Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 21:46:09 Middelbeek Ede 6715HT 15364 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-116

Ambulance 07-116

dinsdag 20 februari 2018

Archief

Pilot Ede-West; meer ruimte voor ondersteuning op maat

Gemaakt: Dinsdag, 12 september 2017 19:26

EDE - In 2015 is er veel veranderd op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Werk en Inkomen (Participatiewet) en de jeugdzorg. Uit cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt de aanpak in Ede door de cliënten te worden gewaardeerd. Desondanks hebben gemeente Ede en haar samenwerkingspartners eind 2016 besloten de haalbaarheid van een aantal vernieuwingen in de werkwijze te onderzoeken. Op 14 september start in de wijk Ede-West een pilot om de dienstverlening aan de wijkbewoners kwalitatief verder te verbeteren, de werkprocessen te vergemakkelijken en de administratieve last terug te dringen.

 

Wethouder Ligtelijn-Bruins licht de pilot toe. "Het doel van de pilot Ede-West is om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen waarin de cliënt centraal staat zodat hij, binnen zijn eigen mogelijkheden, zelf zijn eigen ondersteuningstraject kan (helpen) vormgeven." De ondersteuning wordt integraal en in de nabijheid van de cliënt georganiseerd zodat de cliënt zo goed mogelijk wordt gestimuleerd en ondersteund. De gemeente Ede zet samen met de zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners, hun kennis en kunde in om een maatwerktraject voor cliënten te vormen. Wethouder Ligtelijn-Bruins is van mening "dat we daarbij soepel moeten omgaan met bepaalde regels. Het motto moet wat mij betreft zijn: mogelijk maken wat nodig is!"

 

Binnen de pilot wordt verbinding gezocht met ondernemers en maatschappelijke organisaties vanuit welzijn, sport, cultuur en huisvesting. In de pilot is veel ruimte voor professionals om hun expertise in te brengen. De pilot legt accent op de stijl, houding, gedrag, bejegening van en door de professional. Maar ook op eenvoudige processen, heldere rollen en het beperken van de administratieve last.


Belangrijke randvoorwaarden om de beoogde verbeteringen te realiseren is dat de aanbieders elkaar in de wijk opzoeken, samenwerken en met elkaar komen tot een samenhangend aanbod van hulp en ondersteuning voor de cliënten in de wijk.

 

Welk gebied valt onder Ede-West

"De pilot wordt uitgevoerd in de Bloemenbuurt, Indische Buurt, Klaphek, Vogelbuurt, Beatrixpark en Zeeheldenbuurt. Hier wonen bijna 14.000 mensen. De wijk is wat betreft bevolkingssamenstelling representatief voor heel Ede en daarom heel geschikt voor dit project, vindt wethouder Ligtelijn-Bruins". Wel is de sociaaleconomische positie van Ede-West minder sterk: meer mensen zonder werk, relatief veel huishoudens met een inkomen minder dan 105% van het minimum, meer cliënten Wmo en jeugd dan gemiddeld in Ede.

 

De pilot wordt gevolgd door een inwonerpanel van wijkbewoners die de wijk goed kennen. Ze maken deel uit van de netwerken in de wijk, weet welke vragen en behoeften er leven en weet welke bewoners-initiatieven er zijn. De rol van het inwonerpanel is: informeren, meedenken, ideeën aandragen, advies geven en zo mogelijk nieuwe bewonersinitiatieven ontplooien. Het inwonerpanel wordt waar nodig gefaciliteerd vanuit de pilotorganisatie. De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) participeert ook in het inwonerpanel.


De pilot duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Nieuwe afvalbakken maken centrum schoner

Gemaakt: Woensdag, 13 september 2017 19:39

EDE - "Een schone binnenstad zonder zwerfafval. Wie wil dat nou niet? Om dat doel te bereiken staan er in het Edese centrum nu vijf nieuwe afvalbakken waarmee plastic en restafval gescheiden worden ingezameld." Met deze woorden onthulde wethouder Levendig Centrum Johan Weijland dinsdagmiddag een van de vijf bakken, vlakbij de Oude Kerk.

 

De komende maanden test gemeente Ede of deze aanpak werkt. Deze pilot is een onderdeel van het programma 'Ede Schoon'. Deze zorgvuldig gekozen nieuwe afvalbakken vervangen vijf 'gewone' grijze bakken. Via gescheiden inzameling werkt Ede mee aan zoveel mogelijk recycling. Dat past bij de duurzaamheidsvisie van de gemeente. De afvalbakken vormen zo een logische aansluiting bij de afvalscheiding die thuis gedaan wordt door inwoners van Ede.

 

Als de pilot succesvol is, worden de gescheiden afvalbakken in de toekomst op grotere schaal ingevoerd in het centrum. De bakken worden geleegd door het SamenWerkBedrijf (SWB) en zij helpen tijdens de pilot met het monitoren van de afvalstromen, om te zien of de bakken juist worden gebruikt en afval daadwerkelijk wordt gescheiden. De ACV neemt het plastic afval tijdens de pilot mee in de afvalwerking van het huishoudelijk PMD-afval (Plastic, Metaal, en Drankverpakkingen).

 

De pilot met de nieuwe bakken wordt na enkele maanden geëvalueerd. Voor het einde van dit jaar komt een aanbeveling hoe de afvalscheiding in de openbare ruimte het best voortgezet kan worden.

Gemeente en Kelderman Bouw ondertekenen koopovereenkomst Bloemkwartier

Gemaakt: Donderdag, 14 september 2017 17:38

EDE - Wethouder Weijland van de gemeente Ede en directeur Hans Koopman van Kelderman Bouw hebben op woensdag 13 september de koopovereenkomst ondertekend voor het BloemKwartier, een appartementencomplex met 30 appartementen dat gebouwd wordt op de voormalige Simon Stevinkazerne in Ede. Op 19 september start de verkoop van BloemKwartier.

 

BloemKwartier wordt een kleinschalig appartementencomplex met drie woonlagen. Op elke verdieping liggen 10 appartementen, variërend in grootte van 90 tot 120 m². De koper kan kiezen voor één, twee of drie (slaap)kamers. Elk appartement heeft een royaal balkon van circa 12 m². Onder het complex komt een afgesloten parkeerkelder met parkeerplekken voor bewoners en bezoekers en voor elk appartement een berging. De appartementen zijn comfortabel én energieneutraal. Dit dankzij optimale isolatie, zonnepanelen op het dak, vloerverwarming en een aansluiting op het warmtenet. De appartementen hebben dan ook geen gasaansluiting.

 

Simon Stevin

Wethouder Weijland over het BloemKwartier: "Mooi dat er weer een plan de verkoop in gaat. Je merkt dat het beter gaat met de woningbouw. Er is veel belangstelling voor wonen op de kazerneterreinen. Op Maurits noord is bijna alle grond al uitgegeven. En op Simon Stevin gaat het nu ook heel snel. Ik weet dan ook zeker dat deze 30 appartementen heel snel verkocht zijn en dat er dan ook snel gebouwd kan worden.


Het bijzondere aan BloemKwartier vind ik dat dit plan zo goed refereert aan de oorspronkelijke bebouwing op de kazerne, die gedeeltelijk behouden blijft. En met het atrium laten ze zien ook heel creatief te zijn."

Sociale partners ondertekenen Intentieverklaring Pilot Ede-West

Gemaakt: Vrijdag, 15 september 2017 17:13

EDE - Op donderdag 14 september hebben de gemeente Ede en maatschappelijk partners een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking in het sociaal domein. De samenwerkende partners zijn: de gemeente Ede, 's Heerenloo, Mee Veluwe, Malkander, Icare, Lindenhout, RibwAVV, Youké en Opella. Voor dit gezamenlijke doel werken de partners samen in een 'pilot', een proefproject in de wijk Ede-West. De pilot Ede-West loopt van 14 september 2017 tot 1 oktober 2019.

 

Zorg en ondersteuning dichtbij de cliënt

De belangrijkste doelstelling van de pilot is de bewoner daadwerkelijk centraal te stellen en er zo voor te zorgen dat de bewoner vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden regie kan voeren over het eigen ondersteuningstraject. De partners kijken hoe ze op dit punt beter de samenwerking kunnen verbeteren en dit gezamenlijk kunnen financieren. Ze willen zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de wijkbewoners aanbieden. Onderliggende doelstelling is het stimuleren of behouden van de zelfredzaamheid van de bewoners. Het gaat om een resultaatgerichte aanpak waarbij maatwerk het motto is en waarbij ook de administratieve lasten verminderd moeten worden.

 

Betere samenwerking tussen organisaties en bewoners

De partners zetten samen hun kennis en kunde in om een werkwijze te ontwikkelen waarbij professionals meer ruimte krijgen voor maatwerk voor de cliënt. Ze zoeken daarbij de verbinding met andere organisaties die in de wijk actief zijn zoals: ondernemers, de scholen en kerken, maar ook met vrijwilligersorganisaties, welzijn, sport, cultuur en huisvesting. De partners zorgen dat inwoners betrokken raken en stimuleren ook de initiatieven van wijkbewoners.

 

Elke partij levert een bijdrage

Van alle partners wordt verwacht dat zij kennis hebben van de wijk, daarin actief zijn en een netwerkspeler willen zijn. Zij zetten mensen en middelen in en zoeken samen naar nieuwe oplossingen en arrangementen. Andere partijen en organisaties in de wijk kunnen ook aansluiten en bijdragen aan de doelstelling.


De pilot wordt betaald uit het gemeentelijk budget voor ondersteuning op het gebied van WMO en jeugd aan burgers in de wijk.

 

Bestuurlijk Platform

De pilot Ede-West wordt aangestuurd door een bestuurlijk platform, waarin de partners zijn vertegenwoordigd. Het platform komt jaarlijks vier maal bijeen. Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins van het sociaal domein is voorzitter van het bestuurlijk platform.

Airborne herdenking met paradroppings in Ede trekt ruim 17.000 bezoekers

Gemaakt: Zaterdag, 16 september 2017 17:07

EDE - De Airborne luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede zijn voorbij. De plechtige 73ste herdenking van Operatie Market Garden bij het Airborne Monument gebeurde in aanwezigheid van een groot aantal parachutisten en 30 veteranen. Bijna 17.000 mensen keken naar de landingen van zo'n 250 parachutisten, die sprongen uit historische vliegtuigen.

 

Circa 30 veteranen van de Slag om Arnhem waren de eregasten bij deze 73ste herdenking. Zij werden ontvangen in een speciale ontvangsttent. Ze komen elk jaar weer naar de Ginkelse Heide om hun kameraden van weleer de laatste eer te bewijzen.

 

Paradroppings

Het publiek heeft genoten van circa 250 parachutisten. Het ging om Engelse para's van het 2th Battalion The Parachute Regiment uit Engeland, para's van de 11de Luchtmobiele Brigade uit Nederland en para's uit onder meer de VS en andere NATO-landen. Zij sprongen uit historische vliegtuigen, waaronder Herculessen C-130. De 1e massdrop is helaas niet doorgegaan. Er was geen gaatje te vinden in het wolkendek.

 

Herdenking

Tijdens de bijzondere herdenking waren er onder meer toespraken van burgemeester René Verhulst van Ede, Commanding Officer Lt. Col. James Loudoun van 4th Battalion The Parachute Regiment en ds Wilson, padre van 2th Para. De volksliederen van Nederland, Engeland, de VS en Polen werden gespeeld.

 

Kransleggingen

Het college van burgemeester en wethouders legden een krans namens de Edese bevolking. Daarnaast legden onder andere het 2th Battalion The Parachute Regiment, de 6de Poolse brigade, 11 Luchtmobiele Brigade, de 82th USA Airborne Division en het Voormalig Verzet kransen bij het monument. Ook was er een kranslegging van leerlingen van basisschool De Beatrixschool uit Ede.

 

Organisatie

De gemeente Ede is tevreden over het verloop van de dag. 'Alles verliep zoals we dat gehoopt hadden. Jammer dat het weer tegenzat, maar er was toch veel belangstelling voor het evenement. Op de N224 en A12 waren geen opstoppingen. Veel mensen kozen gelukkig voor de fiets of kwamen met speciale pendelbussen vanaf de parkeerplaatsen in de omgeving', aldus een woordvoerder van de gemeente Ede.

 

Herdenken

Burgemeester René Verhulst van Ede is blij met de belangstelling: 'Deze dag verbindt het spectaculaire van de paradropping met het belang van herdenken. Dat daar ieder jaar weer duizenden mensen op af komen, inclusief heel veel jongeren, is een belangrijk signaal. We willen vooral het belang en de waarde van herdenken bij de jeugd van nu levendig houden.'
Verhulst: 'Dat een zo grootschalig evenement zonder noemenswaardige problemen verloopt, daar ben ik trots op. Het is een uniek publieksevenement dat grote bekendheid in heel Nederland geniet, op historische grond in een prachtige natuuromgeving'.

Waarschuwing voor oplichting via Whatsapp

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 01:58

REGIO - De laatste weken komen er steeds meer meldingen van oplichting via WhatsApp.


De daders zoeken via open bronnen zoals Facebook, Instagram etc. naar relaties tussen mensen. Ze kiezen vervolgens een foto uit van iemand voor een fakeaccount op WhatsApp. Ze starten een fakeaccount op WhatsApp en zoeken vervolgens contact met bekenden van degene van wie zij de foto gebruiken.


Vaak beginnen ze met: ' Ik heb een nieuwe telefoon, dus sla mijn nieuwe nummer even op.


Dit is een pre-paidtelefoonnummer en dus een niet naar de verdachte te herleiden telefoonnumner.


Vervolgens creëeren de daders een band met hun slachtoffer(s) m.b.v. de informatie die de dader(s) van de social media afgehaald hebben. Hierna begint het aftroggelen van (veel)geld door te zeggen dat ze even krap zitten/schulden hebben maar snel rekeningen moeten betalen. Vaak zeggen de daders dat zij snel rekeningen moeten betalen van Pro Justitia en Menzis.


Het rekeningnummer waarnaar de slachtoffers het gevraagde geld(vaak honderden euro's)moeten overmaken is het rekeningnummer van een zogenaamde Moneymule(=geldezel). Dit is de katvanger die voor de dader zijn rekening ter beschikking stelt.


De dader vraagt ook of het slachtoffer nog even een foto maakt van de overboeking.


Momenteel behandelt een collega van onze teamrecherche samen met een collega-rechercheur elders uit het land bijna 100 aangiften waar deze werkwijze is gevolgd.
De totale schade bedraagt nu al €150.000.

 

Maak dus nooit geld over na een verzoek via Whatsapp en wees voorzichtig met het delen via social media.

Theater Cultura opent seizoen met Foodvalley Film Festival

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 18:10

EDE - Theater Cultura opent het theaterseizoen feestelijk met het allereerste Foodvalley Film Festival. Een filmfestival van donderdag 28 september tot met zondag 1 oktober, waarin foodfilms de hoofdrol spelen in combinatie met een spreker, workshop of bijvoorbeeld een proeverij.

 

Voor deze editie staan er in één weekend zeven films geprogrammeerd. Van een inhoudelijke documentaire, feelgood movie tot aan een kinderfilm. Bij Cultura of op een bijzondere foodlocatie. Naast het vertonen van de films is er bij iedere film een aanvullend programma met verdieping, inhoud en entertainment.

 

Na deze feestelijke opening van het nieuwe theaterseizoen, kunt u de komende maanden weer volop genieten van prachtige toneelvoorstellingen, heerlijke theaterconcerten, pittige cabaretshows en ontroerende familievoorstellingen. We beginnen dit seizoen met een paar bijzondere voorstellingen:

 

Voor de culinaire en culturele fijnproevers is er de allereerste Culi Cultuur: Taste van Toen. Een exclusieve op maat gemaakte belevenis op zondagmiddag in samenwerking met Het oude Politiebureau. Een drie-gangenlunch met nostalgische smaken van vroeger én aansluitend een Simon & Garfunkel tribute- concert Sounds of Silence.

 

Toneelliefhebbers kunnen hun hart ophalen met o.a. Renée Soutendijk en Victor Reinier in 'Roem'. En in oktober speelt 'Neelie!' een razend actueel drama over het leven van Neelie Kroes en de zucht naar macht en vrouw-zijn in een mannenwereld. 'Nieuwe Familie' van Sanne Vogel samen met twee Syrische vluchtelingen, gaat over een vriendschap die niet had bestaan zonder oorlog. En Julika Marijn speelt 'Uit verdriet geboren', een voorstelling over het levensverhaal van Helene Kröller-Müller.

 

Javier Guzman, de Partizanen, Jasper van Kuijk, Martijn Koning, Johan Goossens en Erik van Muiswinkel staan deze herfst weer goed gebekt en rap van tong bij ons in de zaal. Dus laat je lekker uit de tent lokken! Swingen kun je o.a. bij het Carole King tribute-concert, The Soul of Stax, CCC Inc en de Kast.

 

En natuurlijk bieden wij weer een hoogwaardg aanbod van topensembles en musici in onze avontuurlijke serie Proefkamermuziek. Komt u ook genieten van het Nederlands Blazers Ensemble, Nora Fischer & het Ragazze Quartet, Amsterdam Sinfonietta en Het Gelders Orkest met Carel Kraayenhof?

 

Dus laat u komend seizoen betoveren in Theater Cultura!

 

Gratis naar het theater?

Ede Magazine geeft in samenwerking met Theater Cultura 4 x 2 kaarten voor een bezoek aan een voorstelling naar keuze!

 

Hoe kunt u winnen?

Schrijf ons waarom u graag van dit buitenkansje gebruik maakt. Zwaar jaar achter de rug? Nog nooit naar het theater geweest? Iets te vieren? Of omdat u gewoon een ontzettende theaterfanaat bent.

 

Overtuig ons!

Stuur uw mail naar redactie@ede360.nl. Verras en overtuig ons om u als 1 van de 4 winnaars aan te wijzen. De brieven kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2017 worden ingezonden. De redactie zal vervolgens de winaars bekend maken.

Bijeenkomst vliegroutes Lelystad Airport

Gemaakt: Dinsdag, 19 september 2017 16:51

EDE - Op woensdag 27 september is er in Ede een informatiebijeenkomst over de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert deze bijeenkomst.

 

Duidelijkheid

Wilt u weten welke effecten de vliegroutes op uw woonomgeving hebben? Bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit of geluidsoverlast? De informatiebijeenkomst helpt u hier meer duidelijkheid over te krijgen. Het ministerie organiseert de bijeenkomst om antwoord te geven op uw vragen, routes toe te lichten en naar u te luisteren.

 

Aanmelden

De informatiebijeenkomst is op woensdag 27 september van 19.30 tot 22.00 uur in de Reehorst in Ede. Aanmelden is noodzakelijk, er is een maximum aantal deelnemers. Geef uw aanmelding door via www.informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl.

Bombardement Parkweg indrukwekkend herdacht

Gemaakt: Dinsdag, 19 september 2017 19:40

EDE - Afgelopen vrijdag werd het bombardement op de Parkweg herdacht. Dat gebeurde onder ruime belangstelling van omwonenden, overlevenden, nabestaanden en vele scholieren.

 

Aan het begin van operatie Market-Garden, 73 jaar geleden, vielen tientallen Amerikaanse en Britse bommen niet op Duitse troepen bij de kazernes, maar op de Parkweg. Daarmee voltrok zich de grootste ramp in de geschiedenis van Ede: onder de burgerslachtoffers waren 69 doden te betreuren. Bij de herdenking legde auteur Evert van de Weerd stap voor stap uit hoe dit drama plaatsvond.

 

Een van de overlevenden daarvan, mevrouw Jozen-Alberti (toen 15 jaar), deed bij deze herdenking haar aangrijpende verhaal. Op die zwarte dag verloor ze haar vader, moeder, twee broers en haar huis. Hun namen zijn dan ook te vinden op het monument, dat in 2009 opgericht werd om deze gebeurtenis te herdenken.

 

Drie scholen uit Ede-Zuid hebben het monument geadopteerd: de Zuiderpoort, Oranje Nassauschool en de Koepelschool. Cultuur- en onderwijswethouder Johan Weijland noemde de rol die deze scholen hadden als opvangplek na de ramp. Ook stond hij stil bij de vreselijke gebeurtenissen van 73 jaar geleden.

 

De scholieren leverden een bijdrage in eigen woorden, met diverse korte gedichten over het bombardement. De herdenking werd afgesloten met een minuut stilte, het Wilhelmus en kranslegging.

Edese wethouder blogt live over Kamerdebat Lelystad

Gemaakt: Woensdag, 20 september 2017 17:11

EDE / DEN HAAG - Vanmiddag is er tussen 14 en 18 uur een debat in de Tweede Kamer over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn voor Ede. Namens het college van B&W is wethouder Leon Meijer persoonlijk aanwezig bij het kamerdebat. Op een speciale webpagina doet hij online verslag van het debat, zodat iedereen in Ede kan lezen wat de leden van de Tweede Kamer vinden van de voorgestelde vliegroute. Meijer: "Samen met duizenden inwoners maak ik me zorgen over de gevolgen voor ons lokale leefklimaat. Wat gaan al die vliegtuigen boven ons hoofd betekenen? Daarover hoop ik vandaag meer duidelijkheid te krijgen."

 

Het live weblog is vanaf 14 uur hier te vinden: https://www.ede.nl/livebloglelystad/

 

Meer informatie nodig

Het extra vliegverkeer dat vanaf 2019 over Ede komt, kan zorgen voor geluidsoverlast en de luchtkwaliteit verslechteren. Veel is nog onduidelijk. Om die reden roept de gemeente Ede bezorgde inwoners en organisaties aanwezig te zijn op woensdagavond 27 september in de Reehorst in Ede. Daar organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een informatiebijeenkomst over de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. Bewoners kunnen zich aanmelden via www.informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl

Gebruik recreatiewoningen voor bewoning blijft niet toegestaan

Gemaakt: Woensdag, 20 september 2017 17:16

EDE - Het gebruik van recreatiewoningen voor bewoning is en blijft niet toegestaan. De gemeente heeft terecht overtredingen van het verbod op permanent wonen in het Toeristenmotel in Otterlo vastgesteld. Om planologisch-technische redenen kan echter niet altijd een dwangsom worden opgelegd aan de eigenaar/verhuurder. Dat blijkt uit zes uitspraken die de Raad van State vandaag gedaan heeft.

 

Otterlo

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zestal procedures over het Toeristenmotel in Otterlo. In die gevallen waren in 2015 zowel de eigenaren/verhuurders als huurders van een aantal recreatiehuisjes aangeschreven om de bewoning daarvan binnen een jaar te staken. Daarbij was een dwangsom opgelegd, als dit niet tijdig zou zijn gebeurd.

 

Permanent wonen

De ervaring bij gemeenten op de Veluwe, waaronder Ede, is dat eigenaren/verhuurders regelmatig te kwader trouw verhuren aan mensen met bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget, een zorgbehoefte, Midden en Oost-Europeanen, of mensen met schulden. Deze praktijk wordt momenteel onderzocht door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum), in samenwerking met de driehoek: burgemeester, officier van justitie en politie. De ondermijning van de onderwereld op de bovenwereld is helaas een gegeven bij enkele eigenaren/verhuurders in de gemeente. In de uitspraak stelt de Raad van State echter dat het college geen dwangsom mocht opleggen aan de eigenaren/verhuurders. In het bestemmingsplan staat dat het gebruik van een recreatiewoning voor bewoning verboden is. Het verhuren - oftewel het 'laten gebruiken' - van een recreatiewoning voor bewoning is volgens de Raad van State niet verboden volgens dit bestemmingsplan. Het gebruik van recreatiewoningen voor bewoning is en blijft dus niet toegestaan. In de uitspraken benadrukt de Raad van State dat de gemeente terecht overtredingen van het verbod op permanent wonen in het toeristenhotel heeft vastgesteld.

 

Vitale vakantiesector

Het college heeft voorafgaand aan de handhavingsacties in het Toeristenmotel een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om handhavend op te treden. Daaruit kwam naar voren dat de Raad van State op dit punt niet steeds een zelfde oordeel had. Er zijn ook (vergelijkbare) uitspraken bekend waarbij wel opgetreden kon worden tegen de eigenaar/verhuurder. Het college heeft zich steeds op die uitspraken gebaseerd. Het college is daarom teleurgesteld dat de hoogste rechter in dit geval anders heeft geoordeeld, maar conformeert zich daar wel aan. De gevolgen worden nog inzichtelijk gemaakt. Voorop staat dat het college bewoning van recreatiewoningen niet toestaat. Hiertegen zal blijvend worden opgetreden. De gemeente Ede wil een sterke en vitale vakantiesector. De verhuur van recreatiewoningen voor bewoning past daar niet in. De gemeente blijft optreden tegen zowel de huurders als eigenaren/verhuurders. Tegenover de eigenaren/verhuurders zal de gemeente mogelijk een ander dwangmiddel moeten inzetten.

 

De gevolgen worden nog inzichtelijk gemaakt.

 

Succesvol

De inzet op de recreatieparken in de afgelopen jaren is succesvol gebleken. De illegale bewoning in het Toeristenmotel in Otterlo is inmiddels beëindigd. Verder is het aantal personen dat woonachtig is in een recreatiewoning is sterk afgenomen. Dit blijkt zowel uit de daling van het aantal inschrijvingen in het persoonsregister als de waarnemingen van de toezichthouders die de parken controleren.

Ede Magazine en Koerting 2Wielers verloten een fiets t.w.v. € 500,- !

Gemaakt: Donderdag, 21 september 2017 19:50

EDE - Wilt u kans maken op een mooie heren- of damesfiets? Het enige wat u hoeft te doen is PRIJS (spatie) EDE te sms'en naar 7733.

 

Hoe werkt het precies?

Wilt u mee doen om deze fiets te winnen dan zult u eenmalig een sms moeten sturen naar 7733, met als bericht PRIJS (spatie) EDE, uw mobiele telefoonnummer wordt dan uw virtueel lot. Sms'en kan slechts eenmalig! Op de door u gestuurde sms krijgt u van ons een sms terug dat u zich heeft aangemeld. U meldt hiermee uw nummer aan. Uit alle nummers kiezen wij op 1 oktober één nummer uit. Na de verloting op 01-10-2017 worden alle nummers welke hebben deelgenomen gewist.

 

De winnaar

De winnaar wordt gebeld en bekend gemaakt via www.ede360.nl. De uitreiking van de prijs wordt middels een interview + foto vast gelegd bij Koerting 2 Wielers. De winnaar mag zelf het model kiezen; heren- of damesfiets.

De voorwaarden

SMS eenmalig PRIJS (spatie) EDE naar 7733. Het betreft een eenmalige SMS-dienst: kosten € 1.50 per ontvangen bericht. Een retour bericht per SMS. Exclusief de kosten van het gebruik van uw mobiele telefoon. De actie sluit op 01-10-2017.

Walk 4 Veterans: 13.500 euro voor veteranenhond

Gemaakt: Maandag, 25 september 2017 17:48

HARSKAMP - Ruim 140 wandelaars deden op 9 september en van 20 tot en met 23 september 2017 mee aan de Walk 4 Veterans. Hulp voor Helden organiseerde deze sponsorwandeltocht voor de vierde keer, onder andere vanuit ECHOS Home Baan Zulu in Harskamp. De totale opbrengst bedroeg 13.500 euro. Dit bedrag is bijna genoeg om een getraumatiseerde veteraan een veteranenhond te kunnen geven.

 

De wandelaars genoten van prachtige wandelingen en de onderlinge gezelligheid. Jong en oud, burgers, militairen, veteranen liepen 10 of 20 kilometer mee. Enkele wandelaars liepen zelfs vier dagen mee. Het begin- en eindpunt van de laatste etappe was het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn. Na een bemoedigende toespraak van burgemeester Naafs van gemeente Utrechtse Heuvelrug gingen de wandelaars 's ochtends met prachtig wandelweer op pad. Nadat alle wandelaars 's middags weer terug waren, was de officiële afsluiting van deze Walk 4 Veterans. Henk Morsink, generaal-majoor b.d. en voorzitter van Hulp voor Helden, overhandigde een cheque van 13.500 euro aan Monique Egbers van Stichting Hulphond Nederland.

 

Hulp voor Helden zamelt geoormerkt geld in voor veteranenhonden. Stichting Hulphond Nederland zorgt voor de selectie, opleiding, plaatsing en nazorg van de veteranenhonden.

 

Vele Nederlandse veteranen ondervinden blijvende gevolgen van traumatische ervaringen tijdens hun missie(s). Ze kampen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). De PTSS-hulphonden nemen de eerste signalen van een nachtmerrie waar en maken de veteraan wakker, waardoor de nachtmerrie en de herbeleving stopt. Als zijn baas een paniekaanval krijgt, dan trekt de hond hem weg uit die stressvolle situatie. Veteranenhonden zijn buddy's die er altijd zijn voor de veteraan; ze geven aandacht en voelen vertrouwd.

 

Hulp voor Helden - Stichting KPPR bevordert het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Dit doet Hulp voor Helden door het financieren van projecten die hen aandacht, erkenning en steun geven.

Week van de Opvoeding: hulp voor opvoeders

Gemaakt: Dinsdag, 26 september 2017 19:51

EDE - Leren van deskundigen, ervaringen delen met andere ouders en leuke dingen doen met je kind. Van 2 t/m 8 oktober zijn op verschillende locaties in de gemeente Ede workshops, bijeenkomsten en sport- en spelactiviteiten voor ouders en kinderen tijdens de Week van de Opvoeding. Wethouder Leon Meijer (jeugd) hoopt dat veel ouders en opvoeders deelnemen aan de week: "Ieder kind is uniek en iedere opvoeder pakt het anders aan. Tijdens de week van de Opvoeding hoor je hoe andere opvoeders het doen. Leerzaam en leuk voor iedere ouder."

 

Openingslezing door Eva Bronsveld

Ouders, kinderen en belangstellende kunnen tijdens de Week van de Opvoeding kiezen uit veel programmaonderdelen op verschillende locaties door de hele gemeente Ede. Workshops op basisscholen, peuterspeelzalen en gesprekken tussen ouders op het consultatiebureau. Op maandagavond 2 oktober om 19.45 uur in Cultura geeft blogger Eva Bronsveld een inspirerende lezing over relaxed opvoeden. Op een laagdrempelige en praktische manier inspireert zij opvoeders om bepaalde dingen net wat anders te doen, waardoor het gezelliger, fijner en relaxter wordt thuis. Wethouder Leon Meijer zal het openingswoord verrichten.

 

Alles online te vinden

Alle informatie over het (gratis) programma, tijden en locaties van de Week van de Opvoeding staat op www.cjgede.nl of is te volgen via de nieuwe facebookpagina: CJG Ede - Centrum Jeugd en Gezin Ede. Let op: voor sommige activiteiten is een aanmelding nodig. Op de website staat welke dit zijn.

 

De week van de Opvoeding wordt georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede (CJG). Het CJG ondersteunt iedereen met vragen over gezond opvoeden en opgroeien. Bij het CJG werken professionals bij die informatie, advies, lichte hulp of een goede doorverwijzing kunnen geven. De medewerkers van het CJG werken via de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school.

Gemeente Ede en Ongehinderd lanceren app voor toegankelijkheid

Gemaakt: Woensdag, 27 september 2017 18:11

EDE - Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Na onder andere Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Hulst sluit nu Gemeente Ede aan bij het landelijk platform Ongehinderd. De gemeente Ede vindt het belangrijk dat iedere inwoner locaties en openbare voorzieningen goed kan vinden en gebruiken.

 

Daarom sluit de gemeente Ede zich aan bij de landelijke app voor toegankelijkheid van Ongehinderd. Op maandag 2 oktober vindt de lancering van de app in de gemeente Ede plaats.

 

Ruim 10% van de inwoners van Gemeente Ede heeft een lichamelijke beperking. Dit zijn blinden en slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden. De gemeente Ede vindt het belangrijk dat iedere inwoner locaties en openbare voorzieningen in de gemeente Ede goed kan vinden en gebruiken. De organisatie Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Met de gratis Ongehinderd App en via de website, kunnen mensen met een beperking precies zien welke locaties in Ede toegankelijk zijn en welke voorzieningen ze bieden. Deze lancering vindt plaats tijdens de Week van de Toegankelijkheid (2 t/m 7 oktober).

 

De lancering voor Ede van de app van Ongehinderd vindt plaats op 2 oktober in het Raadhuis (Bergstraat 4). Met de lancering van de app wordt de eerste toegankelijkheidsinformatie in Ede gepresenteerd in zowel de app als op de website van Ongehinderd.

 

Het programma is als volgt:
10.30 uur – Inloop met toegankelijkheidsparcour
11.00 uur – Opening door wethouder Ligtelijn-Bruins
11.10 uur - Presentaties door Gerard de Nooij (oprichter Ongehinderd) en officiële lancering van deGemeente Ede in de Ongehinderd app.
11.30 uur – Koffie en Thee

 

In de komende weken gaat het keuringsteam van Ongehinderd gemeentelijke gebouwen toetsen op toegankelijkheid. Ongehinderd en Gemeente Ede roepen lokale ondernemers op om ook voor hun pand te werken aan toegankelijkheid.

 

De app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. Voor personen die geen smartphone hebben wordt de toegankelijkheidsinformatie geplaatst in de webapp op www.app.ongehinderd.nl. Zowel via de app als via de website kunnen eigen ervaringen in de vorm van beoordelingen worden gedeeld. Zo helpen ze andere inwoners en bezoekers van de Gemeente Ede om op een snelle en handige manier zicht te krijgen op locaties waar zij met hun beperking goed terecht kunnen. Iedere inwoner kan een steentje bijdragen door zijn favoriete plekjes te beoordelen.

Gelderland komt door fipronil getroffen pluimveehouders tegemoet

Gemaakt: Woensdag, 27 september 2017 21:02

REGIO - De provincie Gelderland komt in actie om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen. Initiatieven van ChristenUnie en SGP om de sector te hulp te schieten hebben ertoe geleid dat vandaag in de vergadering van Provinciale Staten een motie is aangenomen die ondersteuning aan pluimveehouders via het Poultry Expertise Centre moet bieden.

 

De pluimveesector is hard getroffen door de fipronilcrisis. Veel pluimveehouders zijn erdoor getroffen en bij velen staat het water aan de lippen. De fipronil die de bloedluis in pluimveestallen moest aanpakken is als middel erger dan de kwaal. De ChristenUnie wil dan ook met de andere partijen samen met de pluimveesector inzetten op meer wetenschappelijk onderzoek naar preventie, monitoring en bestrijding van de lastig te bestrijden bloedluis. Het Poultry Expertise Centre in Barneveld heeft een positieve bijdrage geleverd aan de verlichting van het leed van de pluimveehouder en het is dan ook een goede zaak dit kenniscentrum verder te ondersteunen. Daarmee is het leed nog niet geleden bij de getroffen pluimveehouders, maar het is een eerste aanzet.

 

"Met het aannemen van deze motie hebben we vanuit de Provincie ook onze verantwoordelijkheden genomen om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen." Aldus Statenlid Dirk Vreugdenhil. "We realiseren ons dat dit slechts een kleine stap is en zullen ons in blijven spannen om vanuit de provincie pluimveehouders te blijven ondersteunen."

Geen weekendafsluiting N224 vanwege slechte weersverwachtingen

Gemaakt: Vrijdag, 29 september 2017 16:30

EDE - Tussen vrijdag 29 september 2017 en maandag 16 oktober 2017 voert de provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de N224 tussen Ede en Planken Wambuis (A12).

 

Er stonden werkzaamheden met een weekendafsluiting gepland voor dit weekend. Vanwege slechte weersverwachtingen zijn deze werkzaamheden uitgesteld. De weekendafsluiting gaat dus niet door. Deze werkzaamheden zijn verschoven naar het weekend van 20 t/m 23 oktober.

Clubkampioenschappen Climax regenachtig, maar spannend

Gemaakt: Zondag, 01 oktober 2017 18:45

EDE - Op zaterdag 30 september was het weer tijd voor de jaarlijkse clubkampioenschappen van atletiekvereniging Climax. In totaal deden er ruim 100 atleten mee aan de wedstrijd, waarvan 59 pupillen, 25 CD junioren en zeven G-atleten. De AB junioren en senioren/masters hadden hun eigen originele duo-meerkamp voor de categorie mannen, vrouwen en mixed.

 

De clubkampioenen van 2017 zijn:

· Sjoerd van Rheenen – jongens minipupillen
· Sophie Ansink – meisjes minipupillen
· Jarno Gerritsen – jongens C pupillen
· Tessa Visch – meisjes C pupillen
· Kalle Brinkhuis – jongens B pupillen
· Liv Pennock – meisjes B pupillen
· Stijn van der Spoel – jongens A 1e jaars pupillen
· Eline Gerritsen – meisjes A 1e jaars pupillen
· Niels van Rheenen – jongens A 2e jaars pupillen
· Olivia Hughan – meisjes A 2e jaars pupillen
· Luciano Burgemeester – Jongens G-atleten junioren
· Gemaine Boer – Meisjes G-atleten junioren
· Dorine van Leeuwen – Meisjes D junioren
· Ian Pennock – Jongens D junioren
· Else Janssen – Meisjes C junioren
· Joram van de Bospoort – Jongens C junioren
· Geoffrey van Dipten en Rik Hanswijk – duo mannen
· Iris en Jasmijn Timmer – duo vrouwen
· Joost en Marije de Kleuver – duo man/vrouw

 

De dag werd afgesloten met een korte ledenvergadering en vervolgens een gezellige barbecue.

 

Voor een uitgebreid verslag zie www.climax-atletiek.nl

Open dag archeologische opgravingen Smachtenburg Harskamp

Gemaakt: Maandag, 02 oktober 2017 17:41

HARSKAMP - Op zaterdag 7 oktober presenteren onderzoeksbureau Archol en de gemeente Ede tussen 11.00 en 15.00 uur de resultaten van de opgravingen in Smachtenburg. De opgravingen zijn op maandag 4 september van start gegaan. De open dag stond in eerste instantie gepland op zaterdag 14 oktober, maar vanwege de spoedige werkzaamheden is het een week eerder gepland.

 

Opnieuw bijzondere vondsten

In 2014 en 2015 zijn al eerder opgravingen gedaan in het oostelijke deel van Smachtenburg. Toen is een compleet boerenerf opgegraven met sporen van een grote boerderij, drie grote schuren en drie waterputten.

 

In de afgelopen weken is gebleken dat er wederom bijzondere schatten uit het verleden in de grond van de toekomstige nieuwbouwwijk verborgen zitten. Zo zijn de resten van verschillende gebouwen en houten waterputten opgegraven uit de middeleeuwen en de eeuwen daarna. Bijzonder zijn de resten van een rond gebouw wat mogelijk een molen is geweest waarin graan werd gemalen. Alles bij elkaar vertellen de vondsten een belangrijk deel van de vroege geschiedenis van Harskamp.

 

Benieuwd naar de vondsten?

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur aan de Smachtenburgerweg in Harskamp. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Op de website van Archol (www.archol.nl) zijn de nieuwste resultaten van de opgraving dagelijks te volgen.

Eerst herindeling luchtruim daarna pas openstelling vliegveld Lelystad

Gemaakt: Maandag, 02 oktober 2017 21:03

REGIO - Samen met collega's uit andere provincies roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug via een gezamenlijk opgestelde brief de onderhandelaars van een nieuw kabinet op om de openingsdatum van vliegveld Lelystad op te schuiven. Wat ons betreft eerst een herindeling van het luchtruim en dan pas openstellen van het vliegveld, waardoor naar verwachting de overlast voor de inwoners van de Veluwe en Food Valley lager zal zijn, aldus Plug.

 

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich, ondanks de kritische geluiden in de eerste termijn van het Algemeen Overleg, achter staatssecretaris Dijksma geschaard om de openingsdatum van Vliegveld Lelystad in april 2019 in te laten gaan. Een onverstandig besluit. Vandaar dat we met een gezamenlijke brief vanuit verschillende fracties en provincies een oproep doen aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om het onderwerp aan de onderhandelingstafel te bespreken en het openstellen van Vliegveld Lelystad uit te stellen.

 

De huidige indeling van het luchtruim biedt onvoldoende mogelijkheden om opstijgende en landende vliegtuigen hoger boven de Veluwe en de Food Valley regio te vliegen. Daarnaast moeten hierdoor de activiteiten op het gebied van parasport op vliegveld Teuge stoppen.

 

Wat de Gelderse ChristenUnie betreft gaan we dus eerst het luchtruim herindelen zodat het vliegverkeer van en naar Lelystad hoger over Gelderland gaat vliegen en pas daarna vliegveld Lelystad openstellen. We willen als ChristenUnie zuinig zijn op onze stiltegebieden en het is belangrijk dat zo min mogelijk vlieghinder wordt ervaren zodat het prettig wonen, werken en recreëren blijft in Gelderland.

Winnaar kunst in de tunnel: SkyLijn Ede

Gemaakt: Dinsdag, 03 oktober 2017 16:48

EDE - Bijna 900 mensen hebben de afgelopen twee weken hun stem uitgebracht op een van de vijf genomineerde kunstwerken voor de Somatunnel. 41% koos voor het kunstwerk SkyLijn Ede, een werk van Paulien Tempelman en Heleen van Keulen.

 

De komende maanden wordt het werk op de tunnelwanden aangebracht.

Voordragen jongerenlintje De Pluim tot 1 december

Gemaakt: Woensdag, 04 oktober 2017 19:54

EDE - Voor de 10e keer dit jaar kunnen jongeren aangedragen worden voor het jongerenlintje De Pluim. Jonge mensen die zich belangeloos inzetten voor hun omgeving of kampioen zijn geworden op gebied van sport of cultuur kunnen hiervoor worden aangemeld. De aanmeldingstermijn sluit op 1 december.

 

De Pluim is een speciale onderscheiding voor jongeren van 6 t/m 16 jaar die in gemeente Ede wonen.


De onderscheiding is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Edese samenleving, die kampioen zijn geworden in hoogste klasse van hun sport op nationaal of internationaal niveau of die nationaal of internationaal kampioen zijn geworden op het gebied van cultuur. De activiteiten of prestaties waar het om gaat, mogen niet langer dan één jaar in het verleden liggen.

 

Inzet voor de samenleving

Het gaat om kinderen en jongeren die zich op één of andere manier inzetten voor de Edese samenleving. Bijvoorbeeld: het doen van vrijwilligerswerk, hulp bieden aan ouderen, activiteiten organiseren voor een goed doel of voor de buurt, het bespreekbaar maken van een maatschappelijk probleem of hulp bieden aan zieken of ouderen door bijvoorbeeld altijd de hond uit te laten. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Burgemeester René Verhulst: "Een mooie beloning voor bijzondere inzet. Ik roep iedereen op om in zijn of haar omgeving te zoeken naar geschikte kandidaten".

 

Dit jaar werd een Pluim uitgereikt aan onder andere Wendela Roes die zich langdurig belangeloos heeft ingezet voor Sportservice Ede in de wijk Veldhuizen en aan Pieter van Norel die Nederlands Kampioen Turnen werd op de toestellen vloer en sprong. Het kan dus om verschillende, zeer uiteenlopende prestaties gaan.

 

Aanmelden

Een lintje kan door iedereen worden aangevraagd, zoals door ouders, familie, de juf van school, de sportleraar of sportvereniging. U kunt jongeren bij de gemeente aanmelden voor een lintje. Dit kan het hele jaar door maar uiterlijk tot 1 december van dit jaar. Daarna beoordeelt een jury de ingezonden aanvragen. In maart 2018 is de uitreiking van de Pluimen.

Het voordrachtformulier en de informatiefolder kunt u vinden op de pagina over de Pluim

Noodpomp geplaatst op bedrijventerrein Heestereng na scheur in leiding

Gemaakt: Donderdag, 05 oktober 2017 17:23

EDE - Op bedrijventerrein Heestereng is vandaag één van de gemeentelijke gemalen kapot gegaan. In het gemaal is een persleiding gescheurd.

 

Afvalwater wordt niet meer doorgepompt rioolwaterzuivering. De kans bestond dat rioolwater in vijvers/sloten in omgeving zou lopen. Een noodpomp is geplaatst die afvalwater naar een ander gemaal pompt (kruising Newtonstraat-Maxwellstraat-Copernicuslaanstraat). De noodpomp blijft staan tot reparatie aan persleiding is voltooid.

Ook genieten van de paddenstoelen in het Edese bos?

Gemaakt: Vrijdag, 06 oktober 2017 19:12

EDE - Het is herfst, de tijd van het jaar waarin de meeste paddenstoelen te zien zijn. Bij wat vochtige omstandigheden en niet al te lage temperaturen schieten ze echt als paddenstoelen uit de grond. Er hangt rond deze wondere vormen van leven nogal een waas van mystiek, denk maar aan namen als: duivelsei, satansboleet en heksenboter, maar ook over de eetbaarheid of giftigheid bestaat nogal wat verwarring.

 

IVN-natuurgidsen willen u graag laten delen in hun eigen ver- en bewondering voor deze vertegenwoordigers uit de zwammenwereld. Dit alles kan op zaterdag 14 oktober aanstaande.

 

Een voorspelling over het aantal soorten dat op de excursie zal worden gezien durven ze niet aan, dat hangt van het weer af. Bij warm en vochtig weer kunnen er gemakkelijk rond de vijftig tot zestig soorten voorkomen, maar bij een tijd van droogte zullen het er nu wel een heel stel minder zijn.

 

Houdt dus rekening met het weer en uw schoeisel op deze wandeling.

 

De start van de wandeling is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het begin van de Koeweg in het Edese bos. Coördinaten: N 52 3 18, E 5 40 50.5

Deelname zoals vanouds: GRATIS, aanmelden van tevoren is niet nodig, een zakspiegeltje meenemen is aan te bevelen.

 

Gidsen: Piet en Tiny Griffioen 0318 610376

 

Datum:
zaterdag 14 oktober 2017,
14:00 tot 17:00 uur


Locatie:
Koeweg in het Edese bos , Ede
parkeerplaats Coördinaten: N 52 3 18, E 5 40 50.5

Minder treinen door werkzaamheden Valleilijn

Gemaakt: Maandag, 09 oktober 2017 20:32

REGIO - Als gevolg van werkzaamheden rijden er volgende week minder treinen op de Valleilijn. Daar waar treinen vervallen zet Connexxion bussen in. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

 

Zo vervalt in de nacht van 17 op 18 oktober de trein uit Amersfoort vertrek om 0.09 uur naar Barneveld Zuid.

 

In het weekend van 21 en 22 oktober zijn er ook werkzaamheden op de Valleilijn. Op 21 oktober is er dan de gehele dag geen treinverkeer tussen Amersfoort en Ede-Wageningen (beide richtingen). Op 22 oktober rijden er dan tot ongeveer 18.00 uur geen treinen op het gehele traject Amersfoort - Ede-Wageningen (beide richtingen). Na 18.00 uur is er geen treinverkeer tussen Amersfoort en Barneveld Centrum (beide richtingen).

 

De eerste trein uit Barneveld Centrum naar Ede-Wageningen vertrekt om 17.56 uur, daarna rijden de treinen van Barneveld Centrum naar Ede-Wageningen volgens dienstregeling. De eerste trein uit Ede-Wageningen naar Barneveld Centrum vertrekt om 17.23 uur, de laatste trein uit Ede-Wageningen naar Barneveld Centrum vertrekt om 23.23 uur. De treinen uit Ede-Wageningen vertrek 23.53 uur en 0.23 komen geheel te vervallen.

Zwembad de Peppel wordt griezelslot

Gemaakt: Dinsdag, 10 oktober 2017 19:42

EDE - Zwembad de Peppel in Ede wordt op zaterdag 21 oktober omgebouwd tot een waar griezelslot. Die avond staat een prachtige editie van het spookzwemmen op het programma. Griezels en spoken waren rond om alle bezoekers een prachtige avond te bieden in een spookachtige omgeving. Kaarten zijn in de voorverkoop aan de kassa verkrijgbaar voor € 7,50.

 

Het spookzwemmen van Zwembad de Peppel is een jaarlijks terugkerend evenement. Het spookzwemmen wordt op een zodanige manier georganiseerd dat alle leeftijden mee kunnen griezelen.

 

Bij binnenkomst worden de bezoekers verwelkomd door griezels en heksen. Enge en spannende geluiden klinken door het zwembad. In het water ligt allerlei spelmateriaal en wie niet bang is in het donker kan van de glijbaan af. In de horeca kunnen de bezoekers even bijkomen met een hapje en een drankje. Bij de toegangsprijs is een zakje spooksnoep en griezeldrank inbegrepen. Er is muziek, er zijn speciale effecten en iedereen kan achter een fotobord als griezel op de foto. Ook is er een tatoeëerder aanwezig.

 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het zwembad. In de voorverkoop kost een kaartje € 7,50. Op de dag zelf is het ook nog mogelijk om een kaartje te kopen voor € 9,00. Voor iedereen die zijn/haar kinderfeestje wil houden tijdens het spookzwemmen is er een speciale aanbieding.

 

Meer informatie is verkrijgbaar bij de receptie van Zwembad de Peppel via 0318-479735 of info@zwembadede.nl.

Gelderse Vallei start schoonmaak- en opruimactie voor pluimveehouders

Gemaakt: Vrijdag, 13 oktober 2017 01:07

REGIO - De gemeenten in de Gelderse Vallei zijn een schoonmaak- en opruimactie gestart om de door fipronil besmette stallen van pluimveehouders te reinigen. De campagne “Boenen bij de Boeren” werd gisteren gelanceerd tijdens een pluimveebijeenkomst in Barneveld. Het schoonmaken en leegruimen van de stallen blijkt volgens deskundigen de meest effectieve manier om fipronil te bestrijden. Om pluimveehouders hierbij te helpen, worden vrijwilligers gezocht. 

 

De fipronilproblematiek greep eind juli om zich heen toen bekend werd dat, vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddel fipronil, eieren besmet waren. Hoewel de gevaren voor de volksgezondheid uiteindelijk meevielen, waren en zijn de gevolgen voor de pluimveesector – in het bijzonder voor pluimveehouders die hun stallen met fipronil hadden laten reinigen - niet te overzien. Bedrijven werden geblokkeerd. 

 

Bestrijding van de fipronil 

De afgelopen weken is onderzoek gedaan naar hoe de nog in de stallen aanwezige fipronil op de beste (en meest afdoende) manier kan worden bestreden. Deskundigen zijn het erover eens dat het blijven schoonmaken van de stallen de beste remedie is. De getroffen pluimveehouders zijn daar inmiddels al weken met man en macht mee bezig. Het telkens reinigen van de stal kost echter veel energie en werk. Daarom kunnen de pluimveehouders hierbij extra hulp gebruiken. Want onderzoeken tonen ook aan dat het gemiddeld bijna 100 dagen duurt voordat de fipronil is verdwenen. In die periode blijft het bedrijf geblokkeerd. Het is daarom zaak om de stallen zo snel mogelijk schoon te krijgen en daarvoor zijn extra vrijwilligers nodig. Ook voor andere werkzaamheden, zoals het leegruimen van de stallen, zijn vrijwilligers nodig. 

 

Boenen bij de Boeren 

De gemeenten in de Gelderse Vallei (Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg) zijn daarom, samen met LTO Gelderse Vallei, de NVP en het Meldpunt Fipronil, een schoonmaak- en opruimactie gestart – Boenen bij de Boeren. Op de gelijknamige website kunnen pluimveehouders die hulp nodig hebben én vrijwilligers die hulp aanbieden zich aanmelden. Pluimveehouders en vrijwilligers worden daarna met elkaar in contact gebracht. De werkzaamheden worden onder leiding van een deskundig iemand uitgevoerd. 

 

De gemeenten hopen dat veel inwoners zich aanmelden om de getroffen pluimveehouders te helpen. “Eigenlijk gaan we daar ook wel een beetje van uit. Onze regio is een regio waar men naar elkaar omziet. Ook in tijden van zorg en crisis”, aldus burgemeester dr. J.W.A. van Dijk namens zijn collegabestuurders. 

Meer informatie is te vinden op www.boenenbijdeboeren.nl.

Programmabegroting 2018-2021: verder werken aan de ingezette koers

Gemaakt: Vrijdag, 13 oktober 2017 19:35

EDE - De begroting van de gemeente Ede voor 2018 tot 2021 is positief. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voldoende geld is om de verplichte taken van de gemeente uit te voeren en daarnaast samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor iedereen.

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente en haar partners niet stilgezeten, er gebeurt veel op het gebied van Food, zoals vele Food festivals. Het centrum van Ede wordt elke dag een stukje mooier, met het opknappen van het marktplein in 2018 in het vooruitzicht. Op diverse plekken in Ede worden huizen gebouwd zodat iedereen in Ede een prettige plek heeft om te wonen. In ons mooie buitengebied is en wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijke plek voor bedrijven en toeristen met respect voor de natuur. Kortom, veel ontwikkelingen die Ede nog mooier maken.

 

Onze ambitie en keuzes

De basis van waar de gemeente Ede op inzet ligt in het convenant, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders, en in de Visie Ede 2025. Hier staat in dat de gemeente werkt aan belangrijke thema's voor Ede zoals participatie, Food, een vitaal Buitengebied en een levendig centrum. Bij de perspectiefnota, die in juni van dit jaar is vastgesteld, zijn de keuzes gemaakt waar het geld voor de komende jaren naar toe gaat. In deze begroting wordt dit vastgelegd en staat welke resultaten de gemeente met dit geld wil behalen.

 

Een van deze keuzes is het verlagen van de kosten voor een paspoort of identiteitskaart. Dit zorgt ervoor dat de aanschaf van dit document vanaf 1 januari goedkoper is. Ook gaat er geld naar de opbouw en uitwerking van Werkkracht als vervanger van Permar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Daarnaast blijven we investeren in onze speerpunten zoals Food, duurzaamheid, Kennisas en een levendig centrum.

 

"Ook afgelopen jaren hebben initiatieven van inwoners en organisaties tot mooie resultaten geleid. Ede is financieel gezond en dat zorgt ervoor dat we de initiatieven die in onze gemeente ontstaan, kunnen blijven stimuleren en ondersteunen. Daar ben ik blij mee. Op deze manier kunnen we, samen met inwoners, instellingen en (maatschappelijke) organisaties, blijven werken aan een Ede waarin het prettig wonen, werken en verblijven is," aldus wethouder financiën Harry van Huijstee.

 

De goede jaren

Na een aantal jaren van krapte en bezuinigingen zagen we vorig jaar een begroting met financiële mogelijkheden. Deze lijn heeft zich sinds die tijd doorgezet. Na een periode waar we veel van de inwoners van Ede hebben gevraagd is er nu meer ruimte om te investeren en ideeën uit de samenleving te stimuleren en te steunen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Ede Doet waarbij inwoners van Ede een cheque van €7,50 krijgen om in te zetten voor een goed idee in de wijk.


In november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2018 - 2021.

Sahara zand en bosbranden kleuren lucht rood

Gemaakt: Dinsdag, 17 oktober 2017 17:27

NEDERLAND - De zon zou vandaag flink moeten schijnen, maar wie naar de hemel kijkt ziet zeker geen blauwe luchten. In het hele land is de lucht gevuld met fijne zanddeeltjes uit de Sahara. Daarbij zit ook rook afkomstig van de bosbranden in Spanje en Portugal. Hierdoor is de zon opvallend rood en hebben we een bruinige gloed aan de horizon.

 

Rook en zand in de lucht komt vaker voor, maar de combinatie van beiden in deze hoeveelheden is volgens MeteoGroup uniek te noemen. De stof en rook zijn zo dik, dat de zon moeite heeft om er doorheen te komen. Daardoor is er in de grijze lucht een sinaasappelkleurige zon te zien.

 

Heeft u vandaag een mooie foto gemaakt van de mysterieuze zon? Voeg uw foto toe via reacties!

Wolf op de Veluwe gesignaleerd

Gemaakt: Donderdag, 19 oktober 2017 20:47

VELUWE - Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat. De provincie start met de activiteiten uit het landelijke wolvenplan.

 

Activiteiten
Op 19 oktober 2017 heeft de provincie terreinbeheerders geïnformeerd en gevraagd naar waarnemingen die bevestigen dat het om een wolf gaat. Bijvoorbeeld in de vorm van sporen, uitwerpselen en beelden op camera's.

 

Wolf
Over de grens in Duisland leven verschillende wolvenroedels. Wolven zijn Europees beschermde dieren. De wolf is een roofdier die zich voornamelijk voedt met wilde hoefdieren maar kan zich ook voeden met vee, en dan vooral schapen en geiten. De kans om een wolf tegen te komen is klein. De provincie adviseert afstand te houden, honden aan de lijn te houden en de wolf met rust te laten.

 

Wat te doen
Waarnemingen van wolven kunt u melden op Wolveninnederland.nl, zo mogelijk graag met locatiebeschrijving én ondersteunende foto's.