Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 18:19:03 Seh Gelderse Vallei Willy Brandtlaan Ede 6716RP 5834 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zondag 20 januari 2019

DINSDAG 30|01

Sloopregeling maakt buitengebied Ede mooier

EDE - In Ede wordt steeds vaker voormalige agrarische bebouwing gesloopt. In 2017 is er in bestemmingsplan agrarisch buitengebied in totaal ruim 22.000 vierkante meter aan voormalig agrarische bebouwing in beeld voor sloop ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen in het Edese buitengebied. Sloop van ongebruikte agrarische bebouwing is een voorwaarde voor het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen of (de uitbreiding van) een niet-agrarisch bedrijf in het landelijk gebied van Ede.

 

Vooral oude schuren die niet meer in gebruik zijn bij gestopte agrarische bedrijven worden gesloopt. In plaats van de agrarische bestemming komt er een andere bestemming op het perceel, bijvoorbeeld wonen of een niet-agrarisch bedrijf, door middel van functieverandering. De te slopen voormalig agrarische bebouwing kan dan verkocht worden als 'sloopcompensatie' voor ontwikkelingen elders.

 

Functieverandering

Bij functieverandering in het landelijk gebied staat het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit voorop. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Het aantal boerenbedrijven in onze gemeente neemt af. De overblijvende bedrijven groeien op een beperkt aantal locaties. Dit betekent dat er veel agragrische bebouwing vrijkomt. Om te voorkomen dat het landschap verrommelt met oude schuren, willen we dat gebouwen die niet meer op een nuttige manier gebruikt worden zoveel mogelijk gesloopt worden.''

 

Sloopregeling

Eigenaren van voormalige agrarische bebouwing doen er goed aan zich eens te verdiepen in de sloopregeling, vindt Vreugdenhil ,,Ook als je zelf niet direct plannen hebt voor je perceel. Met de sloop van jouw schuren kun je wel de ontwikkeling van een ander elders mogelijk maken.'' Het traject van functieverandering start met een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. Aan zo'n verzoek worden door de gemeente voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is het slopen van oude bebouwing.

 

BAB

Het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied wordt elk half jaar geactualiseerd. Doel daarvan is het plan actueel te houden. En ondernemers en inwoners van het buitengebied de mogelijkheid te bieden via een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke procedure de door hen gewenste ontwikkelingen te realiseren. In de laatste wijzigingsronde wordt op 20 locaties de bestemming gewijzigd. Op 14 van deze locaties wordt oude agrarische bebouwing gesloopt.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie