voedselbeleid. Dat is het idee achter de Voedselraad die dit voorjaar opgericht wordt. Circa 15 enthousiaste sleutelfiguren gaan aan de slag met gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede. Ze zullen hierover spreken met elkaar, partijen stimuleren en vooral verbindingen leggen tussen de bedrijven, scholen en verenigingen die met voedsel en gezondheid bezig zijn.

 

De raad kan de gemeente Ede adviseren over welk beleid de gemeente moet voeren. Door de acties van de Voedselraad moet Ede op de (inter)nationale Food-kaart blijven staan. De komende tijd wordt de rol en precieze invulling van de Voedselraad verder ontwikkeld, zodat in het voorjaar de raad definitief geïnstalleerd kan worden. Ede is één van de eerste gemeenten in Nederland die straks een Voedselraad kent.

Hulp bij het stemmen met 'Stem jij ook?'

Gemaakt: Dinsdag, 06 maart 2018 18:41

EDE - Maandagavond 12 maart organiseert de gemeente Ede in samenwerking met MEE Veluwe en Onderling Sterk Ede een informatiebijeenkomst over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Ede. Om zeven uur in de avond worden geïnteresseerden verwelkomt het gemeentehuis van Ede, om vervolgens mee te doen met een leuk en laagdrempelig programma over de rol van de gemeenteraad en het kiezen van een politieke partij.

 

'Stem jij ook?' is ontwikkeld door ProDemos, dat zich richt op politieke participatie door burgers. Beide organisaties vinden het belangrijk dat alle mensen zélf de keuze kunnen maken of ze wel of niet gaan stemmen bij verkiezingen. Met de bijeenkomst 'Stem jij ook?' willen ze hen stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht.

 

Tijdens de bijeenkomst leren de deelnemers waar de gemeenteraad over beslist en gaan ze aan de slag met lokale onderwerpen die voor hen van belang zijn. Ook gaan ze daadwerkelijk oefenen met het stemmen. Een belangrijk onderdeel is een gesprek met raadsleden.

 

Praktische informatie
De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
Maandag 12 maart 2018
19.00 uur tot 21.00 uur
Raadhuis Ede, Bergweg 4, 6711 DD Ede.

 

Hulp bij het stemmen
Iedereen heeft te maken met politiek. Hoewel veel burgers in Nederland kritisch en betrokken zijn bij de democratie, zijn er ook groepen burgers voor wie de gang naar de stembus minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld doordat zij niet goed begrijpen waarom ze moeten stemmen, wat de verschillende partijen belangrijk vinden of hoe stemmen werkt.

 

Over 'Stem jij ook?'
'Stem jij ook?' werd voor het eerst georganiseerd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Vanwege het succes en de positieve reacties van zowel deelnemers, zorg- en welzijnsorganisaties, als politici, heeft ProDemos het project nadien ook georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen in 2014, de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen jaar. Alle informatie over het project is te vinden op: www.stemjijook.nu

 

ProDemos is het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Start to Run begint op 27 maart weer!

Gemaakt: Vrijdag, 09 maart 2018 19:37

EDE - Samen met 'medebeginners' ga je zeven weken lang op zaterdagochtend (9.30 uur) en/of dinsdagavond (19.00 uur) hardlopen. Je komt op mooie plekjes bij u in de omgeving en traint onder begeleiding van professionele hardlooptrainers van atletiekvereniging Climax. Dé manier om gezellig, leuk en sportief over die drempel heen te gaan!

 

De eerste training start op dinsdag 27 maart a.s. en begint met een informatie- en kennismaking gedeelte in de Runnersworld winkel in Ede. Hierdoor zal ook de eerste training vanuit de Runnersworld winkel plaatsvinden. De volgende trainingen starten op de accommodatie van atletiekvereniging Climax.

 

Bij de landelijke Start to Run wordt er één keer per week in groepsverband getraind. Climax en Runnersworld Ede verzorgen tweemaal per week een training zonder extra kosten. Je kunt bij ons dus kiezen tussen de zaterdag en dinsdag, maar u kunt ook beide dagen meelopen.

 

Als interesse hebt, vraag bij Runnersworld Ede (Brouwerstraat/Kuiperplein) even naar meer informatie of bel: 0318-610348.

Inschrijven en overige informatie via: www.yakultstarttorun.nl/verenigingen/climax

Burgemeester Verhulst en wethouder Van Huijstee actief tijdens NLdoet

Gemaakt: Vrijdag, 09 maart 2018 19:44

EDE - De Edese burgemeester René Verhulst en wethouder Harry van Huijstee doen deze week mee aan het vrijwilligersevenement NLdoet. De wethouder steekt op vrijdag 9 maart en de burgemeester en zijn vrouw op zaterdag 10 maart, op diverse plekken in de gemeente Ede, de handen uit de mouwen.

 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De organisatie is in handen van het Oranje Fonds. NLdoet zet de vrijwillige inzet van mensen in de schijnwerpers en stimuleert iedereen een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken voor de samenleving. In Ede is de coördinatie van NLdoet in handen van De Medewerker, het centrum voor vrijwillige inzet in Ede.

Vrijwilligerswerk is van groot belang. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt NLdoet daarom van harte. 'In Ede is de cultuur dat we elkaar helpen', zegt burgemeester René Verhulst. 'Het is sociaal en bovendien leuk om te doen! Daarom ga ik zelf ook aan de slag.'

 

Klussen vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart

Burgemeester René Verhulst en zijn vrouw Desiree Meulenmans gaan zaterdag om 11.00 uur koffie schenken en lunches maken voor cliënten/bewoners van St. Philadelphia Zorg aan de Laan van Kernhem.

Wethouder Harry van Huijstee gaat vrijdag 9 maart om 12.00 uur aan het werk bij de Stichting Houtclub aan de Hoorn in Ede.

 

Informatie

Meer informatie over NLdoet is te vinden via www.nldoet.nl.

Artikel 1 Grondwet zichtbaar in het Raadhuis

Gemaakt: Vrijdag, 09 maart 2018 19:45

EDE - In de centrale hal van het raadhuis van de gemeente Ede zijn vanaf gisteravond de woorden van artikel 1 van de grondwet te lezen. De tekst is aangebracht op een prominente plaats in de publiekshal, zodat iedere bezoeker deze tekst tegenkomt bij een bezoek aan het raadhuis.

 

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 8 maart heeft burgemeester René Verhulst de tekst onthuld. Artikel 1 van de grondwet is één van de fundamenten van onze democratie. In november 2017 heeft de gemeenteraad het initiatief genomen om de burgemeester te vragen meer aandacht te geven aan dit wetsartikel. De tekst op de muur van de centrale hal is hiervan de uitwerking.

 

Artikel 1 van de Grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".

Slijpkruikgebied onderdeel van landgoed Kernhem

Gemaakt: Vrijdag, 09 maart 2018 19:48

EDE - Het Slijpkruikgebied in Ede is helemaal opnieuw ingericht. Hierdoor is het landgoed Kernhem een stukje over de N224 heen gegroeid. Het gebied heeft een meer parkachtig karakter gekregen en de lanenstructuur loopt nu helemaal door vanaf het landgoed Kernhem.

 

Resultaat

Het Slijpkruikgebied ligt ten zuiden van de N224 en wordt intensief gebruikt door bewoners van onder meer de Zeeheldenbuurt, De Indische Buurt en De Vogelbuurt. In nauw overleg met de omwonenden is het park de voorbije maanden getransformeerd van een sleets gebied naar een mooie parkachtige omgeving met elementen van de Engelse landschapsstijl. Langs de N224 zijn nieuwe houten hekwerken geplaatst. Als afronding van het project zijn deze week nieuwe bankjes geplaatst.

 

Wethouder Willemien Vreugdenhil is blij met het resultaat. ,,Het Slijpkruikgebied was door de jaren heen wat rommelig geworden. Samen met de omwonenden hebben we nu een mooi park gemaakt, dat goed aansluit op landgoed Kernhem. Als straks het gras weer gaat groeien en de bomen uitlopen, wordt het een hele fijne plek voor de hele buurt.''

 

Toekomstplannen

Omwonenden blijven nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het park. Zo zijn er nog plannen om een natuurlijke speeltuin en een kunstwerk te maken.

Heko Spanten mag uitbreiden

Gemaakt: Woensdag, 14 maart 2018 17:16

EDE - Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan voor de uitbreiding van het bedrijf Heko Spanten aan de Rijksweg in Ede goedgekeurd. Het bedrijf loopt tegen de grenzen van zijn productie- en opslagcapaciteit aan. Het plan maakt een uitbreiding van 5000 vierkante meter mogelijk.

 

Omwonenden hebben nu zes weken de tijd om hun mening over het plan te geven. Daarna gaat het bestemmingsplan voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

 

Menukaart

In dit plan is gebruik gemaakt van de gemeentelijke menukaart. De menukaart biedt bedrijven meer mogelijkheden om uit te breiden, op voorwaarde dat ze iets terugdoen op het gebied van bijvoorbeeld goede ruimtelijke ordening, maatschappelijk nut of duurzaamheid.

 

Parkeerterrein

In dit plan wordt een gezamenlijke parkeerplaats voor het bedrijf en het nabijgelegen partycentrum aangelegd. Dit terrein krijgt een groene boomgaardachtige uitstraling. Verder wordt aan één zijde van het perceel een Elzensingel aangelegd en krijgt de nieuwbouw een duurzame uitstraling. Als compensatie verdwijnen twee woningen en een voormalige agrarische bestemming krijgt een bedrijfsbestemming.

 

Draagvlak

Wethouder Willemien Vreugdenhil vindt het een mooi plan. ,,We vragen steeds vaker aan ondernemers iets terug te doen om een uitbreiding mogelijk te maken. Dat is hier goed opgepakt. We lossen parkeerproblematiek op en de uitbreiding krijgt een groene en duurzame uitstraling. Het bedrijf creëert zo in de buurt draagvlak voor hun plannen. Tegelijkertijd blijft een belangrijk en mooi bedrijf behouden voor Ede.''

CNS-basisschool Oranje Nassau verhuist naar Enka

Gemaakt: Woensdag, 14 maart 2018 17:17

EDE - In de Enka-wijk gaan steeds meer gezinnen wonen, waardoor er behoefte is aan een basisschool. Daarom wordt er een school gerealiseerd door CNS Ede in het kantinegebouw op Enka. Het college van B&W heeft dit vandaag besloten.

 

In het schooljaar 2019/2020 gaat CNS-basisschool Oranje Nassau zich met 8 klassen in het kantinegebouw vestigen. Ook bouwt de gemeente naast het kantinegebouw een nieuw gymlokaal. De verplaatsing gaat in stappen. De jongere groepen gaan al per 1 augustus 2018 met enkele klassen over naar Enka, naar tijdelijke ruimte in het Poortgebouw.

 

Voor de betrokken ouders en instellingen wordt er in de loop van dit jaar een brede bijeenkomst georganiseerd op Enka.

 

Oplossing

Onderwijswethouder Johan Weijland: "Een school op Enka is een lang gekoesterde wens van de ouders én van het college van B&W. Vanaf de ontwikkeling van een woonwijk op het Enka-terrein zijn er diverse mogelijkheden onderzocht om in dit gebied ook een school te vestigen. We vinden dat het moet gaan om een volwaardige en breed toegankelijke school. Het bestuur van CNS Ede zag gelukkig mogelijkheden om één van haar scholen te verplaatsen, namelijk CNS-basisschool Oranje Nassau. Zo is er nu dus een prachtige oplossing voor een prachtige wijk."

 

De overige schoolbesturen in de gemeente Ede (BO3) en de medezeggenschapsraad van CNS-basisschool Oranje Nassau hadden geen bezwaar tegen de verhuizing. Een actieve oudergroep, die zich heeft ingezet voor de stichting van een school op Enka, is ook positief gestemd over de komst van een CNS-basisschool.

 

Oversteken

Er worden extra verkeersmaatregelen genomen voor de kinderen die met hun ouders vanuit Ede Oud- Zuid straks moeten oversteken. Zo komen er verkeersbrigadiers en hekken op de kruising Anton Mauvestraat/Tooroplaan. Ook verdubbelt de oversteektijd bij de stoplichten op de kruising Emmalaan/Bennekomseweg. Bij de vernieuwing van het station Ede-Wageningen is er ook speciale aandacht voor de periodes waarin kinderen onderweg zijn van thuis naar school en vice versa.

 

Innovatief gymlokaal

Het nieuwe gymlokaal op Enka vervangt het verouderde gymlokaal aan de Oranjelaan. In dit nieuwe pand wordt het zogenoemde Ispace-concept toegepast. Centrale begrippen hierin zijn 'interactief, intelligent en innovatief'. Dit betekent dat er software gekoppeld wordt aan de standaarduitrusting, de sportvloer (lijnen van LED-verlichting) en toestellen. Met beamers worden er spellen op de muur en de vloer geprojecteerd. Zo komen plezier, educatie en sport samen op een nieuwe manier. Daardoor worden motorische ontwikkeling en autonoom leren bevorderd, voor zowel kinderen als (buiten schooltijden) ook voor ouderen.

 

Kindcentrum

Omdat er in het kantinegebouw naar alle waarschijnlijkheid ook een kinderopvang komt, is het mogelijk om een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen. Zo ontstaan er wellicht kansen voor een Kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van circa 2 tot 12 jaar.

Ede opnieuw koploper in terugdringen voortijdig schoolverlaten

Gemaakt: Woensdag, 14 maart 2018 17:21

EDE - Onder de 32 grootste gemeenten in Nederland is de gemeente Ede opnieuw koploper wat betreft het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters. Ede staat voor het vierde achtereenvolgende jaar bovenaan deze lijst van het ministerie van OCW.

 

Elk jaar maakt OCW in maart de percentages bekend over 'nieuwe voortijdig schoolverlaters op gemeentelijk niveau'. Daarbij kijkt het ministerie naar het voorgaande schooljaar. Met een percentage van 1,38 % nieuwe schoolverlaters in 2016-2017 scoorde Ede het best. De gemeente Haarlemmermeer staat op de tweede plek met 1,58% en nummer 3 is Oss met 1,63%.

 

Positieve resultaten

In absolute aantallen is tussen 2008 en 2017 het aantal voortijdig schoolverlaters in Ede teruggedrongen van 321 naar 139. Wethouder onderwijs Johan Weijland: "De cijfers zijn helder. Elke voortijdig schoolverlater is er één teveel, maar wij zijn heel blij dat we met onze aanpak positieve resultaten boeken. Natuurlijk blijft aandacht nodig. We zijn dus aan de slag met de resterende 139 jongeren."

 

Samenwerking

"Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters doen we samen met andere gemeenten en scholen in de regio", licht Johan Weijland toe. "Voorop staat de aanpak van schoolverzuim. Dat is in eerste instantie een taak van scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en begeleiding. Dit moet jongeren helpen om hun schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te laten verlopen."

 

Aanpak schooluitval

"Ook is er een Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt (RMC). Dit RMC probeert jongeren terug te bewegen naar school, als ze boven de 18 jaar zijn maar geen diploma hebben. Regionaal werken we met het rijk, gemeenten en scholen samen via het zogenaamde Convenant Aanval op Schooluitval."

 

Over heel Nederland is het aantal voortijdig schoolverlaters tussen 2002 en 2017 gedaald van 71.000 naar bijna 24.000.

Zonnewal langs de A12 in Ede

Gemaakt: Woensdag, 14 maart 2018 17:25

EDE - De geluidswal bij de A12 is sterk genoeg om 5.000 zonnepanelen te dragen. Dit maakten wethouder Leon Meijer en Elmar Theune van de Coöperatie ValleiEnergie vandaag bekend. Om dit te verbeelden plaatsten zij samen alvast het eerste zonnepaneel op de wal.

 

Wethouder Leon Meijer: "Met het project langs de A12 kan de energieproductie met meer dan een miljoen kWh per jaar worden verhoogd. Niet alleen is het aantal te plaatsen zonnepanelen groot, ook kan straks elke inwoner van Ede meedoen en een paneel kopen. Op een unieke, in het oog springende locatie."

 

Voorzitter Elmar Theune van de Coöperatie ValleiEnergie vervolgt: "De verkoop verloopt via de Cooperatie. Inwoners die belangstelling hebben voor een zonnepaneel kunnen zich alvast aanmelden op deze site. Daar is ook meer informatie te vinden."

 

Energieneutraal

De zonnepanelen op de geluidswal gaan energie opwekken voor ruim 300 huishoudens. Gemeente Ede is positief over dit project. Het biedt een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken. En past daarmee in de doelstelling om Ede in 2050 energieneutraal te zijn. Waarbij er lokaal net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt.

 

Onderzocht

In de komende periode wordt nog onderzocht hoe de zonnepanelen het beste opgesteld kunnen worden. Zodat weggebruikers en omwonenden geen last van reflectie krijgen. Daarna wordt een vergunning voor de aanleg aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de zonnewal in de eerste helft van 2019.

Laatste bestuurlijke stap voor nieuw station Ede-Wageningen

Gemaakt: Woensdag, 14 maart 2018 17:28

EDE - Op woensdag 14 maart hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincie Gelderland, de gemeente Ede, ProRail en NS hun handtekening gezet onder het Uitvoeringsbesluit Spoorzone Ede. Een belangrijke bestuurlijke stap. De afgelopen tijd is door iedereen hard gewerkt om alles te regelen wat nodig is voor de start van de realisatie: verfijning van het ontwerp, de kostenraming, bestemmingsplan, financiering en overeenkomsten voor beheer en onderhoud.

 

Regionaal directeur ProRail Jan Mulder hierover: "Een mooie stap naar niet alleen een prachtig, maar ook duurzaam station. Een belangrijke verbetering van het comfort voor de reizigers. Klaar voor de groei van het aantal treinen."

 

Gedeputeerde Conny Bieze voegt daaraan toe: "Dagelijks stappen meer dan 19.000 mensen op dit station in of uit de trein. In de toekomst wordt dit alleen maar meer, dankzij allerlei ontwikkelingen in de regio. Het stationsgebied met al haar moderne voorzieningen wordt een aantrekkelijke openbaar vervoer knoop waardoor de potentie van de regio nog beter kan worden benut."

 

Samenwerking

Robert de Jong, Ministerie van IenW, vindt het geweldig om te zien dat de innovatieve samenwerking tussen de vijf partijen tot dit mooie project heeft geleid. "Het nieuwe station Ede-Wageningen is bovendien een belangrijke stap voor het mogelijk maken van hoogfrequent spoorvervoer tussen Schiphol, Utrecht en Arnhem/Nijmegen." Wethouder Weijland is ervan overtuigd dat hier over een paar jaar een fantastisch station staat, het visitekaartje voor Ede. "Je merkt nu al dat het toekomstige station de motor is voor veel ontwikkelingen in de nabije omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar het Akoesticum en het WFC. Het vult elkaar prachtig aan."

Toon Hermans Huis Ede uitgiftepunt BreiBoezem

Gemaakt: Vrijdag, 16 maart 2018 17:59

EDE - Het Toon Hermans Huis Ede is sinds deze maand uitgiftepunt van Stichting BreiBoezem. Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn door borstkanker (of gendrager zijn) en een borstamputatie hebben ondergaan (Boezemdraagsters), gratis te voorzien van gebreide borstprothese(s). Deze gebreide borstprotheses zijn een goed alternatief voor siliconen borstprotheses. Ze zijn comfortabel (lichtgewicht en ademend), wasbaar en voelen als 'echt' aan. Daarnaast zijn deze BreiBoezems ook beschikbaar in een halve variant, speciaal ontwikkeld voor vrouwen die borstsparend zijn geopereerd. Deze halve variant geeft meer volume aan de borstsparende borst. De borstprotheses van BreiBoezem worden gebreid door vrijwilligsters, de Boezemvrienden.

 

Een BreiBoezem kan aangevraagd worden via www.breiboezem.nl en daarna worden opgehaald bij het Toon Hermans Huis aan de Telefoonweg 124b in Ede.

 

Voor informatie en aanmelden: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Climax organiseert Trainingspakkenwedstrijd

Gemaakt: Vrijdag, 16 maart 2018 18:16

EDE - Op zaterdag 24 maart a.s. opent atletiekvereniging Climax het outdoorseizoen weer met de traditionele Trainingspakkenwedstrijd voor pupillen, junioren, senioren, masters, G-atleten en voor het eerst ook voor Racerunners. Aanvang 10.00 uur. Voor publiek is de toegang gratis.

 

Voor pupillen, junioren CD en G-atleten staat een meerkamp op het programma en voor junioren AB, senioren en masters bestaat uit 100m, 300m, 800m en 1500m, speerwerpen, kogelstoten, verspringen en hoogspringen. Sinds vorig jaar is het voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk om bij Climax Racerunning te beoefenen. Daarom staat er bij deze wedstrijd voor het eerst ook een onderdeel voor Racerunners op het programma, namelijk de 60m sprint.

 

Voor meer informatie zie www.climax-atletiek.nl

Start to Run begint op 27 maart weer!

Gemaakt: Vrijdag, 16 maart 2018 18:18

EDE - Samen met 'medebeginners' ga je zeven weken lang op zaterdagochtend (9.30 uur) en/of dinsdagavond (19.00 uur) hardlopen. Je komt op mooie plekjes bij u in de omgeving en traint onder begeleiding van professionele hardlooptrainers van atletiekvereniging Climax. Dé manier om gezellig, leuk en sportief over die drempel heen te gaan!

 

De eerste training start op dinsdag 27 maart a.s. en begint met een informatie- en kennismaking gedeelte in de Runnersworld winkel in Ede. Hierdoor zal ook de eerste training vanuit de Runnersworld winkel plaatsvinden. De volgende trainingen starten op de accommodatie van atletiekvereniging Climax.

 

Bij de landelijke Start to Run wordt er één keer per week in groepsverband getraind. Climax en Runnersworld Ede verzorgen tweemaal per week een training zonder extra kosten. Je kunt bij ons dus kiezen tussen de zaterdag en dinsdag, maar u kunt ook beide dagen meelopen.

 

Als interesse hebt, vraag bij Runnersworld Ede (Brouwerstraat/Kuiperplein) even naar meer informatie of bel: 0318-610348.

 

Inschrijven en overige informatie via: www.yakultstarttorun.nl/verenigingen/climax

Wederom drugsafval gedumpt in het buitengebied

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 15:50

BENNEKOM - Dinsdagochtend 20 maart is er drugsafval gevonden aan Kooiweg in Bennekom. Het betreft 2 vaten van 1000 liter en aantal jerrycans.

 

Het is al de vierde keer in korte tijd dat er in de regio drugsafval wordt aangetroffen. De politie onderzoekt de herkomst en vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

 

Zie ook:

Plan én geld voor Kindcentrum Maandereng

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 18:27

EDE - De bouw van het Kindcentrum Maandereng komt dichtbij nu het college van B&W vandaag het realisatieplan goedkeurde en 3,4 miljoen euro daarvoor vrijmaakte. Het bestaande scholencomplex van de Basisscholen Uniek, Beatrixschool en Franciscusschool wordt binnenkort verbouwd en uitgebreid om plaats te maken voor dit Kindcentrum.

 

Wethouder Johan Weijland: "De drie schoolbesturen en Spelenderwijs staan in de startblokken, er is volop enthousiasme. Zij investeren samen met de gemeente in deze nieuwe ontwikkeling en we hebben goede afspraken gemaakt over huur en exploitatie. Mooi dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie zo op elkaar afgestemd worden. Zo heeft ook de hele wijk er baat bij."

 

Kindcentrum

Een Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waar kinderen komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het gaat om een volledig dagprogramma met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

Van Heeckerenlaan behoudt groene laanstructuur

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 18:32

EDE - Na een rondwandeling van bewoners en medewerkers van de gemeente is het duidelijk: circa 50% van de bomen blijft de komende 5 a 6 jaar staan. Zo blijft de groene laanstructuur behouden. De andere helft van de bomen wordt gekapt, vanwege de wortelopdruk en de scheve stoepen. De gemeente kan zo de stoepen veilig maken. Op de plaats waar een boom wordt gekapt, komt een nieuwe boom. Zodra deze bomen een stuk groter zijn gegroeid, na circa 6 jaar, worden de andere bomen gekapt en vindt het werk aan de straat en het riool plaats.

 

Wethouder Leon Meijer (openbare ruimte): "Ik ben blij met deze mooie samenwerking van bewoners en gemeente. Fijn dat er nu een plan is dat alle partijen steunen. Graag wil ik de betrokkenen bedanken voor hun meedenken en inzet."

 

Brief

Alle bewoners ontvangen vandaag een brief over de uitkomsten van het overleg tussen bewoners en gemeente.

Ede bouwt verder aan recreatie en toerisme

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 18:37

EDE - Mooie wandelpaden, uitdagende MTB-routes, een actueel routenetwerk voor ruiters. Het zijn voorbeelden uit het Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme dat gemeente Ede gemaakt heeft. Met het progamma wil de gemeente de komende jaren het aanbod op het gebied van toerisme en recreatie verbeteren.

 

De gemeente focust daarbij op het leggen van een goede basis, in de eerste plaats door het achterstallig onderhoud op de routenetwerken aan te pakken. Zo zijn deze rond eind 2019 voor jong en oud, voor rustzoekers én actievelingen aantrekkelijk. Daarnaast zorgt de gemeente samen met andere grondeigenaren voor verbindingen over de hele Veluwe en herkenbare bewegwijzering. We spannen ons ook in voor flexibele regelgeving, zodat ondernemers in de sector de ruimte krijgen om te ondernemen.

 

Concrete resultaten

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Een visie is mooi, concrete resultaten zijn beter. Daarom hebben we nu een concreet uitvoeringsprogramma gemaakt bij onze visie op recreatie en toerisme. We richten ons daarbij in eerste instantie op die zaken waarin we als gemeente direct het verschil kunnen maken: de infrastructuur en regelgeving. Daarnaast zetten we ons samen met ondernemenden in om recreatie en toerisme verder te versterken. Zo zorgen we samen met onder andere Visit Veluwe voor een duidelijke marketingstrategie voor binnenlands toerisme, de buurlanden en de verre landen en kijken we samen met boeren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan recreatieve activiteiten in Ede. Ook versterking van het zakelijk toerisme is belangrijk. Ede kan daar nog veel meer uithalen.''

 

Vitale Vakantieparken

De samenwerking van de Veluwse gemeenten binnen Vitale Vakantieparken gaat verder. Deze samenwerking richt zich op handhaving en revitalisering van de sector waar dat nodig is. Dit resulteert de komende jaren in toekomstplannen van alle ondernemers en verenigingen van eigenaren van vakantieparken.

Bouwplannen voormalige sportvelden Otterlo goedgekeurd door B&W

Gemaakt: Dinsdag, 20 maart 2018 18:41

OTTERLO - Het college van burgemeester en wethouders stemt vandaag in met de bouwplannen voor de voormalige sportvelden aan de oostzijde van Otterlo. De plannen maken de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis en in totaal 65 woningen mogelijk aan de Weversteeg en Onderlangs.

 

Het plan bestaat uit 16 appartementen, 4 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een-kappers en 31 rijwoningen in het Weversteeggebied. In het Onderlangsgebied wil de gemeente 10 vrije kavels uitgeven. Daarnaast komt in het Weversteeggebied een multifunctioneel Dorpshuis.

 

Behoefte

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Met dit plan voorzien we in de behoefte aan woningbouw die Otterlo heeft. Het is voor elk wat wils: sociale huurwoningen, woningen in het zogenaamde betaalbare segment en vrije kavels.''

 

Sportvelden

Door de verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de locatie Kastanjelaan kwamen de locaties Weversteeg en Onderlangs vrij aan de oostzijde van Otterlo vrij. De locaties zijn in de structuurvisie voor Otterlo (2012) aangegeven als woningbouwlocaties voor de korte termijn. In 2016 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de ontwikkeling vast.

 

Burgerparticipatie

Tijdens het opstellen van het plan is meerdere malen gesproken met Otterlo's Belang. Daarnaast is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de bouwplannen op de omliggende natuur. Er zijn, in lijn met wettelijke verplichtingen en in afstemming met de provincie, diverse maatregelen opgesteld die de natuurwaarden in de omgeving borgen.

 

Procedure

Het plan komt nu officieel ter inzage te liggen. Dit betekent dat omwonenden hun zienswijze over het plan mogen geven. Daarna gaat het voor besluitvorming naar de gemeenteraad

Veel opruimers actief tijdens de Opschoondag

Gemaakt: Maandag, 26 maart 2018 18:49

EDE - De Opschoondag in Ede bracht afgelopen zaterdag maar liefst 270 mensen op de been. Zij ruimden massaal zwerfafval in de openbare ruimte op. Ede is weer een stukje schoner geworden!

Dit keer deden ook zogeheten 'Ploggers' mee; inwoners die al sportend zwerfafval opruimen. Zo deed sportvereniging Etric en Run2Gether mee. Ook Hengelsportvereniging Voor ons Plezier was actief in en rondom drie vijvers. Na afloop heeft ACV al het zwerfafval afgevoerd. Dit was totaal 60 m³ afval.

 

Zwerfafval-lied

De opruimers werden bedankt met een lunch en een optreden van singer-song writer Rogier Pelgrim. Hij schreef het speciale zwerfafval-lied "Doe jij mij weg?"

 

Schone Held

Het opruimen van zwerfafval kan het hele jaar door gebeuren. Hebt u interesse? Geef u dan op als 'Schone Held' via www.ede.nl/schonehelden. De gemeente zorgt dan voor materiaal om op te ruimen. Ook wordt het zwerfafval gratis opgehaald.

Margreet Takken Europees indoorkampioen

Gemaakt: Dinsdag, 27 maart 2018 03:55

EDE - Margreet Takken heeft op zaterdag 24 maart bij het European Masters Athletics Championships Indoor goud gewonnen bij het speerwerpen voor Vrouwen 35+. De Climax-atlete bleef met 37.27 meter haar concurrenten ruim voor.

 

Na de zilveren medaille in 2016 pakt de Climax-atlete nu de eerste plaats bij het Europese indoorkampioenschap.

 

Bij haar eerste poging wierp Margeet de speer naar een afstand van 37.27 meter. Ze had naast haar winnende worp nog twee worpen over de 36 meter en was duidelijk te sterk voor haar concurrenten. Gezien de kou en de harde wind was de Climax-atlete blij met dit resultaat.

 

De Duitse Anne Reuschenbach (35.91m) werd tweede en de Nederlandse Ilona Zeilmaker (32.37m) werd derde.

Pluimveehouderij Lunteren stopt; twee nieuwe woningen

Gemaakt: Dinsdag, 27 maart 2018 19:55

LUNTEREN - Een pluimveehouderij aan de Meulunterseweg in Lunteren is gestopt vanwege de fipronilcrisis. De eigenaar wil de kippenschuren slopen en twee woningen terugbouwen. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de wijziging van het bestemmingsplan die hiervoor nodig is.

 

In het bedrijf werden grote aantallen kippen gehouden. Het bedrijf droeg daarom in grote mate bij aan de fijnstofuitstoot in de omgeving. Het bedrijf was in 2014 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze lijst wijst percelen aan waar een potentiële overschrijding van de fijnstof normen dreigt, zodat extra maatregelen kunnen worden getroffen. Het beëindigen van het bedrijf draagt in grote mate bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving van het perceel.

 

Fipronil

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Van de nood een deugd maken. Wat mij betreft is dit plan daar een schoolvoorbeeld van. De fipronilcrisis heeft grote gevolgen voor deze ondernemer gehad. Zo groot zelfs dat er uiteindelijk gekozen is om te stoppen met de pluimveehouderij. Met dit nieuwe plan kan de eigenaar weer verder, vermindert de uitstoot van fijnstof en knapt het landschap flink op omdat een aantal grote schuren verdwijnen.''

 

Sloop

Op het perceel komen in totaal vier woningen. Naast de twee nieuwe, krijgen twee reeds bestaande bedrijfswoningen een reguliere woonbestemming. De resterende sloopmeters van de stallen kunnen ingezet worden voor ontwikkelingen elders in de regio.

 

Programma Buitengebied

Gemeente Ede werkt met het programma Buitengebied samen met inwoners en bedrijven aan een vitaal buitengebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar nieuwe mogelijkheden die zich voordoen bij het wijzigen van een bestemming. Het buitengebied is één van de visitekaartjes van Ede, waar we met zijn allen trots op moeten zijn en blijven!

Bedrijfsleven en overheid binden de strijd aan tegen nep helpdeskmedewerkers

Gemaakt: Woensdag, 28 maart 2018 17:13

NEDERLAND - In de strijd tegen internationale helpdeskfraude slaan de overheid en elf private partijen de handen ineen. Gezamenlijk nemen zij technische en financiële maatregelen om de oplichtingspraktijken te verstoren en zo goed als mogelijk te voorkomen. Woensdag 28 maart hebben de betrokken partijen een speciaal daartoe bestemde intentieverklaring getekend.


Alle partijen committeren zich eraan om vanuit hun eigen expertise bij te dragen aan een oplossing voor dit hardnekkige en wereldwijd fenomeen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van technische en financiële maatregelen om de oplichters te dwarsbomen.

 

Unieke samenwerking
Aan de publiek-private samenwerking doen verschillende private partijen mee, waaronder Microsoft Corporation, Teamviewer GmbH, KPN, VodafoneZiggo, Western Union Company, MoneyGram International, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Namens de overheid zetten minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, politechef van de Eenheid Rotterdam Frank Paauw, voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg en bestuurslid Henk Don van de Autoriteit Consument & Markt hun handtekening onder de intentieverklaring.

 

Nep-helpdeskmedewerkers
De fraudeurs bellen vaak vanuit landen als India en geven zich uit voor helpdeskmedewerkers van grote, bekende bedrijven, zoals Microsoft. Via verschillende werkwijzen weten zij zich vervolgens op slinkse wijze toegang te verschaffen tot de computer van het slachtoffer om die te bestelen. Het overgemaakte geld verdwijnt vaak pijlsnel naar het buitenland. In 2017 hebben alleen al in Nederland bijna 2.000 mensen aangifte bij de politie gedaan van dergelijke oplichters. Opvallend is dat 70 procent van de slachtoffers ouder is dan 50 jaar. Bij elkaar zijn de slachtoffers voor bijna 6 miljoen euro opgelicht. Eén slachtoffer werd voor maar liefst 98.000 euro gedupeerd.

 

Vertrouwen
Met hun oplichtingspraktijken bedreigen de criminelen het publieke vertrouwen in de veiligheid van de digitale wereld. Ook lopen legitieme private partijen het risico dat hun goede naam wordt aangetast, doordat de oplichters zich onrechtmatig uitgeven als vertegenwoordigers van het bedrijf of hun software misbruiken. Vandaar dat verschillende publieke en private partijen nu gezamenlijk de strijd aan gaan tegen deze fraudeurs. De samenwerking is uniek in de wereld.

 

Effectiever
Politiechef Frank Paauw is blij met deze publiek-private samenwerking. 'De aanpak van cybercrime gaat verder dan opsporing alleen. Andere interventies, zoals preventie en verstoren, zijn vaak effectiever. Dat geldt zeker ook voor de aanpak van de Tech Support Scam. Een samenwerking als deze, met publieke en private partners, is daarbij onmisbaar. Gezamenlijk kunnen we barrières voor de oplichters opwerpen en voorkomen dat er nóg meer mensen slachtoffer worden.'

Gemeente aan de slag met herstelwerkzaamheden de belt Wekerom

Gemaakt: Donderdag, 29 maart 2018 18:59

WEKEROM - De gemeente start binnenkort de werkzaamheden voor het herstel van deklaag op de belt in Wekerom. De voormalige stortplaats wordt daarom met ingang van 30 maart 2018 zo lang de werkzaamheden duren afgesloten. De heuvel is dus tijdelijk niet toegankelijk voor recreanten.

 

Het was al langer bekend dat de herstelwerkzaamheden nodig zijn. Op verzoek van de gemeente heeft onderzoeksbureau Sweco een 'second opinion' gemaakt, nadat omwonenden eigen onderzoek lieten verrichten. Dit onderzoek bevestigt dat herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Het is echter onwaarschijnlijk dat het leggen van de fundering voor een uitkijktoren op de belt in Wekerom de oorzaak is voor het uitstromen van percolaat (water dat in contact is geweest met afval) op de heuvel. De fundering is daar te licht voor.

 

Herstel

Het uitstromen van percolaat is een veel voorkomend verschijnsel bij stortplaatsen. De uitstroom kan aanzienlijk worden verminderd door zwakke plekken te herstellen en deklaag dikker te maken. Die werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de geplande uitkijktoren geplaatst.

 

Controle

De gemeente houdt de plek daarnaast goed in de gaten, door extra grondwateronderzoek te doen en het monitoren van het zettingsgedrag van de belt nabij de uitkijktoren. Dit laatste betekent dat er controle plaatsvindt op eventuele verzakkingen.

 

Stabiel

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,De second opinion bevestigt het uitgebreide onderzoek dat de gemeente in 2016 op verzoek van omwonenden uitvoerde: er is sprake van een stabiele situatie, maar de deklaag moet op enkele plaatsen wel worden hersteld. Dit duurt helaas wel langer dan wenselijk is. We zullen het herstel voortvarend oppakken, maar dit moet ook zorgvuldig gebeuren.''

 

Klompenpad

Voor het klompenpad Beek- en Bultpad wordt een tijdelijke alternatieve route uitgezet.

Evert Schipper nieuwe voorzitter van Climax

Gemaakt: Maandag, 02 april 2018 17:36

EDE - Tijdens de algemene ledenvergadering van Atletiekvereniging Climax op vrijdag 30 maart namen voorzitter Rik Hanswijk en Davey Beuving, coördinator Baanatletiek, afscheid als bestuurslid. Evert Schipper werd door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter. Gerard Hendriksen werd benoemd tot Erelid van Climax en Olympiërs Eva Hovenkamp en Kimberley Bos werden benoemd tot Lid van Verdienste.

 

Aftredend voorzitter Rik Hanswijk heette de aanwezige leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bestuursleden namen kort de sportieve successen en hoogtepunten van het afgelopen jaar door. De voorzitter liet o.a. weten dat het ledenbestand van Climax voor het eerst meer dan 800 leden!

 

Evert Schipper nieuwe voorzitter
Voorzitter Rik Hanswijk en coördinator Baanatletiek Davey Beuving namen afscheid als bestuurslid. De aanstelling van Evert Schipper als nieuwe voorzitter werd vervolgens door de ledenvergadering geaccordeerd. Functies en taken van de bestuursleden zullen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering worden toegewezen.

 

Uitreiking bekers
De Prestatiebeker ging voor de tweede keer naar hordenspecialist Stefan Nieuwland. De Talentenbeker voor meisjes ging naar Eline Gerritsen en Joram van de Bospoort ontving, evenals vorig jaar, de Talentenbeker voor jongens. Margreet Takken, onlangs nog Europees kampioene speerwerpen bij de Masters in Madrid, kreeg voor het derde opeenvolgende jaar de André Sliedregt Award voor werpers uitgereikt. Vader en zoon Marco en Armin Harms ontvingen de Waarderingsbeker voor vrijwilligers.

 

Lid van Verdienste
Het Bestuur verraste na deze uitreikingen nog meer mensen met een blijk van waardering. Gerard Hendriksen werd, met instemming van de aanwezige leden, door het Bestuur geëerd met de titel Erelid. Enigszins geëmotioneerd nam hij bijbehorende plaquette en bloemen in ontvangst. Atleten Eva Hovenkamp en Kimberley Bos zijn door hun prestaties blikvangers van Climax en werden benoemd tot Lid van Verdienste.

 

Waarderingsspeld Atletiekunie
Leon Versluijs, Jurgen Versluijs, Berry Berkhout, Stanny Berkhout, Annemieke Kleinhout, Ria Harmens, Olga Hessels, Marianne van Gaasbeek, Rob Renes, Christien Verhoef, Johan Winnubst, Jan Bert Hartog, Gert Beuving, Marco Durand, Frank Fontaine, Remco Schuijt, Jan Gert Jansen, Marco Harms, Nelly Beerepoot, Yolanda van Baardwijk, Sander Hosek , Henk Tollenaar, Hester Durand en Theo Hameka ontvingen de Waarderingsspeld en bijbehorend oorkonde van de Atletiekunie, voor vrijwilligers die meer dan 10 jaar zo'n functie vervullen.

Gemeente Ede en Kröller-Müller Museum verstevigen samenwerking

Gemaakt: Dinsdag, 03 april 2018 16:56

EDE - Op 3 april 2018 ondertekenen burgemeester René Verhulst van Ede en directeur van het Kröller-Müller museum Lisette Pelsers een samenwerkingsconvenant. Met dit convenant breiden museum en gemeente hun huidige goede relatie verder uit tot een duurzame samenwerking tot in ieder geval 2020. De gemeente Ede en het Kröller-Müller Museum bouwen voort op de relatie aan waarbij over en weer en op verschillende manieren het museum wordt versterkt en de culturele identiteit van de gemeente verder wordt vormgegeven.

 

Het Kröller-Müller is één van de parels van de gemeente Ede. Vanuit deze positie is de samenwerking tussen de twee partijen langzaam gegroeid. Het opnieuw bevestigen van de samenwerking met dit convenant is een logische stap in de relatie. De gemeente en het museum vinden elkaar in hun kernwaarden en ambities.

 

In het convenant wordt onder andere vastgelegd dat de gemeente Ede en het museum marketingpartners zijn en dat het museum programma's ontwikkelt voor speciale doelgroepen zoals basisschoolleerlingen en ouderen. Daarnaast benutten de gemeente en het museum elkaars kennis en ervaring bij de ontwikkeling van het Edese cultuuraanbod.

 

Win-win

Burgemeester René Verhulst: "Wij willen betrokkenheid van de Edenaren bij het museum creëren en stimuleren. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat een topmuseum zoals het Kröller-Müller museum om de hoek is. Voor het museum is het ook van groot belang om de verbinding met de Edese bedrijven en kennisinstellingen te maken. Daar kan de gemeente goed bij helpen. De gemeente Ede zet de merkkracht en de internationale bekendheid van het museum in, voor het versterken van het woon- en vestigingsklimaat. Een win-win zoals dat heet".

 

Stimulans tot creativiteit

Directeur Lisette Pelsers: "Het Kröller-Müller Museum is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en ambities van Ede. Het museum draagt graag bij aan het realiseren van plannen om de inwoners van Ede de gelukkigste Nederlanders te laten blijven. Het convenant zorgt ervoor dat de creativiteit bij het museum, gemeente en Edenaren wordt gestimuleerd en dit leidt tot mooie nieuwe (voorbeeld-)projecten en producten voor een breed publiek, bedrijven en culturele instellingen".

Voormalige Bethelkerk Lunteren maakt plaats voor zorgappartementen

Gemaakt: Dinsdag, 10 april 2018 18:18

LUNTEREN - Op de plaats van de voormalige Bethelkerk in Lunteren komen zorgappartementen. De oude kerk en twee woningen aan de Vaarkamper Engweg worden gesloopt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd.

 

De Hersteld Hervormde Gemeente nam in december vorig jaar de nieuwe kerk aan de Westzoom in gebruik. Het terrein van de oude kerk kwam daarmee beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Careander

Op de plaats van de kerk zelf, op de hoek van de Schaepmanstraat en Postweg, komen 25 zorgappartementen. Aan de Vaarkamper Engweg komen 18 zorgstudio's. Zorgorganisatie Careander gaat op beide locaties cliënten huisvesten die nu nog in De Bongerd en op andere locaties verspreid over Lunteren wonen. Bovendien kan Careander een aantal cliënten opnemen die nu op de wachtlijst staan.

 

Fris

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Careander realiseert nu een mooi woonzorgcluster midden in Lunteren. Dat is fijn voor Careander en haar cliënten. Ook de buurt krijgt twee mooie panden terug. De kerk maakt plaats voor bebouwing die goed aansluit op het dorpse karakter in de omgeving.''

 

Informatiebijeenkomst

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen de komende periode ter inzage. Begin mei organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Betrokkenen worden hierover per brief geïnformeerd.

Gratis ontwerp voor groene tuin

Gemaakt: Dinsdag, 10 april 2018 18:33

EDE - Een groenmarkt in Ede, als start van 'Operatie Steenbreek'. Dit gebeurt op zaterdag 14 april vanaf 12 uur bij tuincentrum De Driesprong. Een markt waar u inspiratie op kunt doen voor het 'vergroenen' van uw tuin. Stenen eruit en planten erin!

 

Veel tuineigenaren kiezen voor een tuin die weinig onderhoud vraagt. In de praktijk leidt dat vaak tot tuinen met veel tegels. Regenwater kan hierdoor moeilijker in de grond zakken, het wordt erg heet in de tuin en de bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit de tuin. Op deze groenmarkt kunt u zien dat het ook anders kan: een mooie en groene tuin waarin mensen en dieren zich prettig voelen en toch gemakkelijk te onderhouden is. U krijgt informatie hoe u dit kunt aanpakken en u kunt er terecht met al uw vragen over uw tuin.

 

Activiteiten

Op de groenmarkt zijn de volgende activiteiten:

  • Tuinontwerpers maken een schetsontwerp voor uw eigen groene tuin. Neem hiervoor wel een plattegrond van uw tuin mee en enkele foto's.
  • Een deskundige tuincoach geeft u antwoord op al uw vragen over uw tuin.
  • Laat u inspireren hoe u hemelwater kunt opvangen in uw tuin door "MOES".
  • Veel informatie zoals mooie zoekkaarten van het IVN.
  • Groei & Bloei met informatie over sterke planten, plantcombinaties, goede grond en milieu vriendelijk slakken bestrijden.
  • Een bijenhotel
  • En nog veel meer!


Locatie

De locatie is tuincentrum De Driesprong, Wekeromseweg 30 in Ede. De activiteiten zijn zowel buiten als binnen.

Werkzaamheden op de Valleilijn

Gemaakt: Vrijdag, 13 april 2018 19:14

BARNEVELD / EDE - Van 28 april tot en met 6 mei vinden er werkzaamheden plaats op de Valleilijn. Dat heeft gevolgen voor de treindienst Amersfoort – Ede-Wageningen.

 

Zaterdag 28 april 2018

Geen treinen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Connexxion zet bussen in.

 

Zondag 29 april 2018

Tot ongeveer 11:00 uur rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Na ongeveer 11:00 uur rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Barneveld Centrum; tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen rijden de treinen volgens dienstregeling (de treinen Ede-Wageningen vertrek 23:53 en 0:23 vervallen geheel). Daar waar treinen vervallen zet Connexxion bussen in.

 

Maandag 30 april tot en met zondag 6 mei 2018

Er rijdt eenmaal per uur een trein (Amersfoort vertrek -.09; Ede-Wageningen vertrek -.06). Er rijden geen treinvervangende bussen.

 

Reizigers wordt geadviseerd hun reis te plannen met de reisplanners.

Gerhard van den Top formateur voor nieuw te vormen college Ede

Gemaakt: Vrijdag, 13 april 2018 19:16

EDE - Op donderdag 12 april presenteert de ChristenUnie dr.ir. Gerhard van den Top als formateur voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders van Ede. De heer Van den Top zal op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 de aan de slag gaan met de vorming van het bestuursakkoord 2018-2022 en het nieuwe college.

 

De heer Van den Top was als informateur de afgelopen week al betrokken bij de coalitievorming in Ede. Om voortvarend aan de slag te gaan en de continuïteit van het proces te bevorderen is hij nu gevraagd ook het vervolg te begeleiden.

 

Beoogde coalitie

De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 zijn van mening dat de heer Van den Top de aangewezen persoon is om op een voortvarende manier met de partijen aan de slag te gaan en een goed team te bouwen om te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord. Zij hebben unaniem het vertrouwen uitgesproken dat de heer Van den Top de juiste persoon is om de formatie te begeleiden.

 

Gerhard van den Top

Dr. ir. Gerhard van den Top (1961) is sinds 2014 Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarvoor bekleedde hij bestuursfuncties bij onder meer Vitens Evides International en het WNF. De heer Van den Top studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen, en behaalde in 1997 een doctoraat Milieukunde aan de Universiteit Leiden. De geboren Bennekommer woont met zijn vrouw en twee kinderen in Loenen aan de Vecht.