Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 08:54:40 Langenhorst Ede 6714LP 85268 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-101

Ambulance 07-101

zaterdag 20 oktober 2018

Archief

Regio FoodValley is de sleutel tot het succes van de nationale voedselagenda

Gemaakt: Woensdag, 18 april 2018 20:32

REGIO - Regio FoodValley is klaar om de uitdagingen van de maandag verstuurde Voedselbrief aan te pakken. In de brief beschrijven minister Carola Schouten van voedselkwaliteit en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de richting voor de nationale voedselagenda. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Als epicentrum van de Nederlandse Agrifood- kennis is de regio FoodValley de sleutel tot het succes van de nationale voedselagenda.

 

De voedselbrief van het kabinet sluit goed aan bij de ambities van de regio FoodValley in Gelderland. Veel van de genoemde doelen brengt de regio al in de praktijk. In de voedselbrief wordt een aantal concrete acties genoemd voor de komende jaren. Andere belangrijke onderdelen moeten nog nadere invulling krijgen. FoodValley is benieuwd naar de invulling en denkt hier graag over mee.
Tijdens een bezoek van minister Schouten heeft de regio al een concreet aanbod neergelegd bij om de Voedselagenda verder te brengen en tot een succes te maken.

 

Het aanbod

Zo wil de regio FoodValley met maatschappelijke partners een nationaal kenniscentrum opzetten voor het gebruik van nieuwe eiwitten. Daarbij kan de regio FoodValley een belangrijke bijdrage leveren aan een nationale aanpak op het gebied van voedselonderwijs en voeding in de zorg. Vanwege het sociaal-economisch belang van gezond eten voor iedereen werken we bijvoorbeeld ook met leefstijlcoaches om consumenten gezonde voedingspatronen bij te brengen. Bij het Praktijkcentrum Emissiearme Veehouderij worden emissie reducerende technieken voor fijnstof getest. Deze technieken zullen ook elders in Nederland een oplossing kunnen vormen voor de fijnstofproblematiek.


Een groot deel van de oplossing van de vraagstukken rond voedsel zit in de ontwikkeling van een duurzame voedselketen. Daar is veel kennis en innovatie voor nodig. Om als Nederland de toppositie van kennis en kennisintensieve agrofood-producten te behouden en te versterken moet Nederland blijvend daarin investeren.

 

Regio FoodValley

De regio FoodValley is het epicentrum van Nederland als kennis- en innovatieland op het gebied van AgroFood. Deze kennis biedt Nederland internationaal veel kansen. Met bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken overheden investeert de regio FoodValley in de toekomst van de AgroFoodsector. Het economisch belang van Nederland als tweede exporteur ter wereld van agrofoodproducten is enorm en daarom moeten we er alles aan doen om deze exportpositie te behouden.

 

De regio heeft een sterk kennis-ecosysteem op het gebied van gezonde voeding en veel ervaring met voedselprogramma's op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Daarnaast bouwen we samen met provincie Gelderland kenniscentra en het bedrijfsleven aan een internationaal, iconisch experience centrum voor de agrofoodsector. Dit World Food Center is onlangs breed omarmd door de Tweede Kamer.

 

Regio FoodValley is er klaar voor

Regio FoodValley is klaar om de uitdagingen van de Voedselbrief samen aan te pakken. Daarbij putten we uit een rijke bron aan kennis, ervaring en innovatie. Deze elementen bieden we het kabinet graag aan om samen de Voedselagenda tot een succes te maken!

De gemeente Ede sluit het jaar 2017 financieel positief af

Gemaakt: Vrijdag, 20 april 2018 21:01

EDE - De gemeente Ede sluit het jaar 2017 financieel positief af. Met een voordeel van 5 miljoen euro op een totale begroting van 380 miljoen euro, is de gemeente financieel gezond. De 5 miljoen voordeel komt ten goede van de reserve van de gemeente Ede. Met dit geld heeft de gemeente ook de komende jaren voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te vangen, haar wettelijke taken uit te voeren en te investeren in een sociaal en economisch sterk Ede.

 

Wethouder financiën Harry van Huijstee; "Ik ben trots op wat we in 2017 met elkaar hebben bereikt. 2017 stond in het teken van samenwerken. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners is hard gewerkt aan een nog mooier Ede, waar het fijn wonen en verblijven is. Dit alles is gelukt binnen het budget dat er voor was. Hiermee blijven we ook in de toekomst (financieel) gezond."

 

In de programmarekening kunt u lezen aan welke opgaven, programma's en projecten de gemeente Ede, samen met partners en bewoners heeft gewerkt en hoeveel geld hieraan is uitgegeven.

 

Ontwikkelingen in 2017

Het is teveel om alle ontwikkelingen uit 2017 hier op te schrijven, er is een hoop gebeurt. Samen met partners uit de hele gemeente zijn veel projecten opgestart, een stap verder gebracht of tot een mooi eindresultaat gekomen. Een paar voorbeelden;

 • De markt in het centrum is nu nog een grote zandbank maar over enkele maanden is dit een mooi nieuw Marktplein waar jong en oud graag verblijft. Het ontwerp is tot stand gekomen met de inwoners van Ede.
 • In het buitengebied is (en wordt nog steeds) hard gewerkt aan het toeristisch aantrekkelijker maken van het gebied.
 • Er zijn veel nieuwe woningen bijgekomen, in alle soorten en maten.
 • De wereldvoedseldag was in 2017 in Ede. Dit bracht veel aandacht op het thema Food in Ede.
 • In 2017 stopte de Permar en ging dit voor Ede over in de organisatie Werkkracht. Met dit bedrijf helpt Ede mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan.

Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten en resultaten van 2017.

 

Positief resultaat

De 5 miljoen euro positief resultaat in 2017 komt voort uit een positief resultaat op de reguliere bedrijfsvoering en grondzaken.

 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

Onderdeel van de vaststelling van de programmarekening 2017 is de vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. De gemeente heeft diverse gronden in bezit voor ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. De financiële situatie van deze gronden wordt o.a. bepaald door het verkooptempo van de gronden en de ontwikkeling van de prijs van bouwgrond. De gemeente heeft in 2017 een positief resultaat van € 2,7 miljoen op haar gronden. Het college stelt voor dit bedrag aan de bedrijfsreserve grondzaken toe te voegen.

Ede zet bouwteam in voor uniek buitenzwembad

Gemaakt: Dinsdag, 24 april 2018 20:02

EDE - Als onderdeel van de revitalisatie van zwembad De Peppel wordt er een duurzaam, natuurgezuiverd buitenbad gerealiseerd. Daarom wordt er nu een bouwteamovereenkomst gesloten met de betrokken aannemer, Van Ginkel Veenendaal BV. Vanuit samenwerking met een Duitse partner heeft Van Ginkel de nodige ervaring met deze baden. Wethouder Johan Weijland: "Het realiseren van een openbaar natuurgezuiverd buitenbad is uniek in Nederland. De Peppel blijft het zwembad voor alle Edenaren. En op deze manier krijgen we een nog aantrekkelijker, duurzamer zwembad."

 

Overleg

De uitwerking van het plan gebeurt in overleg tussen Sportservice Ede (exploitant van het zwembad), de gemeente en de provincie (als handhaver van veiligheid en hygiëne in zwembaden). De bouwteamovereenkomst is de basis voor deze verdere uitwerking. Kenmerkend voor een bouwteam is dat de betrokken aannemer als eerste een aanbieding mag maken voor de feitelijke realisatie.
In de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad het krediet hiervoor vrijgemaakt.

Burgemeester Verhulst verrast gedecoreerden bij Lintjesregen

Gemaakt: Donderdag, 26 april 2018 15:59

EDE - Burgemeester René Verhulst van Ede heeft donderdag 26 april 2018 aan 21 mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn inwoners van de gemeente Ede. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Eén inwoner van Ede kreeg zijn onderscheiding elders uitgereikt.

 

Twee inwoners van Lunteren en twee inwoners van Ede werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 18 inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Toespraak

Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in congrescentrum De Reehorst in Ede in bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 

 • De heer A.J.M. Barendrecht, 70 jaar, Lunteren

Tijn Barendrecht was tot 2012 werkzaam als adviseur. In 1996 begon hij met vrijwilligerswerk bij de vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe. Daarna heeft hij het voorzitterschap van golfvereniging Edda Huzid op zich genomen en heeft hij in meerdere organisaties een belangrijke en actieve bestuurlijke rol vervuld. Zo was hij voorzitter van de Koepelcommissie bij stichting Het Luntersche Buurtbosch, voorzitter van de Raad van Toezicht bij stichting Allegoeds te Lunteren, mede-oprichter van Probus Lunteren en voorzitter van de stichting Glindster. Ook was hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij stichting Hamlin Fistula en is hij sinds 2013 betrokken bij museum Nairac in Barneveld, waar hij een grote rol heeft gespeeld bij de verzelfstandiging van het museum.

 

 • De heer drs. W.E. van den Brandt, 70 jaar, Lunteren

Wim van den Brandt is zelfstandig ondernemer en al zeventien jaar actief als vrijwilliger. Hij was negen jaar voorzitter van het CDA in Ede en was tot 2016 lid van de Raad van Toezicht en penningmeester van woon-zorg- en dienstencentrum Bethanië/ Stichting Oldenhof. Hij was twee jaar projectleider LRP voor de Protestantse Kerk in Nederland en is ouderling-kerkrentmeester van de Nieuwe Kerkgemeente in Ede. 

 

Ruim vijf jaar is hij voorzitter van het Edes Bedrijfs Contact, de koepelorganisatie voor alle Edese bedrijventerreinverenigingen, en vicevoorzitter van de Federatie Ondernemerskringen Vallei. Zijn netwerk heeft hij als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ICT Valley ingezet voor de uitbouw van het ondernemersnetwerk ICT Valley in de FoodValley regio.

 

 •  Mevrouw mr. A.M.T. Muijrers-Vreman, 57 jaar, Ede

Anne-Marie Muijrers-Vreman is zelfstandig ondernemer en zet zich al jaren in als vrijwilliger. Ze was 14 jaar lang bestuurslid van de reünistenkring van de Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus en vier jaar voorzitter van het vrijwillig schoolbestuur van de Edese School Vereniging. Ze is lid van diverse commissies binnen Soroptimist International club Ede en sinds 2015 voorzitter van de Stichting Binnenstadsmanagement Ede. Voor het CDA is zij in Ede vier jaar lang raadslid geweest en was zij ook op landelijk niveau op diverse fronten actief. Vanaf 2009 is zij bestuurslid van het CDA Gelderland en voorzitter van het CDA Vrouwenberaad Gelderland. Zij zet zich in om vrouwen te betrekken bij de politiek en integratie van vrouwen binnen het CDA te bevorderen.

 

 • De heer C. Ros, 67 jaar, Ede

Kees Ros was beroepsmilitair, geeft regelmatig lezingen over de Sovjet Unie en Rusland en verricht al zo’n 25 jaar vrijwilligerswerk op het gebied van magie en illusionisme. In Rusland startte hij zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van de Russian Association of Magicians (RAM). Dankzij hem heeft de RAM kunnen toetreden tot de Fédération Internationale des Sociétés Magiques (FISM). Ondanks zijn vertrek uit Rusland is hij aangebleven als vicevoorzitter. Vanaf 2006 was hij lid van het dagelijks bestuur van de FISM Europa. Ook in Nederland zet hij zich in voor de goochelkunst. Hij is secretaris van de stichting Nederlandse Magische Unie, bestuurslid van de Magische kring Centraal Nederland, lid van Nederlandsche Vereeniging van Amateur Goochelaars Hands Down en jeugdtrainer van schaakvereniging de Cirkel te Ede. 

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 

 • De heer G.E. Beek, 78 jaar, Bennekom

Gerrit Beek was tot 2003 werkzaam bij een architectenbureau. Bijna dertig jaar is hij bestuurslid van stichting Zwembad Bennekom dat zwembad de Vrije Slag exploiteert. Direct vanaf zijn benoeming maakt hij deel uit van de Technische Commissie binnen het bestuur. Onder zijn begeleiding zijn diverse zaken in het zwembad gerealiseerd waaronder een nieuwe zuiveringsinstallatie, coating van de baden, een familieglijbaan en een nieuwe inrichting van de speelweide. Ook is hij betrokken bij diverse activiteiten van het zwembad zoals de zwemvierdaagse, het bommetje springen en de hondenplons. 

 

 • De heer D.J. Boot, 52 jaar, Ede

Jaap Boot is als manager werkzaam bij FDS Nederland en was meer dan tien jaar raadslid voor het CDA in Ede. Sinds 1982 is hij actief bij de scouting Langeberggroep Ede en was hij vier jaar bestuurslid. In de periode dat hij leiding gaf en na afloop van zijn bestuurslidmaatschap heeft hij steeds als adviseur opgetreden. Vanaf 1991 werd hij trainer en mediator bij scouting Gelderland. Hij verzorgde leiderschaps- en samenwerkingsgerichte trainingen en werd als mediator betrokken bij conflicten. Sinds twee jaar is hij voorzitter van het landelijk bestuur Scouting Nederland. Ook zet hij zich in voor de Beatrixkerk in Ede.

 

 • De heer E.J. Brinks, 66 jaar, Lunteren

Egbert Brinks was meer dan dertig jaar werkzaam zowel als begeleider, leidinggevende, directeur/bestuurder en vrijwilliger in de gehandicaptenzorg bij dagactiviteitencentrum Veldheim van stichting Abdullam en later bij zorgboerderij De Veenhoeve in Ederveen. Bij beide organisaties was hij 24 uur per dag zeven dagen per week beschikbaar en nauw verbonden met de deelnemers/bewoners en de activiteiten. Hij zorgde door het binnenhalen van werk dat ze een zinvolle en nuttige dagbesteding hadden en deel uit maakten van de maatschappij. Ook betrok hij buurtbewoners bij activiteiten, wierf hij vrijwilligers en zorgde hij voor integratie in de wijk. Eerder was hij zeven jaar diaken bij de Gereformeerde Gemeente in Melissant.

 

 • De heer J.G. Gast, 71 jaar, Ede

Jan Gast zet zich al vierenvijftig jaar in als vrijwilliger voor de Mixed Hockey Club Ede. Hij verricht onder andere onderhouds-, schoonmaak- en scheidsrechterwerkzaamheden. Ook was hij drie jaar voorzitter en tien jaar penningmeester van de hockeyclub. De laatste vijf jaar heeft hij zich hard gemaakt voor de komst van een nieuw clubhuis. Van ontwerp tot daadwerkelijke oplevering heeft hij zich hiervoor ingezet met als resultaat een prachtig architectonisch gebouw. Vanaf 2015 is hij voorzitter van Toondist, een organisatie op het gebied van hedendaagse geïmproviseerde muziek.

 

 • De heer G.J. van de Goor, 65 jaar, Ede

Gerrit van de Goor is eigenaar van AREHBO service en advies en zet zich al ruim vijfenveertig jaar in als vrijwilliger. Hij begon in 1971 als jeugdbestuurslid bij gymnastiekvereniging DOK en werd in 1980 vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Ede en district Gelderland Midden. Hij is instructeur voor de bijscholingslessen,  teamleider bevolkingszorg, was vrijwilliger op de Rode Kruis boot “Henri Dunant” en heeft de functies van regiocoördinator, groepscommandant, staflid rampenbestrijding en staflid hulpverlening vervuld. Ook was hij onder andere jeugdouderling, diaken en pastoraal ouderling bij de Nieuwe Kerkgemeente in Ede.

 

 • Mevrouw H. Groeneveld-van Oorspronk, 72 jaar, Ede

Helga Groeneveld-van Oorspronk is sinds 1975 de bezoekrelatie van een cliënt van ’s Heeren Loo Gelderland Midden. Zij speelt al jaren een belangrijke rol in het leven van deze cliënt, hij werd betrokken bij de vele uitjes die het gezin ondernam, ze gaat nog steeds met hem naar de kerkdienst op de Hartenberg in Wekerom en na afloop bezoeken ze het eetcafé. Ook is ze vrijwilliger bij de stichting Vrouwen voor Vrouwen, waarvan de opbrengsten van zelfgemaakte creaties, gehouden workshops of high tea naar christenvrouwen in Afrika gaan. Sinds vijf jaar is ze vrijwilliger in de Winkel van Sinkel van de Hervormde Gemeente Ede.

 

 • De heer E.A.B. Heyden, 87 jaar, Ede

Ed Heyden is tot zijn pensioen werkzaam geweest als sergeant majoor bij de Koninklijke Landmacht en verricht sinds 1994 vrijwilligerswerk bij Malkander steunpunt Ericahorst. Hij verricht diverse uiteenlopende facilitaire werkzaamheden en is bereikbaar bij calamiteiten. Daarnaast is hij actief in de veteranenwereld waar hij een belangrijke bijdrage levert aan de herkenning en waardering voor veteranen. Zo is hij betrokken bij het veteranendefilé in Wageningen op vijf mei, de Nationale veteranendag, de herdenking bij Huize Bronbeek, de reünie van het KNIL regiment Van Heutsz en de stichting Veteranen Sociëteit Ede.

 

 • De heer H.A.F. Kolkman, 66 jaar, Otterlo

Harrie Kolkman is al zo’n veertig jaar actief als vrijwilliger binnen de paardensport in de gemeente Hof van Twente. Hij is elf jaar voorzitter geweest van paardensportvereniging en ponyclub de Hagmolenruiters en zat vanaf 1979 in het bestuur van stichting de Hoffmeijer. In 1995 werd hij vicevoorzitter en zeven jaar later voorzitter. Zijn ervaring en netwerk heeft hij ingezet om de ontwikkeling van zijn toenmalige buurjongen te stimuleren die het syndroom van Down heeft. Door hem mee te nemen naar wedstrijden gaf hij deze jongen een extra uitlaatklep en de mogelijkheid om de rol van ringmeester tijdens wedstrijden onafhankelijk te vervullen. De onderscheiding aan de heer Kolkman is in Goor uitgereikt door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel van de gemeente Hof van Twente.

 

 • De heer G.J. Koster, 70 jaar, Bennekom

Gert Jan Koster is zelfstandig ondernemer, zes jaar raadslid voor Gemeentebelangen Ede en al vele jaren vrijwilliger. Als vrijwilliger bij stichting Heideweek Ede heeft hij veertig jaar lang als hoffotograaf de heidehoogheden tijdens evenementen op beeld vastgelegd. Ook was hij vijfendertig jaar bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bennekom en heeft hij bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van het centrum van Bennekom. Vijf jaar was hij vrijwilliger bij de VVV-promotiecommissie afdeling Ede en ruim vijftien jaar is hij bestuurslid en vrijwilliger bij stichting De Koepel Bennekom.

 

 • De heer J.A. van Lienden, 72 jaar, Ede

Joop van Lienden is al bijna vijfendertig jaar vrijwilliger en trainer van het G-team bij ’s Heeren Loo Gelderland Midden locatie de Hartenberg in Wekerom. Enthousiast verzorgt hij de voetbaltraining voor zo’n twintig cliënten. Hij haalt de cliënten op voor de wekelijkse training en brengt ze weer naar huis. Nadat de financiële ondersteuning wegviel heeft hij zich intensief ingezet voor een succesvolle doorstart van het G-team. Hij regelde giften, sponsors en materiaal om het voortbestaan van het G-team te waarborgen. Onder zijn leiding is het team meerdere keren kampioen geworden. 

 

 • De heer A.G. Meerveld, 73 jaar, Wekerom

Arie Meerveld is in 2000 bij voetbalvereniging SDS’55 begonnen als vrijwilliger en al gauw werd hij sportparkbeheerder, hetgeen vele uren per week in beslag neemt. Hij verricht onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, regelt materiaal, zorgt voor de opening en sluiting van het terrein en heeft jarenlang in de sponsorcommissie en de familiedagcommissie gezeten. Ruim twee jaar was hij vrijwilliger bij het Kulturhus in Wekerom waar hij meerdere malen per week werkzaamheden verrichtte en meedraaide in het beheer van het dorpshuis. Naast zijn vrijwilligersactiviteiten is hij al jaren behulpzaam in de buurt.

 

 • De heer drs. E. van Milligen, 70 jaar, Otterlo

Evert van Milligen was, tot hij in 2008 wethouder werd, werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en was tien jaar raadslid voor de VVD in Ede met een onderbreking van zes jaar vanwege het wethouderschap.

Hij begon zijn vrijwillige werkzaamheden bij de belangenvereniging Otterlo’s Belang waar hij elf jaar voorzitter was en zich inzette voor de belangen van de inwoners. Tevens was hij vrijwilliger en bestuurslid bij woonzorghuis Eureka in Otterlo en is hij twee periodes penningmeester geweest van Tennis Vereniging Otterlo. Daarnaast was hij de mede initiatiefnemer en voorzitter van het Comité Otterlo 1150.

 

 • Mevrouw M.W. van der Mooren-Schalkwijk, 71 jaar, Bennekom

Riet van der Mooren-Schalkwijk is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij EHBO vereniging de Samaritaan. Sinds 1987 is zij bij zwemvereniging de Vrije Slag (hulp)trainer, jeugdbegeleider bij wedstrijden en verricht ze hand- en spandiensten. Ze is official bij wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en inzetbaar als jurylid. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij ’s Heeren Loo, eerst als zwembegeleider van mensen met verstandelijke beperking en nu kookt ze met cliënten van de ouderengroep. Bij zorginstelling Opella heeft ze als vrijwilliger ruim twaalf jaar het verplegend personeel geassisteerd bij de verzorging van cliënten.

 

 • Mevrouw B. Nap-Boer, 66 jaar, Lunteren

Barry Nap-Boer verricht al meer dan 35 jaar vrijwilligerswerk. Zij begon in 1982 bij de VOOR ELKAAR vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond en is later ook medeorganisator geworden. Het betreft vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze geeft presentaties ter promotie, coördineert en werft vrijwilligers en verzorgt de instructie voor deze weken. Bij de Nederlandse Patiëntenvereniging is zij al tien jaar actief als docent bij cursussen aan nieuwe vrijwilligers in de terminale thuishulp. Zij is voorzitter van de vrouwenvereniging Ruchama van de Hervormde Gemeente Lunteren. 

 

 • De heer H. Schlepers, 76 jaar, Bennekom

Hans Schlepers is werkzaam geweest als onderzoeker bij de landbouwuniversiteit Wageningen en verricht daarnaast al vele jaren vrijwilligerswerk. Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij de werkgroep Caritas, de technische club en de tuinclub binnen de kerkgemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk Maria Virgo Regina in Bennekom. Al achttien jaar is hij vrijwilliger bij Manege zonder Drempels in Bennekom, een bijzondere manege waar mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen huifbedrijden en/ of logeren. Hij is verantwoordelijk voor de fondsenwerving door middel van de jaarlijkse (kerst)kaartenactie. 

 

 • De heer A. Sikking, 71 jaar, Bennekom

Ar Sikking was werkzaam bij de stichting Evangelische Omroep en verricht al sinds 1975 vrijwilligerswerk. Hij heeft zich gedurende een periode van tweeënveertig jaar, als ouderling actief ingezet voor de gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk Bennekom-Oosterbeek. Als scriba heeft hij tal van activiteiten verricht op administratief, organisatorisch en beleidsmatig vlak. Hij was lid van de Bulgarijecommissie en was redacteur van het gemeenteblad van de kerk. Twaalf jaar was hij vrijwilliger voor Stichting Trans World radio, een zendingsorganisatie die het evangelie verspreidt.

 

 • De heer S.B.S. Wielstra, 56 jaar, Lunteren

Ben Wielstra is postbezorger bij Post NL en is al vierendertig jaar actief als vrijwilliger. In 1983 werd de Vluchtheuvel Lunteren opgericht, een interkerkelijk samenwerkingsverband met een diaconale taak. Als vrijwilliger verrichtte hij veel jongerenwerk door het organiseren van activiteiten, later werd hij bestuurslid en heeft hij mede richting gegeven aan het beleid van de stichting. Bij Dorcas Hulp en Ontwikkeling is hij al twintig jaar mede-coördinator van de voedselactie in Lunteren. Bij de Gereformeerde PKN Kerk in Lunteren heeft hij vrijwilligerswerk verricht als wijkouderling en momenteel is hij jeugdouderling.

 

 • De heer L.H.M. de Wit, 70 jaar, Ede

Leo de Wit was tot 2005 werkzaam bij de ING en verricht al meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk bij handbalvereniging Reehorst in Ede. Hij heeft binnen de handbalvereniging bijna alle bestuurlijke functies uitgeoefend en was geruime tijd trainer/ coach. Momenteel is hij manager technische zaken, stuurt hij de trainers en coaches aan, zorgt voor volgende aanwas en bewaakt de trainingsuren en capaciteit. Sinds 1978 is hij scheidsrechter bij het Nederlands Handbal Verbond, ook is hij praktijkbegeleider voor aankomende scheidsrechters. Hij geeft clinics en jaarlijks organiseert hij het schoolhandbaltoernooi voor basisscholen.

Brandweer Lunteren geeft demonstratie tijdens Koningsdag

Gemaakt: Vrijdag, 27 april 2018 19:04

LUNTEREN - De brandweer van Lunteren heeft vandaag, op Koningsdag, een demonstratie gegeven op het Nieuwe Erf.

 

Naast de demonstratie was er de vrijmarkt en ook een kleedjesmarkt voor kinderen. Bij café Floor is vrijdagavond het Oranjebal.

Climax organiseert 20e Groot Ginkelse Loop

Gemaakt: Zondag, 06 mei 2018 17:39

EDE - Op zaterdag 16 juni a.s. organiseert atletiekvereniging Climax voor 20e keer de Groot Ginkelse Loop, een loopevenement over 5km, 10.5km en halve marathon voor zowel wedstrijdlopers als recreanten.

 

Iedere deelnemer kan op zijn of haar eigen wijze genieten van de prachtige omgeving en het mooie parcours door natuurgebieden als de Edese heide en de Planken Wambuis.

De inschrijving is al geopend. Tot en met vrijdag 15 juni kun je online inschrijven via www.grootginkelseloop.nl

 

Voor meer informatie zie www.grootginkelseloop.nl

Barneveld doet mee aan landelijke campagne NIX zonder ID

Gemaakt: Woensdag, 09 mei 2018 19:15

BARNEVELD - De gemeente Barneveld doet, samen met FrisValley, het regionale alcoholmatigingsproject van acht gemeenten in Regio FoodValley, in mei mee aan de landelijke campagne NIX zonder ID. Van 17 mei tot en met 1 juni 2018 vraagt de gemeente Barneveld aandacht voor het spontaan tonen van het ID bij de aankoop van alcohol en tabak; in de horeca, in supermarkten en bij sportverenigingen.

 

Jonge kopers van drank of sigaretten hebben (nog) niet altijd hun ID bij de hand. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van jonge kopers in te schatten. Jongeren worden tijdens de campagne NIX zonder ID opgeroepen uit zichzelf hun ID te laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak.

 

NIX zonder ID in Barneveld

De gemeente Barneveld – één van de FrisValley-gemeenten – besteedt op een aantal manieren aandacht aan de landelijke campagne: alle supermarkten, horecazaken en sportverenigingen (met een horecavergunning) ontvangen een brief met tips over hoe kopers, klanten en verenigingsleden hun ID spontaan kunnen laten zien. Daarnaast neemt wethouder Hans van Daalen plaats achter de kassa van een supermarkt om de leeftijdscheck uit te voeren en jonge klanten te vragen naar hun ID.

 

Over FrisValley

FrisValley is het regionale alcoholmatigingsproject van de FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Onder het motto 'Nog geen 18? Dan geen alcohol!' wijst FrisValley op de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcohol.

Hoe bescherm jij je tegen de zon deze zomer?

Gemaakt: Donderdag, 10 mei 2018 18:00

Het aantal mensen met huidkanker neemt fors toe. Zonnebrandcrème smeren is belangrijk om je te beschermen tegen de zon. Maar waar je op moet letten?

 

Spray, lotion of toch een crème?

​Zonnebrandmiddelen zijn er in heel veel soorten en maten. Welke je kiest hangt af van je persoonlijke voorkeur, van wat je fijn vindt of lekker vindt ruiken. Per merk kan de substantie verschillen: een spray, lotion en crème bieden een even goede bescherming. In lotions en gels zit meer water, waardoor ze makkelijker uit te smeren zijn. Crèmes bevatten meer vetten die uitdroging van de huid beter kunnen voorkomen. Een bijkomend voordeel van een crème is dat het niet bevriest: dat is belangrijk voor wintersporters.


Waar moet je op letten als je een zonnebrand koopt?

Bij het kopen van zonnecrème is het belangrijk dat je de juiste beschermingsfactor kiest voor je huidtype. De beschermingsfactor wordt aangeduid met Sun Protection Factor (SPF) op de verpakking. De keuze van de beschermingsfactor hangt samen met je huidtype. Welk huidtype je ook hebt, gebruik minimaal factor 30.


Welke zonnebrand kies je voor kinderen?

We raden niet specifiek kinderzonnebrand aan. Als ouder wil je het beste voor je kindje. Bekijk zelf welke producten jij fijn vindt en hoe je kindje reageert op het product. Gebruik zeker minstens factor 30 of 50 en houd baby's uit de zon.


Er zijn zonnebrandproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen. Vaak hebben deze producten minder toegevoegde stoffen zoals parfum. Dat is fijn, want een kinderhuid is een stuk dunner dan die van een volwassene. De kinderhuid is hierdoor extra kwetsbaar voor de zon, maar ook voor irritaties. Wist je dat een aantal fabrikanten van zonnebrandcrèmes zich inzetten voor KWF? Zij maken speciale zonnebrand voor kinderen en baby's. Dit zijn Ladival, Naief en Solat baby ( eigen merk van Kruidvat).


Zijn zonnebrandcrèmes veilig?

Elk jaar komt de vraag boven of zonnebrandcrème veilig is. Sommige berichtgeving stelt dat uv-filters en andere stoffen in zonnebrandcrèmes hormoon-verstorend en kankerverwekkend zouden zijn. Dit is niet waar. Zonnebrandcrèmes kun je veilig gebruiken. Zonnebrand en andere cosmetica zijn onderworpen aan strenge veiligheidseisen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er stoffen in zonnebrandcrèmes zitten die invloed hebben op de hormoonprocessen in ons lichaam. Hormoon-verstorende stoffen mogen volgens de Europese wetgeving niet of slechts in beperkte mate worden toegepast in cosmetica. Het gaat dan om zulke kleine hoeveelheden dat de schadelijke gevolgen verwaarloosbaar zijn. Diezelfde wetgeving schrijft ook voor dat het gebruik van kankerverwekkende stoffen in cosmetica verboden zijn.

 

Mocht je je toch zorgen maken over de veiligheid van zonnebrand, dan kun je ook kiezen voor een variant zonnebrandcrème die deze stoffen niet bevat.

 

Hoelang houdbaar?

Na opening is zonnebrandcrème tot 12 maanden na opening nog te gebruiken. Dit staat op de verpakking aangegeven met een geopend potje met een getal en de letter M (maand). Bewaar je zonnebrand wel op de juiste manier om de werking te behouden. Nadat de verpakking open is geweest of met hoge temperaturen in aanraking is geweest, kan de factor die op de verpakking staat teruglopen naar een lagere beschermingsfactor (SPF). Het middel geeft dan niet altijd meer de volledige bescherming. Bewaar zonnebrand daarom niet te lang.

 

Bescherm je dagelijks
Huidkanker komt het meest voor in het gezicht en dat is geen toeval. Ons gezicht wordt het meest blootgesteld aan de zon. Het is dus belangrijk om je huid dagelijks te beschermen, ook in de winter.

 

Je kunt een dagcrème met een beschermingsfactor. SPF15 zit tegenwoordig in allerlei dagcrèmes. Een lagere factor is niet afdoende. Wel moet je erop letten dat als je altijd een factor op hebt én je dag in, dag uit binnen zit, je minder vitamine D aanmaakt - al is het om vitamine D aan te maken een kwartiertje per dag met je gezicht en handen in de zon overigens al voldoende, afhankelijk van je huidtype.

 

Ook mannen moeten zich dagelijks beschermen. Ben je kaal, zet dan een pet op, is het advies van Kukutsch. Nog een laatste punt, ter overtuiging: zonnebrandcrème is de beste anti-rimpelcrème die er is. Zoals Kukutsch het zegt: 'Smeer je goed in, dan hoef je niet te botoxen later!'

Veel nieuwe woningen in Ede

Gemaakt: Woensdag, 16 mei 2018 16:43

EDE - Het is overal in Ede te zien; er wordt flink gebouwd. In Kernhem, op de Enka, de kazerneterreinen, Park Reehorst. Er komen overal woningen bij. Dat is maar goed ook, want Ede blijft groeien. Om die groei aan te kunnen is het nodig veel woningen bij te bouwen. In 2017 hebben we daar flinke stappen in gezet.

 

Wethouder Harry van Huijstee: "Wandelend met mijn hond in Ede zie ik veel ontwikkelingen. Op veel plekken zijn nieuwe woningen in aanbouw of zijn ze net klaar voor mensen om er in te trekken. Daar ben ik blij mee want de vraag naar woningen is groot. Door in verschillende categorieën bij te bouwen werken we aan een woning in Ede voor iedereen."

 

De aantallen

In 2017 is er gestart met de bouw van ruim 1.400 woningen. Deze woningen zijn in de loop van dit jaar klaar. Er zijn in 2017 542 woningen daadwerkelijk opgeleverd. De nieuwe woningen komen zowel in Ede Stad als in de dorpen. Dit klinkt misschien als heel veel woningen, maar deze aantallen zijn hard nodig om iedereen die in Ede wil wonen een huis te kunnen bieden.

 

Ede groeit!

De groei van inwoners en dus ook de vraag naar woningen is goed te begrijpen. Met een heel nieuw station in de planning, de komst van het World Food Center en de regio FoodValley is Ede een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dit zien we aan de mensen die van buitenaf naar Ede komen. Maar denk ook aan de arbeidsmigranten die in Ede en omgeving werken en een plek nodig hebben om te wonen. En de starters op de woningmarkt die graag een betaalbare woning willen. Of de mensen die graag door willen groeien naar een grotere woning of een appartement. Voor al deze groepen bouwt Ede nu en de komende jaren woningen bij.

Brandweerkazerne Ede is doorkomstplaats Roparun

Gemaakt: Woensdag, 16 mei 2018 16:46

EDE - In de nacht van zondag 20 op maandag 21 mei (pinksterweekend) is Ede doorkomstplaats van de Roparun op de route van Hamburg naar Rotterdam. Tussen 3.15 uur en 8.00 uur worden 85 teams gastvrij ontvangen in de brandweerkazerne met de lekkerste pannenkoeken van Nederland. Iedereen is welkom om deze toppers aan te moedigen.

 

Ede is een doorkomstplaats van de Roparun op de route van Hamburg naar Rotterdam. De verzorgings- en doorkomstplaats is de brandweerkazerne aan de Klinkenbergerweg. Daar worden de estafettelopers, hun begeleiders en publiek ontvangen. Het eerste jaar was in 2013 en Ede is inmiddels een zeer bekend en geliefde doorkomst voor de deelnemende teams. Er is gelegenheid om te eten, te drinken, te slapen, te douchen of gewoon even pauze te houden. De lopers komen tussen 3.15 uur en 8.00 uur Ede binnen.

 

Prijzen en pannenkoeken

Al 5 jaar op rij is Ede in de prijzen gevallen als beste doorkomststad. Niet in de laatste plaats vanwege de geweldige pannenkoeken die door een team van vrijwilligers worden gebakken. Dit heeft de afgelopen jaren een totaalbedrag van € 75.000 opgeleverd. Dit wordt besteed aan lokale organisaties op gebied van palliatieve zorg.

 

Motto Roparun

'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'.

 

De Roparun is een estafetteloop voor een goed doel met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel meer dan anderhalve marathon(!). De afgelopen 26 edities van de Roparun is al meer dan 78 miljoen euro opgehaald voor zorg voor mensen met kanker.

 

Moedig aan, samen met de burgemeester

Tijdens de Roparun 2018 is de brandweerkazerne weer open voor het publiek. Iedereen is welkom om de teams aan te moedigen. Burgemeester René Verhulst fietst een stuk met de teams mee vanaf de Driesprong om aan te moedigen.

 

Doorkomststad Ede is mogelijk gemaakt door de werkgroep Roparun Ede en vele vrijwilligers onder leiding van Co Vink van de brandweer.

Bezwaren omwonenden De Belt Wekerom deels gehonoreerd

Gemaakt: Woensdag, 16 mei 2018 16:53

WEKEROM - De bezwaren van een groep omwonenden tegen de verleende vergunning voor de bouw van een uitkijktoren op De Belt in Wekerom worden deels gehonoreerd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De uitkijktoren mag door initiatiefnemer stichting Hoogte 50 wel worden gerealiseerd, maar de voorwaarden zijn verscherpt.

 

Herstelwerk

Het college heeft besloten dat het uitkijkpunt pas mag worden gebouwd als het definitieve herstelplan voor De Belt gereed is. Bovendien mag de toren, die zes meter hoog wordt - pas gebruikt worden als de herstelwerkzaamheden volledig zijn afgerond. De toren wordt de eerste drie jaar na de bouw gecontroleerd op verzakkingen. Daarnaast moet bij de bouw van de toren rekening worden gehouden met broedende vogels.

 

Afdeklaag

Uit onderzoek is gebleken dat de afdeklaag van De Belt op - een voormalige vuilstort - op diverse plaatsen moet worden hersteld. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. Een gespecialiseerd bureau heeft veldwerk verricht en stelt nu een definitief herstelplan op. Met de omwonenden is afgesproken dat zij actief worden betrokken bij het opstellen van dit herstelplan. Naast het herstel van de afdeklaag wordt in ieder geval ook een hek gebouwd, om in de toekomst zwijnen te weren. Tijdens de herstelwerkzaamheden is De Belt afgesloten voor recreatie.

Asbest na brand in Ede toch op meer plekken dan gedacht

Gemaakt: Zondag, 20 mei 2018 16:13

EDE - In Ede is na de grote brand van zondagochtend toch op meer plekken asbest neergekomen dan eerder gedacht. Dat meldt de brandweer. Het asbest kwam vrij bij een brand in een autobedrijf aan de Fultonstraat op bedrijventerrein Frankeneng. Bij een brand in het bedrijfspand is een hennepkwekerij aangetroffen.

 

In bij garagebedrijf Musti brak zondagochtend brand uit. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat het asbest alleen in de nabije omgeving van het getroffen bedrijf lag. Uit extra onderzoek bleek dat het asbest ook verder weg naar beneden is gekomen, mogelijk tot op wel 300 meter afstand van het pand.

 

De gemeente komt later op zondag met een kaartje van het gebied. Enkele straten zijn al afgesloten. Het gaat onder meer om de Niels Bohrstraat, Max Planckstraat, Galvanistraat en Celciusstraat. Ook de op- en afrit van de snelweg A30 is dicht.

 

Op de Frankeneng werd voordat het gebied door de politie werd ''schoongeveegd'' nog een enkele auto voor de zekerheid afgespoten.

 

Er lijkt geen acuut gevaar, ook omdat het bewuste gebied maar weinig woningen telt. Woont u BINNEN het getroffen gebied? Dat geldt het volgende advies: Spoel roetdeeltjes met tuinslang van uw auto/kliko, raak ze niet aan. Eet voorlopig geen groente en fruit uit moestuin en laat kinderen niet in de zandbak spelen.

 

Autoshows tijdens Pinksteren
De gemeente wil ondernemers op bedrijventerrein Frankeneng zondag nog informeren. Het gebied telt veel autobedrijven. Mogelijk heeft het asbest gevolgen voor eventuele autoshows die tijdens Pinksteren gepland stonden, zegt de brandweer. Het is niet bekend hoe lang het duurt voor alles is schoongemaakt.

 

Na de brand werd in het pand een hennepkwekerij gevonden. Het is nog niet duidelijk of die iets te maken heeft met de oorzaak van de brand.

 

Zie ook:

Twee schapen in weiland Lunteren mogelijk doodgebeten door wolf

Gemaakt: Maandag, 21 mei 2018 16:10

LUNTEREN - Biologische schapenboer Bart Kemp uit Lunteren trof gisterochtend twee dode lammeren aan in zijn wei die op brute wijze zijn doodgebeten. Hij vermoedt door een wolf.

 

Kemp vertelt op Facebook dat hij de lammetjes zelf grootbracht. 'Rammetje Leo was eigenlijk een beetje een kneusje. Hij had veel zorg nodig. Rudolf was een echte stoere ram. Hij groeide het best van het stel en was een echte leider.'

 

Was het een wolf?
De schade lijkt klein voor een wolf, maar dat is vaker geweest.


Een vos?
De lammeren wegen tegen de 30 kilo en lijken veel te groot voor een vos. Een hond is eigenlijk niet mogelijk daar. Kemp is woordvoerder van NoWolvesNL, een collectief van ‘verontruste schapenhouders’ dus hij kan het weten. Hij maakt zich al lang hard voor meer maatregelen om dieren te beschermen tegen wolven. Er is dna afgenomen dus we zullen het waarschijnlijk binnenkort horen.

Grote schoonmaak na brand bij autobedrijf in Ede

Gemaakt: Maandag, 21 mei 2018 17:07

EDE - Alle wegen op het bedrijventerrein Frankeneng in Ede zijn weer open. Zondagochtend kwam er asbest vrij bij een brand in een autobedrijf. Het asbest zat in de dakbedekking.

 

De gemeente heeft de verharde wegen en fietspaden schoongemaakt, maar bedrijven moeten zelf schoonmakers regelen. De bedrijven zijn daarom tweede pinksterdag gesloten. Het is nog niet bekend wanneer ze weer open kunnen.

 

De brandweer gaat om de zoveel uren terug om alles opnieuw nat te maken. De wegen op het industrieterrein zijn inmiddels door de gemeente schoongemaakt, maar bedrijven moeten hun eigen terrein schoonmaken. Dubbel verpakte asbestruimers zijn 1 voor 1 de autos aan het afspuiten in een speciaal ontsmettingsstraatje.

 

Enkele woonadressen zijn nog niet vrijgegeven. Het gaat onder meer om een woonwagenkampje dat nog moet worden gereinigd. De gemeente overlegt of er voor de bewoners opvang moet worden geregeld.

 

Zie ook:

Climax organiseert op 26 mei competitiewedstrijd voor junioren A

Gemaakt: Maandag, 21 mei 2018 19:00

EDE - Climax organiseert op zaterdag 26 mei a.s. een competitiewedstrijd voor junioren A in poule 34. Voor atleten en publiek staan interessante onderdelen op het programma, zoals sprint- en hordennummers, 800/1500/3000 meter, hoog- en verspringen, kogelstoten, speerwerpen en estafette.

 

Op sportpark De Hoekelumse Eng komen bij de jongens o.a. teams van Climax, Ciko'66, Nijmegen Atletiek, Daventria, AV Wychen, Argo en PEC 1910 aan de start. Bij de meisjes AV'34, Ciko'66, Daventria, Groningen Atletiek en Nijmegen Atletiek.

 

De aanvang is om 11.00 uur en de toegang is gratis.

Startersdag Gelderse Vallei woensdag 20 juni in de Veluwehal

Gemaakt: Dinsdag, 22 mei 2018 17:16

BARNEVELD - Startersdagen.com organiseert in samenwerking met de Rabobank Gelderse Vallei en Interpolis op woensdag 20 juni een gratis startersdag in de Veluwehal te Barneveld. De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups.


Waarom een startersdag?
70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Zonde! Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van een startersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel.


Programma
De avond bestaat uit een officiële opening en plenaire kennisdeling, een startersmarkt met landelijke en regionale kennispartners en doorlopende seminars en workshops.


Aanmelden
Aanmelden is alvast mogelijk via www.startersdagen.com/geldersevallei2018. Het aanbod aan kennispartners wordt de komende weken aangevuld.

Koninklijke Luchtmacht mei en juni gastheer voor internationale oefeningen

Gemaakt: Dinsdag, 22 mei 2018 17:40

REGIO - Van 23 mei tot en met 6 juni en van 18 juni tot en met 22 juni is het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht gastheer voor twee internationale oefeningen. In deze periode ontvangt vliegbasis Gilze-Rijen een tiental nationaliteiten, ongeveer 500 medewerkers en verschillende helikopter- en (jacht)vliegtuigtypen. De Gemeente Ede ligt in één van de oefengebieden.


Wanneer u overlast ervaart, kunt u uw eventuele klachten indienen via www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Volg de Koninklijke Luchtmacht ook via twitter @DHCLuchtmacht en facebook.com/Luchtmacht.

Tweede grote brand in Ede in enkele dagen

Gemaakt: Woensdag, 23 mei 2018 01:24

EDE - De hulpdiensten zijn dinsdag 22 mei uitgerukt voor een uitslaande brand bij opleidingsinstituut ROVC aan de Galvanistraat in Ede. De vlammen slaan inmiddels meters hoog uit het pand.

 

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en heeft opgeschaald naar zeer grote brand. De rook trekt naar de A12 en is vanaf Wageningen en Veenendaal te zien.

 

De brandweer roept mensen op hun ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Ook is er een NL-alert gestuurd aan omwonenden. De meetploegen van de brandweer hebben vooralsnog geen gevaarlijke concentraties aan stoffen gemeten. Op dit moment is de brandweer is nog volop bezig met blussing.

 

ROVC geeft trainingen en opleidingen in de techniek. Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen daar een opleiding.

 

Update

Het bedrijventerrein is weer normaal toegankelijk. Eventuele roetdeeltjes kunt u wegspoelen met water. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak van de brand. Een aantal eenheden blijven nog voor nablussing.

 

Tweede brand in enkele dagen
Het is de tweede grote brand in enkele dagen tijd in Ede. Op tweede pinksterdag woedde brand op industrieterrein Frankeneng, ongeveer een kilometer verderop. Daarbij kwam asbest vrij. Diverse bedrijven kunnen nog niet open.

Brandweer nog hele dag druk met nablussen opleidingsinstituut ROVC Ede

Gemaakt: Woensdag, 23 mei 2018 16:00

EDE - De brandweer is vandaag nog de hele dag druk geweest met nablussen van de school in Ede. Het pand van opleidingsinstituut ROVC aan de Galvanistraat werd grotendeels verwoest. Vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak. De brand werd even voor 23.00 uur gemeld.Meerdere brandweerkorpsen bestreden het vuur. De politie laat weten dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. Dit wordt momenteel onderzocht.

 

De brand in het ROVC zorgde voor dikke rookwolken die tot ver in de omgeving en op de snelweg A12 overlast veroorzaakten. Er is geen asbest vrijgekomen, zei de brandweer woensdag.

 

Het opleidingsinstituut laat woensdagmiddag weten: de examenlocaties voor 24 mei, 9.00 en 10.45 uur zijn gewijzigd. Ze worden gehouden in 50/50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66 in Ede.

 

Update

Rond 16:00 uur leek het of de brandweer kon inrukken. Maar tijdens het opruimen ontstonden er toch weer rookpluimen vanuit het terrein. De brandweer is daarom opnieuw gestart met nablussen.

 

Tegen 17.45 uur moest een stapel met o.a. dakbedekking stevig geblust worden. Ondertussen trok er weer flink wat rook De Rietkampen in. Om 18.00 uur werd Centrum afgelost door Stadspoort. En het sloop- en opruimwerk ging ondertussen gestaag door.

Veel avondvierdaagses afgelast vanwege onweer en hagel

Gemaakt: Dinsdag, 29 mei 2018 16:56

NEDERLAND - Het radarbeeld van 16.15 uur laat zien waar bij de onweersbuien waarschijnlijk hagel voorkomt. De groene kleuren geven aan waar hagel waarschijnlijk is, felgroen geeft aan waar grote hagelstenen mogelijk zijn.

 

Inmiddels hebben veel van de organisaties in het hele land de tochten van vanavond afgelast. Ze melden dat het onverantwoordelijk is.

 

"Het is beter tijdig dit besluit te nemen. We zien jullie natuurlijk graag morgen avond weer aan de start verschijnen, Het missen van deze avond heeft natuurlijk geen gevolgen voor uw medaille."

Verhuizing Toon Hermans Huis Ede

Gemaakt: Donderdag, 31 mei 2018 19:11

EDE - Het Toon Hermans Huis Ede verhuist volgende week van de Telefoonweg 124b naar de Hoflaan 2 in Ede. Vanaf dinsdag 12 juni is het inloophuis voor iedereen die geraakt wordt door kanker gevestigd in De Open Hof. Woensdag ondertekenden Wijnand Rietman, voorzitter beheersraad De Open Hof, en Miranda Freriks, voorzitter van het Toon Hermans Huis Ede, de huurovereenkomst.

 

Miranda Freriks: “Dit jaar is het alweer zeven jaar geleden dat wij de sleutel van ons Toon Hermans Huis aan de Telefoonweg kregen. In januari hoorden wij dat de eerste verdieping van ons pand verkocht wordt.” Naarstig werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. “En het is gelukt! 1 juni aanstaande verhuizen wij naar De Open Hof.”

 

De Open Hof is een multifunctioneel gebouw. Het wordt gebruikt als kerk en als zalencentrum. Hiervoor is er een horecagedeelte beschikbaar. Hans Kaldeway is de beheerder. “De Open Hof is in 1972 in gebruik genomen. Het was toen één van de eerste gebouwen in Veldhuizen B.  Door de jaren heen is het gemoderniseerd tot een gezellig gebouw waar mensen graag naar toe komen.” 

 

In De Open Hof is bijna elke avond wat te doen. Er zijn vier verschillende bridgeclubs die er op maandag, woensdag en donderdag bridgen en een aantal van deze clubs geeft ook cursussen. Ook zijn er twee slankclubs, een schaakvereniging en een zangkoor gevestigd en worden er taalondersteuningscursussen en cursussen Engels en Frans gegeven. Ook wordt er door diverse verenigingen gebruik gemaakt van de zalen. 

 

Miranda Freriks: “Er is veel reuring  in dit gebouw en dat vinden wij fijn. Wij huren drie ruimtes in De Open Hof. Een huiskamer, waar wij onze  gasten kunnen ontvangen, een creatieve ruimte waar onze teken- en schilderclub aan het werk kan en de kinderen die Toon Tovenaars Kinderinloop bezoeken welkom zijn en een kantoor. Ons koor Zingen voor je Leven mag in de kerk zingen en als wij een thema-avond organiseren, kunnen wij één van de zalen gebruiken.  De grote parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden maakt het voor ons helemaal af. De eerste week van juni gebruiken wij om ons inloophuis dezelfde warme uitstraling te geven als aan de Telefoonweg. Vanaf dinsdag 12 juni zijn wij geopend.”

 

De inloopmomenten van het Toon Hermans Huis Ede zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur en elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op www.toonhermanshuisede.nl staan alle activiteiten vermeld.

 

Voor informatie: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

 

Climax organiseert op zaterdag 9 juni de Open Gelders Overijssels Kampioenschap voor junioren CD

Gemaakt: Zondag, 03 juni 2018 20:19

EDE - Aanstaande zaterdag (9 juni) organiseert Atletiekvereniging Climax het Open Gelders Overijssels Kampioenschap (OGOK), een wedstrijd voor junioren CD uit alle windstreken om de oostelijke titels. Een fantastische wedstrijd voor atleten publiek, waarbij we weer veel mooie prestaties hopen te zien.

 

Op het programma staan sprintnummers, 800/1000/1500m, hordennummers, discuswerpen, kogelstoten, speerwerpen, hoogspringen polshoog, verspringen en estafettes.

 

De wedstrijden op sportpark De Hoekelomse Eng (tegenover kasteel Hoekelum) beginnen om 10.30 uur en de toegang is gratis.

Climax-atlete Margreet Takken eerste bij NK Masters

Gemaakt: Zondag, 03 juni 2018 20:27

EDE / GOUDA- Margreet Takken heeft afgelopen zaterdag haar Nederlandse titel bij het speerwerpen voor Vrouwen 35+ geprolongeerd.

 

Met een afstand van 34.84 meter was de Climax-atlete in Gouda veruit de beste en behaalde haar vijfde titel in deze categorie op een rij.

Verkeersexamens in Ede gaan van start

Gemaakt: Donderdag, 07 juni 2018 18:58

EDE - Ruim 1.000 leerlingen van de basisscholen in de gemeente Ede doen deze en de komende weken het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Leerlingen van groep 7 en 8 van in totaal 40 basisscholen doen mee en laten zien dat zij verkeersveilig kunnen fietsen. Wethouder de Pater (verkeer) van de gemeente Ede gaf het startsein bij de eerste examenronde, in Bennekom: "Het verkeer zorgt nog altijd voor teveel jonge slachtoffers. Een verkeersexamen helpt om dat te verbeteren. Ieder kind moet veilig kunnen fietsen in onze gemeente!".

 

De examens vinden verder plaats in Harskamp (8 juni), Ede (14 en 15 juni), Lunteren (20 juni) en Ederveen (21 juni). Ze worden verzorgd door Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeente Ede.

 

Kinderen kwetsbaar in verkeer

In 2017 kwamen er in Nederland 16 kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar om door een ongeval in het verkeer. Daarnaast raken er jaarlijks ongeveer 2.000 kinderen in het verkeer ernstig gewond. Bij alle ongevallen met kinderen in de groep 0- tot 15-jarigen is ongeveer de helft als fietser betrokken bij een ernstig ongeval, een kwart als voetganger en een kwart als autopassagier. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers.

 

Laten zien wat je kunt

Kinderen die eerder geslaagd zijn voor het schriftelijk Verkeersexamen, kunnen nu in praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. De routes van het VVN praktisch Verkeersexamen zijn zorgvuldig uitgezet over zo'n 5 km en komen overeen met de dagelijkse werkelijkheid. Tijdens dit examen beoordelen diverse controleposten de kinderen op onder andere het stoppen voor verkeerslichten, het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.

 

Fietscontrole

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen op een veilige fiets rijden, is vooraf een fietscontrolelijst verstuurd naar de scholen zodat zij, en met name de ouders, kunnen checken of de fiets aan de wettelijke eisen voldoet.

Welke extra rijopleiding kun je volgen?

Gemaakt: Donderdag, 14 juni 2018 01:19

We hebben bijna allemaal ons B rijbewijs wel behaalt. Het B rijbewijs zorgt ervoor dat wij in staat zijn om een personenauto te besturen. Sommigen zullen ook het A of AM rijbewijs behaalt hebben en hierdoor de mogelijkheid hebben om ook andere motorvoertuigen veilig en legaal te besturen. Maar naast deze twee rijbewijzen zijn er nog andere rijopleidingen beschikbaar die verschillende voordelen op kunnen leveren. Deze extra opleiding kan zeker in je voordeel werken wanneer je werkzaam bent in een specifieke branche, of op een afgelegen locatie woont of gaat wonen. 

 

 1. Heftruck rijbewijs
  Een heftruck rijbewijs kan in vele situaties van pas komen. Zo kan het erg gemakkelijk, en soms zelfs verplicht, zijn in verschillende branches zoals de bouw, de veehouderij of de landbouw. Maar ook bij een grote verbouwing waar je zelf de handen uit de mouwen wilt steken, is een heftruck rijbewijs erg gemakkelijk. Je kan dit extra certificaat behalen door een korte heftruck opleiding te volgen, waarin je haarfijn wordt uitgelegd hoe je de heftruck nu precies kan en moet besturen. In sommige gevallen wordt dit door het bedrijf waar je werkzaam voor bent vergoed, in andere gevallen betaal je de kosten zelf. Het is hoe dan ook een erg handig certificaat om te hebben, zowel voor nu, als in de toekomst.
 2. Tractor rijbewijs
  Net als een heftruckcertificaat, is ook het behalen van een tractor rijbewijs in veel gevallen erg handig. Nu is een tractor normaliter geen machine die je bestuurt tijdens je dagelijkse werkzaamheden, maar dit is juist wel het geval wanneer je in een specifieke branche werkzaam bent. Zo wordt de tractor gebruikt om land te trekken, zware items te vervoeren of zelfs om land te bebouwen. Een tractor rijbewijs is dus noodzakelijk in de landbouw branches zoals bijvoorbeeld een boerderij of een paarden of koeienstal. Wanneer je de tractor dagelijks gebruikt, is een rijbewijs natuurlijk erg belangrijk. Niet alleen omdat dit een officiële verplichting is, maar ook zeker voor je eigen veiligheid.
 3. Vaarbewijs
  Heb je een (vissers) boot en ga je graag de zee op? Dan is een vaarbewijs essentieel. Niet alleen is dit een officiële verplichting, maar het is ook wel ernstig gemakkelijk om te weten hoe je een boot bestuurt. Ook wanneer je alleen op vakantie in het buitenland gebruikt maakt van een boot, is een vaarbewijs van groot belang. Daarnaast is het natuurlijk een geweldige toevoeging, ook wanneer je er niet wekelijks gebruik van maakt. Een vaarbewijs geeft je namelijk wel de mogelijkheid om tijdens die 3 weken in Spanje een bootje te huren en gezellig op pad te gaan.

Start gronduitgifte Food & Businesspark

Gemaakt: Donderdag, 14 juni 2018 17:35

EDE - Binnenkort starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond voor het nieuwe bedrijventerrein Food&Businesspark bij De Klomp. Door een uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

 

"Met de ontwikkeling van het Food & Businesspark beantwoorden wij aan de vraag naar kavels voor voedsel producerende en verwerkende bedrijven in vooral de zwaardere milieucategorieën," vertelt wethouder Willemien Vreugdenhil.

 

Aanvulling

Het nieuwe bedrijventerrein is een noodzakelijke aanvulling in de KennisAs Ede-Wageningen. "In dit gebied zijn veel internationale onderwijsinstellingen en foodbedrijven gevestigd, zoals Wageningen University and Research, Kenniscampus Ede, NIZO Food Research, TNO en vanaf volgend jaar ook Unilever Foods Innovation Centre. Samen met de overheden werken zij samen aan oplossingen voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd: 9 miljard mensen voorzien van gezonde voeding in 2050." Deze kennisomgeving heeft een aantrekkende werking op voedsel producerende en verwerkende bedrijven. "Het Food&Businesspark biedt ruimte aan deze bedrijven."

 

Raad van State

Tot nu toe kon het bestemmingsplan voor het Food&Businesspark nog niet definitief worden vastgesteld, omdat het bedrijf InfoSupport uit Veenendaal en een omwonende bezwaar tegen het plan hadden aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State heeft die bezwaren beoordeeld en geoordeeld dat de gemeente zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er behoefte is aan dit bedrijventerrein. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. De gemeente start zo snel mogelijk met verkoop van de kavels.

Verlengde Maanderweg Ede krijgt nieuwe inrichting

Gemaakt: Donderdag, 14 juni 2018 17:37

EDE - De Verlengde Maanderweg wordt ingericht met fietsstroken aan de zijkanten. Ook komen er zes verkeersplateaus op alle kruisingen, zodat het verkeer rustiger en veiliger gaat rijden. De huidige weg wordt zes meter breed, dat is smaller dan nu het geval is. In vijf straten in de buurt wordt feitelijk geteld hoeveel auto's er nu rijden en hoe dat na de werkzaamheden is. Dat besluit heeft verkeerswethouder de Pater genomen: "Ik heb geluisterd naar alle opmerkingen van bewoners, ondernemers en de werkgroep. Met een smallere weg die toegankelijk blijft voor zowel auto en fiets werken we aan een goede doorstroming en een veilige straat. Bovendien gaan we goed meten wat de effecten voor de buurt zijn."

 

De Verlengde Maanderweg krijgt fietsstroken van 1,70 meter aan iedere zijde. Het wegdeel voor de auto's in het midden is 2,60 meter. Daarnaast kan er aan één kant van de weg geparkeerd worden in parkeervakken van 2,00 meter breed. De meeste bomen kunnen blijven staan (zie afbeelding).

 

Inloopavond

Het nieuwe ontwerp kan door iedereen bekeken worden tijdens een inloopavond op woensdag 27 juni in de Reehorst. Inschrijven voor een inloopmoment tussen 16.00 en 18.00 uur of tussen 19.30 en 21.30 uur kan hier. Tijdens deze avond worden vragen beantwoord, discussie over de gekozen inrichting is niet meer mogelijk.

 

Verkeersmetingen in de buurt

Omdat veel wijkbewoners zorgen hebben geuit over het aantal auto's door de wijk, wordt in vijf straten feitelijk geteld hoeveel auto's er rijden: in de Verlengde Maanderweg, Hakselseweg, Prins Bernhardlaan, Beatrixlaan en Oortveldlaan. Dit gebeurt voorafgaand aan de werkzaamheden. Een half jaar nadat de werkzaamheden zijn afgerond herhalen we deze metingen, zodat we een goed beeld krijgen van de effecten.

Jagers en boeren redden 281 reekalfjes voor het maaien

Gemaakt: Donderdag, 14 juni 2018 21:44

NEDERLAND - Jagers en boeren redden in 2017 281 reekalfjes van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging onder haar leden heeft gehouden. De periode dat de reegeiten hun jongen werpen in het lange gras valt vaak samen met het maaien van de weilanden. Een goede samenwerking tussen boeren en jagers is hierbij cruciaal. Een kwart van de jagers overweegt een drone aan te schaffen om het zoeken van reekalveren eenvoudiger te maken. 

 

Diersoorten 

Naast reekalfjes worden ook andere jonge dieren en nesten gevonden. 40% van de respondenten vond nesten of kuikens van akker- en weidevogels, 82% vond jonge hazen en 29% geeft aan ook andere diersoorten gevonden te hebben. Ook deze nesten en dieren werden door de jagers apart gehouden tijdens het maaien. 

 

Jagers doorzochten 3.275 hectare. Dit komt neer op gemiddeld 43 hectare per respondent. Uit dezelfde inventarisatie blijkt dat respondenten hier ruim 900 uur in hebben geïnvesteerd. 

 

Boer heeft sleutelrol 

Jagers pachten een jachtveld voor een langere periode. Dit maakt dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de soorten die er leven. Ook is er goed contact met de boeren die hier gronden in eigendom hebben en bewerken. Dat komt goed van pas bij het voorkomen dat dieren in de maaimachine terecht komen. De boer laat de jager weten wanneer hij welk weiland gaat maaien. De jager mobiliseert vervolgens de zoekers en zoekt voor het maaien het land af. De jonge dieren en nesten worden gespaard of worden tijdelijk naar veiliger oorden gebracht. Als de werkzaamheden op het land zijn afgerond, worden de dieren teruggezet, waarna het moederdier zich weer over de jongen ontfermt. In sommige gevallen wordt besloten het maaien uit te stellen, of worden delen van het perceel later gemaaid. 

 

Team Agro NL, het samenwerkingsverband van Nederlandse boeren en tuinders, is blij met deze manier van werken: ‘Wij juichen deze samenwerking tussen jagers en boeren van harte toe. Ook hier zie je weer dat je door samenwerking en krachtenbundeling veel meer kunt bereiken dan wanneer ieder voor zich werkt ’, zegt het Nederlandse collectief van boeren en tuinders. ‘Samenwerking met de Jagersvereniging is dan ook een logische stap’, aldus Team Agro NL. 

 

Kwart overweegt aanschaf drone 

Steeds vaker wordt een drone met een speciale warmtebeeldkijker ingezet om de velden te doorzoeken. De drone vliegt op beperkte hoogte boven het veld, waarbij via een app op een beeldscherm gelijktijdig bekeken kan worden wat de drone detecteert. De warmtebeeldkijker laat de levende objecten oplichten. Daarmee kan men niet alleen sneller zoeken maar is de kans ook groter dat men meer reekalveren vindt. Uit de inventarisatie blijkt dat in 2017 7 van de 66 respondenten een drone gebruikten. 18 jagers overwegen een drone aan te schaffen voor toekomstige zoekacties. Het gebruik van drones om dieren te zoeken voor het maaien van weilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar jagers, boeren en niet in de laatste plaats het dierenwelzijn in het Nederlandse landschap bij gebaat zijn. 

 

Inventarisatie 

In de zomer van 2017 heeft de Jagersvereniging haar leden gevraagd naar het resultaat van de zoekacties. Hier hebben 66 jagers op gereageerd. 

 

Bron: Jagersvereniging

 

Willemien Vreugdenhil herkozen als voorzitter pijler Economie & Werk G40

Gemaakt: Zaterdag, 16 juni 2018 18:24

EDE - De Edese wethouder Willemien Vreugdenhil blijft de komende vier jaar voorzitter van de pijler Economie & Werk van het stedennetwerk G40. Vreugdenhil bekleedt de functie sinds 2016 en kreeg van de leden opnieuw het vertrouwen om de kar te trekken op de economische en werkgerelateerde thema's.

 

G40

De G40 is het netwerk van (middel)grote steden in Nederland. Het belangrijkste doel van de netwerkorganisatie is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries.

 

Samenwerken

Willemien Vreugdenhil: ,,Ik ben heel blij dat ik me naast mijn wethouderschap in Ede nog vier jaar mag inzetten voor de G40. De wereld houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werken we in Ede bijvoorbeeld actief samen in de regio FoodValley. Daarnaast is het belangrijk om kennis uit te wisselen met andere steden. Zo hoeven we niet op elke plek zelf het wiel uit te vinden.''

 

Sociaal ondernemen

Binnen de pijler economie en werk ligt de focus op de speerpunten ruimte voor ondernemen en sociaal ondernemerschap. Vreugdenhil: ,,Als overheid moeten we echt ons stinkende best om ondernemers de ruimte te geven. Tweederde van ons bruto nationaal product wordt verdiend in het MKB. Sociaal ondernemerschap willen we ook stimuleren. Wat daarbij al ontzettend helpt is een gemeente die deze ondernemers ontzorgt met één loket voor al hun vragen.''

Ben van Oeveren wint halve marathon bij Groot Ginkelse Loop

Gemaakt: Zondag, 17 juni 2018 16:57

EDE - Ben van Oeveren won zaterdag met een lange solo de halve marathon van de Groot Ginkelse Loop. De Climax-atleet was met een tijd van 1.19.05 uur bijna drie minuten sneller dan Wilfred Bruil, de winnaar van 2015 en 2016. Ook op de 5km ging de overwinning ook naar een Climax-atleet: Joost de Kleuver.

 

De twintigste editie van de Groot Ginkelse Loop kende prima loop omstandigheden. Ruim 550 deelnemers stonden op zaterdag 16 juni aan de start bij de Groot Ginkelse Loop. Aanzienlijk meer dan bij de vorige editie. Organiserende atletiekvereniging Climax was uiteraard zeer content met deze ontwikkeling, maar ook over de uitstekende prestaties van haar leden. Zaterdag bleek het weer een evenement voor iedereen, voor mannen en vrouwen, voor wedstrijdlopers en recreanten, voor jong en oud. De jongste deelnemer was 9 jaar en de oudste 74 jaar.

 

De langste afstand, de halve marathon (21.1km), werd een overwinning voor Climax-atleet Ben van Oeveren. Hij finishte met bijna drie minuten voorsprong op Wilfred Bruil en Climax-teamgenoten Marijn Hulsegge en Harm Roseboom. Het familiefeestje was compleet toen ook Ben's partner Marieke van Hunen als derde bij de vrouwen eindigde. De overwinning bij de vrouwen ging naar Monique Fibbe van De Gemzen uit Heerde. Climax-atlete Francis Naron werd fraai vierde. In de categorie Vrouwen 40+ won Jacqueline Kleingunnewiek van Nijmegen Atletiek. Bij de Mannen 40+ kwam Marco van Nek van Loopgroep PK na 1.21.25 uur als eerste over de streep en werd ook tweede in het overall klassement.

 

Compleet oranje podium
Op de 10.5km werd het podium bezet door Vincent Hardeman uit Ede, Leendert Jan de Wilde uit Utrecht en Gerben van der Jagt uit Ede. Climax-atleet Maarten Weij won bij de Mannen 40+. Bij de vrouwen was Daniëlle Haenen van Pallas'67 uit Wageningen het snelste. Bij de Vrouwen 40+ was het podium compleet oranje gekleurd, want de eerste drie plaatsen waren voor Climax-atleten. Isabella van Schothorst won voor Adrie Polack en Petra van Dijk. Ook op de 5km voor Vrouwen 40+ stonden enkel Climax-atleten op het podium. Sylvia Hootsen kwam zo'n 10 seconden voor Nelly Beerepoot over de finish, die in de eindsprint Yolanda van Baardwijk voor bleef.

 

De zege bij de Vrouwen ging op de 5km naar Janneke Schultink uit Nijmegen. Bij de Mannen won Climax-atleet Joost de Kleuver, voor ex-clubgenoot Ries van Zon en Marnix Breedveld van Pallas'67 uit Wageningen. Patrick Witte van Climax werd keurig vijfde. Rik Wolswinkel van Altis won in de categorie Mannen 40+. Hij finishte slechts negen seconden na Joost de Kleuver en werd daarmee tweede in het overall klassement.