Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 06:24:00 Hertzstraat 6716BS Ede 9634 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

vrijdag 22 januari 2021

Archief

Dringende oproep; Vul geen zwembaden en sproei niet!

Gemaakt: Zondag, 31 mei 2020 16:51

REGIO - In verschillende gebieden in Overijssel en Gelderland kwam er zaterdag fors minder water uit de kraan. Dat komt door extreme toename van het drinkwaterverbruik. Vitens roept daarom met klem op om in de provincies Overijssel en Gelderland de aankomende warme dagen zuinig en bewust om te gaan met drinkwater. Het dringende advies is geen zwembaden te vullen, niet te sproeien, kort te douchen en de auto niet te wassen.


Reden voor het hoge verbruik is een combinatie van het zonnige weer, lang aanhoudende droogte en het feit dat iedereen thuis is als gevolg van de coronacrisis. Tuinen worden massaal gesproeid en de recente run op grote opzetzwembaden zorgt voor piekmomenten in het waterverbruik. Zaterdag was het verbruik zo extreem, dat klanten last kregen van verminderde waterdruk. Ook bij bewoners in Barneveld, Nijkerk en omgeving kwam er minder water uit de kraan kwam als gevolg van het extreme verbruik.

Ede verschuift financiële besluiten naar november

Gemaakt: Dinsdag, 02 juni 2020 17:40

EDE - De gemeente Ede start de voorbereidingen voor de begroting normaal gesproken met een meerjarenperspectief voor de zomer, maar heeft eerder besloten dat dit jaar niet te doen. Omdat er dit jaar nog zoveel financiële onzekerheden zijn, worden die besluiten nu in november genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft wel een financiële barometer gemaakt, die aangeeft hoe Ede er op dit moment financieel voor staat. De financiële barometer laat zien dat de gemeente Ede een aantal knelpunten en tegenvallers van dit lopende jaar nog op kan vangen. Door alvast 2,5 miljoen euro apart te zetten hoopt de gemeente de eerste schokken van de Corona crisis op te kunnen vangen. Dat betekent wel dat er geen ruimte is voor extra investeringen en uitgaven.

 

Onzekere toekomst
Net zoals veel huishoudens, moet de gemeente rekening houden met een onzekere financiële toekomst. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien voor geleden schade door de coronacrisis. Deze week kwam het Rijk met een eerste bijdrage naar buiten waar de gemeente Ede naar verwachting een bedrag van 4 tot 5 miljoen van ontvangt. Maar om een goede begroting te maken voor komende jaren is meer duidelijkheid nodig. In het najaar wordt de begroting gemaakt en bestuurlijk vastgesteld. Wethouder Meijer: 'Het is mooi dat het Rijk ons compenseert, maar ik zie dit bedrag als een eerste begin. De laatste jaren komen gemeenten structureel geld tekort door de taken die ze van het Rijk hebben gekregen. Steeds kwam daar te weinig geld bij. Het Rijk hield geld over en gemeenten moesten bezuinigen. Ik hoop dat we dit keer wel mogen rekenen op solidariteit van het Rijk.'

 

Coronaparagraaf
De gemeente Ede gaat werken met een coronaparagraaf waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis inzichtelijk worden gemaakt. 'Op dit moment is nog lastig te zeggen hoe groot die gevolgen zijn, daarom is ook nog niets te zeggen over de gevolgen voor onze inwoners', aldus wethouder Meijer. 'Maar laten we met zijn allen realistisch zijn en ons niet rijk rekenen. Onze inkomsten dalen terwijl onze uitgaven toenemen, je hoeft geen financieel expert te zijn om te snappen dat we lastige keuzes tegemoet gaan. Maar eerst moeten we een beter beeld hebben van de omvang van financiële schade en de compensatie van het Rijk. Pas dan kunnen we als college keuzes maken. Die zullen zichtbaar worden bij de begroting in het najaar.'

Ooievaarsnest vliegt in brand op spoor bij Barneveld, treinverkeer stilgelegd

Gemaakt: Vrijdag, 05 juni 2020 16:35

BARNEVELD - Tussen Amersfoort en Apeldoorn, en Amersfoort-Ede-Wageningen is het treinverkeer momenteel stilgelegd vanwege een brand op het spoor. Hulpdiensten zijn gestuurd naar de Hanzeweg-Zuid in Barneveld waar het incident zich afspeelt.

 

Door nog onbekende oorzaak is een ooievaarsnest bovenop een mast van de bovenleiding van het spoor in brand gevlogen. Daarbij is ook de bovenleiding beschadigd geraakt en op het spoor gevallen. Omdat er hoogspanning op de leidingen staat kan de brandweer het vuur op dit moment niet uitmaken en wachten zij om hulp van ProRail.

 

Het treinverkeer zal vanwege de kapotte bovenleiding nog tot zeker 18:30 uur stilliggen.

Toe- en afrit A12 bij Ede in het weekend afgesloten

Gemaakt: Dinsdag, 16 juni 2020 18:17

EDE - De komende tijd vindt er een aantal werkzaamheden plaats in de buurt van de Poortwachter en de A12. Buurtbewoners en weggebruikers kunnen hier hinder van ondervinden. De afrit vanuit Utrecht en de oprit richting Arnhem aan de zuidzijde van de A12 bij Ede zijn het weekend van 19 juni afgesloten. Daarnaast vinden er in juni en juli avond- en nachtwerkzaamheden plaats die geluids- en trillingshinder kunnen veroorzaken.

 

De werkzaamheden vinden plaats omdat we werken aan beter bereikbaar Ede. De Parklaan gaat de A12 met de N224 verbinden. Door deze weg zijn woningen op de kazerneterreinen en het Enka-terrein straks beter bereikbaar. Ook ontstaat er hierdoor een betere verdeling van het verkeer in Ede.

 

Aan de zuidkant wordt de Parklaan via het kruispunt bij de Poortwachter verbonden met de A12. Om deze ontsluiting mogelijk te maken, moet de huidige toe- en afrit 'omgeklapt' worden. Aannemer Heijmans Infra BV werkt de komende periode onder andere aan de bouw van de nieuwe onderdoorgang voor de Maanderdijk. Deze tunnel komt onder de nieuwe afrit vanaf Utrecht en toerit naar Arnhem te liggen en zorgt ervoor dat de Maanderdijk bereikbaar blijft in de toekomst. Ook wordt er aan de Dr. W. Dreeslaan gewerkt om de afslag naar Arnhem te kunnen aanleggen.

 

Weekendwerkzaamheden
Vanaf vrijdagavond 19 juni 20.00 uur tot en met uiterlijk maandagochtend 5.00 uur wordt de rijbaan van de Dr. W. Dreeslaan richting Wageningen omgebouwd en wordt er gewerkt aan het viaduct Poortwachter. Verkeer van en naar Wageningen blijft gedurende het weekend in beide richtingen mogelijk over één rijstrook. De toe- en afrit aan de zuidzijde van de A12 (vanaf Utrecht en richting Arnhem) zijn het hele weekend afgesloten. De omleidingsroutes om Ede te bereiken of te verlaten zijn ter plaatse met borden aangegeven.

 

Avond- en nachtwerkzaamheden
Er komt een nieuw portaal (constructie waaraan matrix- en informatieborden boven de snelweg hangen) over de A12. Het bestaande portaal wordt weggehaald, omdat deze op de plek staat waar de nieuwe afrit van de A12 komt. Om het portaal te plaatsen worden er woensdagavond 24 juni tot uiterlijk 00:00 uur heiwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen ernstige geluids- en trillingshinder geven. De overige werkzaamheden aan het portaal gedurende die nacht veroorzaken geen grote hinder qua geluid en trillingen. In verband met de benodigde werkruimte op de A12 mogen deze werkzaamheden enkel in de nacht worden uitgevoerd.

 

De nacht van 25 juni op 26 juni wordt gebruikt om nieuwe detectielussen in de hoofdrijbaan van de A12 te slijpen. Ook dit kan geluidsoverlast geven in de nacht. In de nacht van vrijdag 3 juli op zaterdag 4 juli wordt het bestaande portaal over de A12 verwijderd en het nieuwe portaal geplaatst. Dit geeft naar verwachting geen grote hinder qua geluid en trillingen. Omwonenden die het meest te maken krijgen met geluids- en trillingshinder hebben hierover een brief ontvangen. Wellicht zal er ook verderop in Ede geluid te horen zijn. Bij het werken aan de weg doet aannemer Heijmans er alles aan om de overlast te beperken, maar enige hinder is niet te vermijden.

Beëindiging pilot Buitenslapers in Ede

Gemaakt: Donderdag, 25 juni 2020 17:55

EDE - Eind 2019 zijn op het terrein van het Sociaal Pension tijdelijk extra woonunits voor de opvang van daklozen ('buitenslapers') in gebruik genomen. Aanvankelijk was de bedoeling om de tijdelijke nachtopvang als pilot voor de buitenslapers tot 1 mei 2020 open te stellen. Door de corona (COVID-19) crisis en de richtlijnen hiervoor van de rijksoverheid heeft de gemeente Ede de opvang langer opengesteld.

 

Sluiting tijdelijke Nachtopvang
Omdat de landelijke richtlijnen voor COVID-19 dit toelaten heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 juni 2020 besloten om de nachtopvang voor daklozen in Ede per 1 augustus 2020 te sluiten. De gemeente werkt samen met het Leger des Heils aan een passende woonplek voor de bewoners van de nachtopvang. Ook maakt de gemeente afspraken en maatregelen om mogelijke overlast van buitenslapers na 1 augustus zo veel mogelijk te beperken.

 

Containers blijven in gebruik
Na het sluiten van de opvang voor buitenslapers per 1 augustus blijven de woonunits nog staan tot eind december 2021. Tot die tijd kunnen mensen uit het Sociaal Pension er in worden opgevangen. Dit is nodig omdat het Sociaal Pension in de komende periode zal worden gerenoveerd.

De Vuurvogel is derde gezonde school in Ede

Gemaakt: Maandag, 29 juni 2020 16:52

EDE - Op maandag 29 juni reikt wethouder Leon Meijer het vignet Gezonde school uit aan basisschool De Vuurvogel. Leon Meijer, wethouder Food: "Juist voor kinderen is gezond voedsel heel belangrijk. Kinderen die gezond eten, zitten beter in hun vel en kunnen zich daardoor beter ontwikkelen. Bovendien voorkomt het welvaartziekten in de toekomst." Maartje ter Beek, directeur van De Vuurvogel vertelt: "Tijdens deze week besteden we elke dag aandacht aan gezonde voeding, in alle klassen. De kleuters maken bijvoorbeeld water met een lekker smaakje en groep 7 oogst groenten uit de eigen moestuin en maakt daar soep van."

 

De Vuurvogel werd eerder dit jaar al een Gezonde school. "We zijn blij dat we nu ook officieel het vignet Gezonde school op ons gebouw kunnen hangen. Vanwege de coronamaatregelen lukte dat niet eerder", licht Maartje ter Beek toe. "Als school vinden we gezonde voeding erg belangrijk. Dat was altijd al zo, maar nu besteden we er veel bewuster aandacht aan. We merken dat het een onderwerp van gesprek is onder kinderen en ouders. Kinderen nemen gezondere traktaties mee en we drinken water en thee in de pauzes. De uitreiking van het vignet is ook de start van de jaarlijkse themaweek over gezonde voeding. Naast deze jaarlijkse themaweek krijgen de kinderen twee keer per jaar smaaklessen. Naast dat het goed is voor de kinderen, is het ook een leuke manier om nieuw voedsel te leren kennen via de zintuigen."

 

Voedingscoaches
In Ede werken al tien basisscholen samen met onze voedingscoaches aan het gezonder maken van hun school. Zij doen dat in hun eigen tempo, passend bij de school. De Vuurvogel is de derde Edese school die zich Gezonde school op het gebied van voeding mag noemen, na de Franciscuschool en CNS Louise de Coligny. Ede is de eerste gemeente in regio Foodvalley waar zoveel basisscholen zich Gezonde school op dit thema mogen noemen.

 

De gemeente werkt aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede.

63 nieuwe woningen impuls voor Parkweg Ede

Gemaakt: Dinsdag, 30 juni 2020 17:49

EDE - De karakteristieke Parkweg in Ede-Zuid krijgt met 63 nieuwe appartementen een nieuw uiterlijk. De afgelopen jaren is er al flink gebouwd aan het opknappen van oude panden, het verbeteren van gevels en het bouwen van nieuwe woningen. Nu komt ook de bouw van de kop van de Parkweg (het deel dat het dichtstbij station Ede-Wageningen ligt) in zicht: er komen 63 vrije sector huurwoningen en een ondergronds parkeergarage. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling) is blij met deze stap: "De Parkweg vormt een historische plek voor Ede. Ik ben blij dat we dit gebied zo'n kwaliteitsimpuls kunnen geven. Ede blijft groeien als aantrekkelijke woonstad."

 

Bouwplan
Stedenbouwkundig is het nieuwe gebouw zo ontworpen dat het langs de Parkweg aansluit op de hoogte van de bestaande bebouwing en hoe dichter naar het Zuidplein van het station Ede-Wageningen, hoe hoger het gebouw met uiteindelijk de Kop gericht op het Zuidplein (richting de stationsomgeving). Voordat de nieuwbouw start, worden eerst 3 oude, leegstaande gebouwen gesloopt.

 

Jarenlang bouwen en plannen maken
Bijna 10 jaar geleden stelde de gemeente Ede het plan op voor de nieuwe Parkweg. Doel is om de Parkweg tot een levendig en gemengd gebied te maken, waarin gewoond, gewerkt, gewinkeld en uitgegaan wordt. In fases is er flink gewerkt, gebouwd en geïnvesteerd. In 2012 werd het bestemmingsplan onherroepelijk. Inmiddels zijn er twee plandelen gereed, twee in uitvoering en gaat het laatste grote bouwproject nu ook van start. Het moet er voor zorgen dat de Parkweg een levendig en gemengd gebied is waarin gewoond, gewerkt, gewinkeld en uitgegaan wordt en waar het prettig is te verblijven.

Wethouder De Pater opent vernieuwde atletiekbaan van Climax

Gemaakt: Dinsdag, 30 juni 2020 17:53

EDE - Op woensdag 8 juli a.s. om 18.45 uur opent wethouder Peter de Pater de vernieuwde atletiekbaan van AV Climax.

 

Na vijf jaar was de toplaag op sportpark De Hoekelumse Eng, de accommodatie van de Edese atletiekvereniging Climax, aan vervanging toe. Begin mei werd gestart met de werkzaamheden en eind mei kon de atletiekbaan weer in gebruik genomen worden. Er is een toplaag aangebracht die twee keer zo lang meegaat: tien jaar in plaats van vijf jaar.

 

De werkzaamheden werden uitgevoerd door GCC Sport Surfaces, dat ook de nieuwe toplaag op Papendal verzorgde. Het bedrijf verwijderde eerst voorzichtig de oude toplaag tot op het onderliggende asfalt, waarna laag voor laag de nieuwe afdekking van de baan werd aangebracht. De eerste laag was zwart SBR-rubbergranulaat. Daarna een tweede laag van rode polyurethaanhars om de poriën te sluiten. Vervolgens werd rood EPDM-rubbergranulaat in een vloeibare kunststof laag gestrooid. Deze laag vormt het antislip en elastische loopvlak. En als laatste werd de belijning weer aangebracht.

Burgemeester René Verhulst overhandigt veertig Lintjes aan trotse inwoners

Gemaakt: Vrijdag, 03 juli 2020 17:41

EDE - Eindelijk konden de veertig inwoners van Ede hun Lintje opspelden. Burgemeester Verhulst overhandigde in veertien kleine bijeenkomsten op drie locatie de versierselen die horen bij de toegekende Koninklijke onderscheidingen.

 

"U heb het echt zelf gedaan, u heb het echt zelf verdiend", zo benadrukte René Verhulst tijdens de vele toespraken. Elke gedecoreerde werd persoonlijk toegesproken.

"Het zegt iets over de betrokkenheid van onze inwoners die 41 Lintjes. Jarenlang hebben deze gedecoreerden zich ingezet voor onze samenleving," aldus een trotse burgemeester.

 

Eén inwoonster ontvangt de versierselen op een later moment.

Milieudelict geconstateerd tijdens onderzoek grondwaterkwaliteit de Belt Wekerom

Gemaakt: Vrijdag, 03 juli 2020 17:44

WEKEROM - De gemeente Ede doet regelmatig onderzoek naar de grondwaterkwaliteit rond stortplaats de Belt in Wekerom. Ook dit jaar is er een nieuwe monitoring uitgevoerd. Hierbij is op tien locaties het grondwater bemonsterd en geanalyseerd.

 

Verbetering grondwaterkwaliteit
De grondwaterkwaliteit is tussen 2018 en 2020 licht verbeterd. De gemeten concentraties in het grondwater zijn stabiel gebleven of afgenomen. Het gaat om concentraties van zware metalen, xyleen, naftaleen, fenantreen, chloride en chloorbenzeen. De gemeente voert deze monitoring om de twee jaar uit.

 

Milieudelict
Helaas is ook geconstateerd dat bij één van de locaties een benzine-achtige vloeistof in de bemonsteringsput is gegoten. Hierdoor is plaatselijk het grondwater verontreinigd. De gevolgen zijn beperkt gebleven tot het grondwater direct rond de peilbuis. De gemeente ruimt de verontreiniging op. Omdat er vermoedelijk sprake is van opzet en poging tot sabotage doet de gemeente ook aangifte van dit milieudelict bij de politie.

 

Rapport
De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de omwonenden van de Belt. Zij hebben regelmatig zorgen geuit over de grondwaterkwaliteit.

Eerste netwerk ruiter- en menroutes in nieuwe Veluwestijl

Gemaakt: Dinsdag, 07 juli 2020 20:52

VELUWE - Op 7 juli startte de aanleg van een nieuw netwerk aan ruiter- en menroutes tussen Ede, Renkum en Wageningen. Het totale netwerk omvat zo'n 200 km aan ruiter- en menroutes, inclusief een aanrijroute naar het Nationale Park de Hoge Veluwe (ingang Otterlo). Het routenetwerk is het eerste dat geheel wordt uitgevoerd in de nieuwe Veluwe-knooppuntenstijl.

 

Wethouders Peter de Pater van Ede en Maud Hulshof van Wageningen en Mathijs Fleur, voorzitter van Toeristisch Platform Renkum markeerden de start van de aanleg van de routes met het leggen van een puzzelstuk van 1,5 meter, geheel in coronastijl.

 

Een goed routenetwerk heeft natuurlijk goede startlocaties, met informatiepanelen en parkeerplaatsen voor paardentrailers. Ook zijn er voldoende leuke aanbindplekken langs de route waar je eventueel een hapje/drankje kunt nuttigen, en overnachtingsmogelijkheden voor ruiters van verder weg. Langs de route zijn verschillende bestaande parkeerplaatsen, aanbindplaatsen en overnachtingslocaties die geschikt zijn voor paarden. We kijken of dit aantal kan worden uitgebreid.

 

Als het routenetwerk klaar is, komt de informatie hierover op de website www.routesopdeveluwe.nl.

Groots ‘Woest&Bijster’ in 2021

Gemaakt: Woensdag, 15 juli 2020 17:54

EDE - De gemeente Ede wijst Landschapskunst- en locatietheaterfestival Woest&Bijster aan als grootschalige evenement met landelijke uitstraling. Wethouder Hester Veltman: "Hiermee maken we een evenement mogelijk dat mens, kunst, natuur en landschap met elkaar verbindt. Alle mooie onderdelen van Ede dus."

 

Het evenement is tweemaal eerder in Ede georganiseerd: in 2016 en 2018. Beide keren was het een groot succes. De organisatie kiest daarom in 2021 voor een groot festival Woest&Bijster XL: gedurende drie maanden kunnen bezoekers een wandel of fietsronde volgen door natuurgebieden van Ede, Bennekom en Renkum. Van de Mossel en de Ginkelse Heide tot de kazerneterreinen en het Bennekomse Bos: onderweg komen zij telkens een kunstwerk, concert of theaterstuk tegen. In augustus, september, oktober 2021 komt er een beeldenroute, verspreid over acht gebieden (zes in de Gemeente Ede en twee in Renkum). In de week van de herfstvakantie (16 t/m 24 oktober 2021) zijn er voorstellingen op locatie. Dit najaar worden een aantal try-outs georganiseerd.

 

Landelijke uitstraling
Hester Veltman, wethouder Cultuur: "Jaarlijks reserveren we budget voor een grootschalig evenement met landelijke uitstraling. Vorig jaar hebben we dit geld besteed aan het NK Wielrennen. Voor 2021 kiezen we een cultureel evenement. Festival Woest&Bijster draagt bij aan verschillende doelen die we als gemeente hebben op het gebied van economie, wonen, cultuur en recreatie & toerisme. Omdat het festival buiten plaats vindt, is er grote kans dat het door kan gaan, óók wanneer er dan nog coronamaatregelen van kracht zijn. Het is een mooi festival voor onze inwoners én voor bezoekers uit de rest van het land." Er worden ongeveer 50.000 bezoekers verwacht uit het hele land. De bezoekersstromen zullen zich spreiden over de gehele periode dat het festival duurt. Er komen meerdere opstapplaatsen, zodat niet alle bezoekers zich concentreren op één locatie.

 

"Naar buiten"
Ellen Bouter, organisator van het festival: De aanleiding om Woest & Bijster te organiseren was het landschap van de Veluwe. Het is niet een landschap dat altijd in de klassieke zin mooi is, gaaf, lieflijk, harmonieus. Het is groots, wijds, leeg en ruig, soms bloeiend, paars, groen, soms grijs en verhout. Het is ook een landschap dat ons raakt en dat ons niet loslaat." Door kunstobjecten te plaatsen en voorstellingen te organiseren in dit landschap, laten we mensen op een andere manier hier naar kijken. We lokken mensen naar buiten."

RIVM waarschuwt voor nepbrief over vaccinatie van schoolkinderen

Gemaakt: Woensdag, 05 augustus 2020 15:58

NEDERLAND - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor een valse brief die momenteel rondgaat. Kinderen zouden op school verplicht gevaccineerd worden tegen het coronavirus en ouders zijn niet welkom, staat in de brief. Ook worden er buitengewoon ongepaste seksuele toespelingen gemaakt. Uiteraard is de brief niet van het RIVM afkomstig.

 

Vaccinatie is een medische handeling waarvoor toestemming van de ouder (en het kind zelf bij 12+) noodzakelijk is.

 

Nepnieuws

Er is het sterke vermoeden dat de afzender van deze brief in ieder geval geen vertrouwen heeft in het RIVM, de World Health Organisation en de media en waarschijnlijk andere standaarden hanteert wat betreft nieuwsgaring en -selectie. Van oplichting is geen sprake, van misleiding en het verspreiden van schadelijk en mogelijk zelfs gevaarlijk nepnieuws wel.

Brandweer zorgt voor verkoeling bij speelplaats Rietsigaar in Ede

Gemaakt: Donderdag, 06 augustus 2020 19:41

EDE - Donderdagavond 6 augustus rond 18.50 uur heeft de brandweer voor verkoeling gezorgd bij speelplaats Rietsigaar aan de Hattasingel in Ede.

 

Een brandweerwagen werd voor de speeltuin geplaatst en de slangen werden uitgerold, waarna iedereen werd natgespoten. Tot veel plezier van de buurt. Het is niet de eerste keer dat brandweer Stadspoort dit doet. Ook vorig jaar brachten de brandweerlieden verkoeling tijdens de warmte.

Warmste week ooit, GFT kliko kweekbak voor maden

Gemaakt: Woensdag, 12 augustus 2020 17:05

REGIO - De warmste week ooit. Dit heeft diverse gevolgen in het dagelijkse leven. Onder andere met betrekking tot de hygiëne.

 

Onze fotograaf schrok zich rot toen hij dinsdagavond de GFT kliko met tuinafval op straat zette tussen de andere kliko's uit de buurt. Bovenop de deksels van kliko's krioelde het van de maden. Wat zit er dan wel niet aan hoeveelheid ongedierte in de kliko's zelf ? Hoe ervaren de bewoners dit, en met name de bewoners nabij de verzamelplaats van de kliko's? Ook op social media wordt de problematiek gedeeld.

 

In Amersfoort bijvoorbeeld wordt afval gescheiden ingezameld ('omgekeerd inzamelen', 'operatie afval') waaronder het GFT afval. Dit GFT afval wordt eens per twee weken opgehaald.

 

Op de site van de ROVA (Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen) in Amersfoort staat een lijst met afval die in de GFT bak thuishoort. In deze lijst staan o.a. botjes, botten, diervoer, etensresten, jus, karbonade, ketchup, kip, kipfilet, kipkluifjes, kippenbot, kippenbotjes, kippenbout, kipresten, kliekjes, kwark, lasagne, mayonaise, mosselschelpen, organisch materiaal, rauw vlees, slagroom, spareribs, strooisel van kleine knaagdieren, visgraten, visresten, vlees, vleesafval, vleesbotten, vleesresten, voedselresten en worst.

 

Onderdeel van deze wijze van inzamelen van het afval zijn de ondergrondse containers voor het restafval. Algemene problematiek die zich daarbij voordoet is het dumpen van groot afval naast deze containers.

Helikopters oefenen drie weken lang op zandvlaktes in de regio

Gemaakt: Donderdag, 13 augustus 2020 16:20

REGIO - Helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht gaan binnenkort drie weken trainen. Tussen 17 augustus en 4 september wordt getraind op verschillende zandvlaktes in onder meer Apeldoorn, Elburg, Epe, Harderwijk, Meppel, Steenwijkerland en Nunspeet. Samen met gevechtseenheden van de Luchtmobiele Brigade en de Koninklijke Landmacht trainen de helikopters procedures en landingen tijdens oefening HOT om te kunnen opereren in zware klimaatomstandigheden.


Tijdens deze oefening trainen Chinook en Cougar-transporthelikopters 'Brown-out'landingen. Brown-out is een grote zandwolk die ontstaat door een landende helikopter. Omdat het zicht beperkt is en deels wordt ontnomen is voor deze landingsprocedure uiterste precisie en nauwkeurigheid van de vliegers nodig.

 

De oefening vindt normaal gesproken plaats in het zuiden van Europa, waar de oefencondities perfect zijn: warmte en zand/stof. Door coronamaatregelen kunnen die trainingen u niet doorgaan en trainen militairen daarom vaker in eigen land.

 

Om de oefening veilig te laten verlopen is het noodzakelijk dat het betrokken luchtruim tijdelijk wordt gesloten. Binnen de tijdelijke gebieden met beperkingen mag door de militaire helikopters die deelnemen aan de oefening zo laag worden gevlogen als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is. Dit betekent dat niet continu laag wordt gevlogen.

 

Wanneer wordt er geoefend?

Week 34

 • maandag 17 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • dinsdag 18 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • woensdag 19 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • donderdag 20 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • vrijdag 21 augustus 2020 van 08:00 tot 17:00 uur.

 

Week 35

 • maandag 24 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • dinsdag 25 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • woensdag 26 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • donderdag 27 augustus 2020 van 08:00 tot 23:00 uur;
 • vrijdag 28 augustus 2020 van 08:00 tot 17:00 uur.

 

Week 36

 • maandag 31 augustus 2020 van 14:00 tot 23:00 uur;
 • dinsdag 1 september 2020 van 14:00 tot 23:00 uur;
 • woensdag 2 september 2020 van 14:00 tot 23:00 uur;
 • donderdag 3 september 2020 van 14:00 tot 23:00 uur;
 • vrijdag 4 september 2020 van 14:00 tot 17:00 uur.

 

Vijf scheef hangende bomen in Lunteren uit voorzorg verwijderd

Gemaakt: Zaterdag, 15 augustus 2020 13:48

LUNTEREN - De brandweer heeft zaterdagmiddag rond 13:00 uur vijf bomen omgezaagd aan de Bisschopsweg in Lunteren. De bomen kwamen los te staan en dreigde over de weg en op een woning te vallen. Waarschijnlijk zijn de bomen slachtoffer van het noodweer van een aantal dagen geleden boven Lunteren en Barneveld.

 

Met de hulp van de hoogwerker uit Barneveld zijn de grote bomen in stukken gezaagd. De Bisschopsweg was enige uren afgesloten voor verkeer. Het Lunterse cateringsbedrijf van Wolter Kelderman bezorgde de brandweerlieden een schaal met warme hapje's. Vanuit Ede werd door logistiek drinken verzorgd.

Start to Run begint op dinsdag 8 september

Gemaakt: Zondag, 16 augustus 2020 19:39

EDE - Samen met "medebeginners" zeven weken lang op zaterdagochtend vanaf 9 uur 's morgens en/of dinsdagavond half 8 's avonds hardlopen. Je komt op de mooiste plekjes bij jou in de omgeving en je traint onder begeleiding van professionele hardlooptrainers van Atletiekvereniging Climax. Uiteraard volgens de RIVM richtlijnen voor corona. Dé manier om gezellig, leuk en sportief bezig te gaan met hardlopen!

 

Atletiekvereniging Climax organiseert vanaf 8 september samen met Runnersworld Ede weer een Start to Run hardloopcursus. Geheel volgens de RIVM richtlijnen voor corona. Dat betekent dat vóór het sporten de 1,5m regel wordt gewaarborgd. Tijdens het sporten is dat (volgens de huidige richtlijn) niet nodig, maar natuurlijk wel wenselijk. De deelnemers worden hierover geïnformeerd.

 

De eerste training start op dinsdag 8 september om 19.30 uur en begint met een informatie- en kennismakingsgedeelte, waardoor deze eerste training plaatsvindt vanuit de Runnersworld winkel. De overige trainingen starten op de accommodatie van Climax.

 

Let op, bij de landelijke Start to Run wordt er één keer per week in groepsverband getraind. Wij verzorgen dit tweemaal per week, zónder extra kosten. Je kunt bij ons dus kiezen tussen de zaterdag en dinsdag, maar je kunt ook beide dagen meelopen.

 

Als je interesse hebt of wil je meer weten, loop dan eens vrijblijvend binnen in de Runnersworld winkel aan het Kuiperplein in Ede voor meer informatie.

Alternatief programma Airborne Ede

Gemaakt: Woensdag, 19 augustus 2020 16:56

EDE - De Airborne-gemeenten Ede, Arnhem, Renkum en Overbetuwe vertellen samen het verhaal van Operatie Market Garden. Over september 1944, maar ook over de impact die het vandaag de dag nog heeft. Vorig jaar stonden we massaal stil bij de 75ste herdenking van Operatie Market Garden met een speciaal en uitgebreid programma. Vanwege de coronapandemie herdenken we 76 jaar vrijheid op een ingetogen manier: Samen herdenken we thuis.

 

De luchtlandingen en het publieksevenement gaan niet door. De herdenking vindt kleinschalig en in aangepaste vorm plaats en is alleen op uitnodiging. De Poolse en Britse veteranen en nabestaanden kunnen dit jaar helaas niet aanwezig zijn. Herdenken doen we dit jaar op afstand, maar wel met elkaar onder het motto: “Samen herdenken we thuis”. Ondanks de beperkingen is er een divers programma samengesteld, waardoor we op allerlei manieren stil kunnen staan bij hoe waardevol onze vrede en veiligheid zijn.

 

Herdenking

Tijdens de Airborne-herdenking op de Ginkelse Heide op 19 september herdenken we samen met 11 Luchtmobiele Brigade de dappere strijders die 76 jaar geleden voor onze vrijheid vochten. De herdenking is dit jaar niet toegankelijk voor bezoekers. Wel is het live te volgen via Omroep Gelderland en de social mediakanalen van gemeente Ede. Op het Museumplein en Raadhuisplein staan van 14 tot 19 september LED-schermen.

 

Veteranen

Hoewel de veteranen dit jaar niet aanwezig zijn bij onze herdenking, worden ze niet vergeten. Alle Market Gardenveteranen krijgen in september een speciale boodschap van de burgemeesters van de vier Airborne-gemeenten. “Dat is onze manier om hen erbij te betrekken, zo zijn ze er toch een beetje bij, ik hoop ze volgend jaar weer te kunnen ontmoeten!, aldus burgemeester René Verhulst.

 

Vlaggenverkoop

Hoe mooi zou het zijn als we de helden van toen samen massaal eren door een Airborne Ede-vlag uit te hangen? We roepen inwoners van gemeente Ede daarom op om de Airborne Ede-vlag uit te hangen in september. Deze is tijdelijk met korting te verkrijgen bij verschillende verkooppunten in gemeente Ede en via www.airborneherdenking.nl. Burgemeester René Verhulst: ”De Airborne-vlag kost 10 euro, ik hoop er straks natuurlijk heel veel te zien wapperen.”

 

Oorlogsverhalen

We richten ons dit jaar op de individuele verhalen van veteranen van toen en nu. Bijvoorbeeld dat van brigadegeneraal John Hackett. Wist u trouwens dat er tussen alle springers ook een Franse springer zat. Hoe kwam hij daar terecht? Ook was er een inwoner van Lunteren ingedeeld bij de Britse Airbornetroepen. Hoe kon dat gebeuren? We delen deze verhalen op verschillende plekken, zoals de buitenexposities en op onze Facebookpagina.

 

Airborne filmweek

Tijdens de Airborne-filmweek van 16 tot en met 19 september vertoont Pathé Ede verschillende films over de Tweede Wereldoorlog en Operatie Market Garden. Alle vier de filmavonden zijn gratis te bezoeken. Begin september is het mogelijk om kaarten te reserveren. Houd onze website in de gaten voor updates.

 

Doeboek voor kinderen

Ook hebben we speciaal voor dit jaar een gratis Airborne Ede-doeboek ontwikkeld voor basisschoolleerlingen in de bovenbouw. Zo kunnen kinderen spelenderwijs leren over de geschiedenis van de oorlog in Ede. Begin september is het doeboek digitaal beschikbaar via www.ede.nl/airborne.

 

Exposities

Op de Ginkelse Heide staat de expositie “Missies van Toen en Nu”. In deze expositie wordt het verhaal van generaal John Hackett en Operatie Market Garden naast dat van korporaal der eerste klasse Mert Oygur en de missies van zijn 11 Luchtmobiele Brigade geplaatst. Naast het verhaal staan er tientallen historische en recente foto’s op de Ginkelse Heide. De expositie is vanaf september ook te zien in het centrum van Ede en in Pathé Ede.

 

In de natuurtuin van Natuurcentrum Veluwe staat een expositie van meer dan 20 werken van kunstenaar Salman Ezzammoury met het thema “Vrijheid: vieren, herdenken en doorgeven”. Ezzammoury heeft daarbij inspiratie gehaald uit een citaat van Mahatma Ghandi: "Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen".

 

“Herdenken in Vrijheid” is het thema van de Airborne-expositie in de Stingerbol. Zo’n 15 ervaren kunstenaars, onder wie enkele kunstenaars van het Platform Edese Kunstenaars (PEK) laten hun werk zien.

Coatingswerkzaamheden oorzaak vreemde lucht in winkelstraat Ede

Gemaakt: Vrijdag, 21 augustus 2020 16:32

EDE - Vrijdagmorgen 21 augustus rond 11.55 uur werd er een vreemde lucht geroken in een pand aan de Grotestraat in het centrum van Ede.

 

De brandweer heeft onderzoek gedaan in en rond het bewuste pand. Uiteindelijk bleek de lucht afkomstig te zijn van een van coatingswerkzaamheden. Er kwamen geen schadelijk dampen vanaf.

Nachtelijke werkzaamheden Poortwachter Ede

Gemaakt: Vrijdag, 21 augustus 2020 19:01

EDE - Van 24 augustus tot begin oktober wordt er aan de weg gewerkt in de buurt van de Poortwachter en de A12. De werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de aanleg van de Parklaan en groot onderhoud aan de A12. Buurtbewoners en weggebruikers kunnen hier hinder van ondervinden.

 

Nieuwe toe- en afritten
De Parklaan wordt via het kruispunt bij de Poortwachter verbonden met de A12. Daarom wordt de huidige toe- en afrit 'omgeklapt'. Een belangrijke mijlpaal is de ingebruikname van de nieuwe toe- en afritten van de A12 op maandag 7 september 2020. Ondertussen wordt er gewerkt aan een tunnel onder de nieuwe toe- en afrit. De tunnel zorgt ervoor dat de Maanderdijk bereikbaar blijft in de toekomst. Aan de Dr. W. Dreeslaan wordt gewerkt om de afslag naar Arnhem te kunnen aanleggen en wordt een derde doorgaande rijbaan richting Ede gerealiseerd.

 

Werkzaamheden Dr. W. Dreeslaan (N781)
Van 24 augustus tot en met 3 september werkt aannemer Heijmans Infra BV aan de Dr. W. Dreeslaan. De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd tussen 19.00 en 06.00 uur. Tijdens de werkzaamheden blijft het altijd mogelijk om vanuit Ede naar Wageningen en vice versa te rijden. Er is in de nachten maar één rijstrook in de rijrichting Ede beschikbaar. Van 31 augustus tot en met 3 september wordt het verkeer in de nacht door verkeersregelaars geregeld. Overdag vragen wij extra aandacht van de weggebruikers, omdat de rijstrookindeling voor verkeer in de rijrichting Wageningen die week per dag wijzigt.

 

Weekendafsluiting toe- en afritten A12
Vanaf vrijdagavond 4 september t/m maandagochtend 7 september worden de nieuwe toe- en afritten op de A12 aangesloten. De hoofdrijbaan van de A12 richting Arnhem is vanaf knooppunt Maanderbroek (A30) t/m afrit Oosterbeek (afrit 25) volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de gele omleidingsborden. Op de Dr. W. Dreeslaan blijft het gedurende het gehele weekend mogelijk om vanuit Ede naar Wageningen te rijden en vice versa. Echter is er maar één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Aannemer Heijmans doet er alles aan om de overlast te beperken, maar enige hinder is niet te vermijden.

 

Ede beter bereikbaar
De werkzaamheden vinden plaats omdat we werken aan beter bereikbaar Ede. De Parklaan gaat de A12 met de N224 verbinden. Daardoor ontstaat er een betere verdeling van het verkeer in Ede. Ook wordt Ede oost, waaronder de kazerneterreinen, het ENKA-terrein en het stationsgebied beter bereikbaar. Kijk voor meer informatie op parklaan.ede.nl.

 

Groot onderhoud A12
Naast deze werkzaamheden aan de Parklaan voert Rijkswaterstaat tussen 28 augustus en 5 oktober groot onderhoud uit op de A12 tussen Veenendaal-West en knooppunt Grijsoord in beide richtingen. Tussen 24 augustus en 5 oktober 2020 zijn er vijf weekenden delen van de snelweg afgesloten, zowel in de richting Utrecht als de richting Arnhem. Verkeer wordt omgeleid via overige snelwegen geleid en moet rekening houden met een extra reistijd tot 30 minuten.

Toekomst Valleilijn onzeker, aanbesteding mislukt

Gemaakt: Dinsdag, 25 augustus 2020 17:18

REGIO - De toekomst van de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede is onzeker. Geen enkel vervoerbedrijf heeft zich ingeschreven op de aanbesteding om de treinverbinding in bedrijf te houden.

 

Het contract met vervoersmaatschappij Connexxion loopt in december volgend jaar af maar ook Connexxion heeft zich niet ingeschreven. Als gevolg van de coronacrisis durft niemand het aan. Provincie Gelderland garandeert dat de trein daarna nog wel twee jaar blijft rijden. Daarvoor bereidt de provincie een zogeheten noodconcessie voor.

Botulisme in vijver aan de Niels Bohrstraat in Ede

Gemaakt: Woensdag, 26 augustus 2020 16:46

EDE - Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de vijver parallel aan de Niels Bohrstraat botulisme aangetroffen. De gemeente plaatst hier waarschuwingsborden. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of er van drinken.

 

Botulisme ontstaat door bacteriën die in stilstaand water bij hoge temperaturen groeien. Botulisme is een vorm van vergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels. Het gif verlamt de spieren en de vogels stikken of verdrinken.

 

Vermijd contact met zieke of dode dieren
Hoewel het type bacterie dat is aangetroffen niet gevaarlijk is voor de mens, moet men zieke en/of dode dieren altijd vermijden. Er bestaat een mogelijkheid dat de bacterie zich in de dode dieren vormt tot een gif dat wel gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Ruim dode dieren niet zelf op, maar meld het bij het waterschap.

 

Waarschuwingsborden
De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij de sloten. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken.

Gemeente Ede belooft meer inclusie en grotere diversiteit op de werkvloer

Gemaakt: Vrijdag, 28 augustus 2020 17:45

EDE - Méér inclusie en grotere diversiteit op de werkvloer. De gemeente Ede heeft belooft daar het komende jaar steviger op in te zetten. De gemeente wil als werkgever een afspiegeling zijn van de samenleving en gelijke kansen bevorderen. Wethouder Hester Veltman (personeel & organisatie) ondertekende namens de organisatie het zogeheten Charter Diversiteit, een intentieverklaring om zich aan dit doel te committeren.

 

Vergroten denkkracht
Hester Veltman: 'We hebben het Charter ondertekend omdat we willen dat mensen met allerlei achtergronden zich thuis voelen bij de gemeente. Als werkgever streven we dan ook naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand. Verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten kunnen de denkkracht van de gemeente vergroten.'

 

Charter Diversiteit
Het Charter diversiteit richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector en is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 24 landen. Het Charter is in 2004 opgericht door een aantal werkgevers van grote bedrijven in Frankrijk waarna het in korte tijd uitgroeide tot een beweging waarbij meer dan 10.000 ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn betrokken.

'Door het ondertekenen van de Charter krijgen we als gemeente Ede toegang tot deze Charter-beweging waarmee we kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Uiteindelijk gaat het erom dat we de verschillen tussen mensen overstijgen en de talenten van elk individu zien en benutten', aldus Veltman.

Maïsoogst in de regio op volle toeren

Gemaakt: Zaterdag, 12 september 2020 01:57

LUNTEREN - In de hele regio rijden maïshakselaars en grote tractoren momenteel af en aan: het is alle hens aan dek om de maïsoogst van 2020 binnen te halen.

 

Bij een boerenbedrijf in Lunteren is vrijdag 11 september een begin gemaakt door loonbedrijf Molenaar/van Velthuizen uit Lunteren. Onder andere aan de Goorsteeg hebben ze de mais van het land gehaald.

 

William Harthoorn maakte de onderstaande video,- en fotoreportage.

Ed van Seters Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gemaakt: Zaterdag, 12 september 2020 02:18

EDE - Ed van Seters uit Ede is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hem vrijdagavond 11 september 2020 in Akoesticum de versierselen uitgereikt die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

 

De uitreiking gebeurde aan de vooravond van Open Monumentendag, waar Van Seters al jaren nauw bij betrokken is. Nadat hij een battlefieldtour had gegeven over de kazerneterreinen werd hij verrast. Van Seters heeft zich altijd ingezet voor het behoud van de militaire historie van Ede. Zo richtte hij het Platform Militaire Historie Ede op. De eerste jaren huisde het platform in een oude kelder onder de Edese Heidebrouwerij op de kazernes. Daar begon hij, samen met andere betrokken vrijwilligers, met pop-up tentoonstellingen en educatieve programma's voor schoolklassen. Al snel volgden battlefieldtours.


In oude voertuigen, op de fiets of lopend, als geen ander weet Van Seters zijn publiek te boeien met verhalen over de militaire geschiedenis van Ede en de Airborne in het bijzonder.

Mede door zijn inzet werd de voormalige smederij op de kazerneterreinen omgebouwd tot historisch informatiepunt. Op 5 maart 2018 ontving hij de minister van Defensie in de nieuwe behuizing van het Platform Militaire Historie, dat op 1 juni 2018 officieel werd geopend.


De Smederij neemt nu een belangrijke plek in op de voormalige kazerneterreinen. Er gebeurt veel: van rondleidingen voor schoolklassen tot thematische tentoonstellingen. De Smederij is ook een plek voor bijzondere ontmoetingen en een startpunt voor de vele battlefield- of battlefietstours.


Vanuit de Smederij zijn veel bijzondere samenwerkingen tot stand gekomen zoals met Akoesticum, waar Van Seters regelmatig lezingen geeft.

 

Daarnaast is hij al jarenlang coördinator van de Airborne Luchtlandingen en Herdenking waar hij onder andere verantwoordelijk is voor alle publieksactiviteiten. En waar hij alles met militaire precisie regelt op de Ginkelse Heide zodat het herdenkingsevenement op rolletjes verloopt.


Hoogtepunt was natuurlijk de 75e herdenking in 2019 met Koninklijk bezoek en 100.000 (inter)nationale bezoekers op de Ginkelse Heide in Ede.

 

De militaire geschiedenis en de Airborne Luchtlandingen en Herdenking horen bij Ede. Mede door de inzet Ed van Seters blijft onze geschiedenis bewaard en kunnen we blijven genieten én leren van ons verleden.

Celine van Heerikhuize wint goud en brons op NK junioren

Gemaakt: Maandag, 14 september 2020 20:31

EDE - Op zaterdag 12 en zondag 13 september werd in Amersfoort door junioren tot 18 (U18) en 20 jaar (U20) gestreden om het Nederlands Kampioenschap Atletiek. Climax-atlete Celine van Heerikhuize (15 jaar) uit Wekerom liet op zondag wederom zien de snelste van Nederland te zijn op de 800 meter U18. Bovendien nam ze later op dezelfde dag ook het brons mee naar huis op de 400 meter U18.

 

Op zaterdag 12 september liep Celine van Heerikhuize in de serie al eenvoudig naar de finale. Op zondag begon zij de finale tactisch door in de kopgroep mee te lopen zonder het tempo te maken. In de laatste bocht had ze daardoor nog voldoende energie over om een sprint in te zetten en alle anderen af te troeven. Britt Roos van HAC '63, die afgelopen februari bij het NK indoor nog van Celine won, werd vandaag tweede. Amper anderhalf uur later stond Celine alweer aan de start van de series 400 meter U18, die ze ook met winst wist af te sluiten. In de finale van de 400 meter U18 ging het na de start erg hard. Vanuit de achterhoede sprintte Celine op het laatste rechte stuk toch naar een derde plaats. Een enorm knappe prestatie!

 

Celine was niet de enige Climax-atleet die mee deed bij de Nederlandse Kampioenschappen. Er was een strengere selectie dan normaal: vanwege coronamaatregelen mochten er minder atleten meedoen. Op technische onderdelen werden er slechts acht atleten toegelaten. Toch waren er zes Climax-atleten die om de nationale titels mochten strijden. Op zaterdag kwam Dorine van Leeuwen (16 jaar) in actie bij de finale van het hoogspringen, waar ze tot de 5e plaats kwam met een sprong van 1.58 meter. Op zondag eindigde Lucas van Bochoven (18 jaar) op een 11e plaats bij de 110 meter horden U20. Evelyn Navarro (nog pas 15 jaar) werd 16e op de 200 meter U18. Jisze Diemer (15 jaar) eindigde op een 9e plaats bij de 400 meter U18. Joram van de Bospoort kwam met zijn tijd van 51.33 seconden op de 400 meter slechts één honderdste seconde tekort voor een plek in de finale. Joram eindigde daardoor als zevende bij de mannen U20.

Corona Impact Monitor: meer onderlinge hulp in coronatijd

Gemaakt: Woensdag, 16 september 2020 18:10

EDE - Bijna een derde van de inwoners van Ede bood tijdens de coronaperiode méér hulp aan mensen in de directe omgeving. Het coronavirus heeft een sterke invloed op de sociale contacten van mensen. Vier op de vijf inwoners ervaart de veranderingen als negatief. Dit beeld komt naar voren in de eerste editie van de Edese Impactmonitor COVID-19. De monitor laat zien wat de invloed van het coronavirus is op de Edese economie en samenleving.

 

Cijfers én ervaringen
In het document heeft de gemeente de meest relevante, beschikbare gegevens samengevat op thema's als economie, sport en cultuur en veiligheid. Wethouder Hester Veltman: 'Niet eerder hadden we zo'n scherp beeld van onze gemeente in coronatijd.' De Impactmonitor bevat naast cijfers ook verhalen van ondernemers, professionals en vrijwilligers. Zij vertellen ieder vanuit hun eigen ervaringen hoe corona hun leven en werk vaak ingrijpend heeft veranderd.

 

Belangrijk hulpmiddel
'De monitor is een belangrijk hulpmiddel waarmee we trends en ontwikkelingen als gevolg van corona nauwgezet volgen. Dat helpt om als gemeentebestuur de juiste prioriteiten te stellen en keuzes te maken.' aldus Veltman.

 

De eerste editie van de impactmonitor is bijgewerkt tot en met 20 augustus 2020 en is te vinden op ede.incijfers.nl.

Geen Centrale Intocht Sinterklaas in Ede

Gemaakt: Vrijdag, 18 september 2020 20:18

EDE - Sinterklaas komt dit jaar helaas niet met de trein aan op het Museumplein in Ede. Door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om alle kinderen met hun ouders op een veilige manier te kunnen ontvangen. Daarom is door de organisatie, in overleg met de gemeente Ede, besloten om geen centrale ontvangst te doen.

 

Burgemeester René Verhulst: :"Het is jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Bij grote groepen mensen bij elkaar zijn de risico's op besmetting te hoog. En we willen ook geen kinderen teleurstellen, omdat we een maximum moeten stellen aan het aantal bezoekers dat op het Museumplein past. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat Sinterklaas helemaal niet naar Ede komt. Sterker nog. Hij moet hier wel komen! Een van de pieten is vorig jaar achtergebleven en die wil heel graag naar huis. Hij vraagt onze hulp."

 

Waar is Piet?
Vorig jaar is er een Piet in Ede gebleven. Waarom? dat weet niemand nog. De een zegt dat Piet verliefd was geworden op een meisje. De ander zegt dat hij juist verliefd is geworden op Ede. Of misschien was hij een beetje in de war en heeft hij gewoon de boot gemist. Kortom.. het is nog een mysterie dat nodig uitgezocht moet worden en waar Sinterklaas alle kinderen van Ede vraagt om hem bij te helpen. De Sint wil Piet dit jaar graag weer mee terugnemen, maar dan moet hij wel weten waar hij is.

 

Sinterklaasjournaal
Net als voorgaande jaren zal de komst van de Sint weer samengaan met een Edes Sinterklaasjournaal. Deze wordt gemaakt door de leerlingen van het ROC in Ede, in samenwerking met de SBE en de gemeente Ede. Ook dit jaar is de burgemeester weer één van de schrijvers van het scenario en wordt het journaal gepresenteerd door juffrouw Sara. Vanaf 16 november is het te zien via XON (voormalig omroep Ede) en de kanalen van Ede. "Dit jaar kunnen we Sinterklaas dan niet met z'n allen welkom heten, maar misschien kunnen we hem wel helpen zoeken", alsdus burgemeester Verhulst.

 

Overige intochten
Voor de ontvangsten van Sinterklaas bij andere gelegenheden in de gemeente Ede geeft de gemeente dit jaar geen vergunning af. Grootschalige bijeenkomsten worden afgeraden in verband met het hoge risico op besmetting met het Coronavirus. Wij vragen Sinterklaas om zoveel mogelijk naar alternatieven te zoeken om de Edenaar toch te kunnen verrassen.

Eerste laadplein met 12 laadplekken voor elektrische auto's in Ede

Gemaakt: Vrijdag, 18 september 2020 20:23

EDE - In het centrum van Ede staat sinds kort een laadplein met 12 laadplekken voor elektrische auto's. Het is voor het eerst dat in Ede zo'n plein in gebruik wordt genomen. Tot nu toe ging het om enkele laadpalen met 2 aansluitingen verspreid over de stad. Met dit laadplein komt de gemeente tegemoet aan het toenemende aantal elektrische auto's.

 

Schoner
De opening van dit laadplein gebeurde vandaag door wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot.


"Als gemeente stimuleren we het gebruik van elektrische auto's. Deze zijn schoner, stiller en bovendien zuiniger in het gebruik. Elektrisch rijden is ook duurzamer omdat alle openbare laadpalen in Ede groene stroom uit zon en wind opgewekt in Nederland leveren", zo vertelt hij.

 

Kuiperplein
Het laadplein bevindt zich in de noordoostelijke hoek van het Kuiperplein en is te gebruiken door alle e-rijders. Inwoners, ondernemers en centrumbezoekers kunnen hier hun elektrische auto opladen. Voor het laden worden kosten in rekening gebracht. Ook moet men gewoon parkeergeld betalen of een geldige parkeervergunning hebben. Het laadplein wordt geëxploiteerd door de firma Allego.

 

2030
Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt snel toe. Inmiddels rijden er ruim 125.000 volledig elektrische auto's in ons land en dat aantal gaat de komende jaren nog meer toenemen.
Rond 2030 rijden waarschijnlijk 2 miljoen elektrische auto's in Nederland. Daardoor zijn zo'n 47.000 publieke laadpunten in Gelderland nodig, terwijl er op dit moment nog maar 4.000 zijn geplaatst.

 

Openbaar
Naast openbare laadpalen wil de gemeente zoveel mogelijk laadpalen op particulier terrein. Zo wordt minder beslag op de openbare ruimte gelegd. Niet iedere bewoner of bedrijf heeft parkeergelegenheid op eigen terrein. Deze mensen zijn aangewezen op openbare laadpalen. Het laadplein op het Kuiperplein is hier een goed voorbeeld van.

 

Aanvragen
Op dit moment staan ruim 100 openbare laadpalen met elk 2 aansluitingen in Ede. Bezitters van elektrische auto's die geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben kunnen een laadpaal aanvragen via https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/openbare-oplaadpaal-aanvragen.