Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 22:50:23 Florence Nightingalelaan 6721BK Bennekom 103137 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-107

Ambulance 07-107

woensdag 28 juli 2021

Disclaimer

Ede360 besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Ede360 noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Ede360 is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Ede360 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Ede360 of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Ede360 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via ons contactformulier.

Reageren
Voor het deelnemen aan de reactiemogelijkheden op Ede360 gelden de volgende regels:

  • Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.
  • Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin.
  • Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet).
  • CommerciĆ«le boodschappen (spam) worden niet geplaatst.


Voorwaarden

Als u beeldmateriaal aan ons doorstuurt, doet u dat in overeenstemming met de voorwaarden van Eye360Media. Uw bijdrage aan Ede360 is 'rechtenvrij' en geeft ons toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken.
Ede360 kan niet garanderen dat al uw foto's en video's gebruikt worden en behoudt het recht om uw bijdrage zonodig te redigeren.