Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 18:19:03 Seh Gelderse Vallei Willy Brandtlaan Ede 6716RP 5834 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zondag 20 januari 2019

VRIJDAG 20|04

De gemeente Ede sluit het jaar 2017 financieel positief af

Ik ben trots op wat we in 2017 met elkaar hebben bereikt

EDE - De gemeente Ede sluit het jaar 2017 financieel positief af. Met een voordeel van 5 miljoen euro op een totale begroting van 380 miljoen euro, is de gemeente financieel gezond. De 5 miljoen voordeel komt ten goede van de reserve van de gemeente Ede. Met dit geld heeft de gemeente ook de komende jaren voldoende reserves om eventuele tegenvallers op te vangen, haar wettelijke taken uit te voeren en te investeren in een sociaal en economisch sterk Ede.

 

Wethouder financiën Harry van Huijstee; "Ik ben trots op wat we in 2017 met elkaar hebben bereikt. 2017 stond in het teken van samenwerken. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners is hard gewerkt aan een nog mooier Ede, waar het fijn wonen en verblijven is. Dit alles is gelukt binnen het budget dat er voor was. Hiermee blijven we ook in de toekomst (financieel) gezond."

 

In de programmarekening kunt u lezen aan welke opgaven, programma's en projecten de gemeente Ede, samen met partners en bewoners heeft gewerkt en hoeveel geld hieraan is uitgegeven.

 

Ontwikkelingen in 2017

Het is teveel om alle ontwikkelingen uit 2017 hier op te schrijven, er is een hoop gebeurt. Samen met partners uit de hele gemeente zijn veel projecten opgestart, een stap verder gebracht of tot een mooi eindresultaat gekomen. Een paar voorbeelden;

  • De markt in het centrum is nu nog een grote zandbank maar over enkele maanden is dit een mooi nieuw Marktplein waar jong en oud graag verblijft. Het ontwerp is tot stand gekomen met de inwoners van Ede.
  • In het buitengebied is (en wordt nog steeds) hard gewerkt aan het toeristisch aantrekkelijker maken van het gebied.
  • Er zijn veel nieuwe woningen bijgekomen, in alle soorten en maten.
  • De wereldvoedseldag was in 2017 in Ede. Dit bracht veel aandacht op het thema Food in Ede.
  • In 2017 stopte de Permar en ging dit voor Ede over in de organisatie Werkkracht. Met dit bedrijf helpt Ede mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan.

Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten en resultaten van 2017.

 

Positief resultaat

De 5 miljoen euro positief resultaat in 2017 komt voort uit een positief resultaat op de reguliere bedrijfsvoering en grondzaken.

 

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

Onderdeel van de vaststelling van de programmarekening 2017 is de vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. De gemeente heeft diverse gronden in bezit voor ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. De financiële situatie van deze gronden wordt o.a. bepaald door het verkooptempo van de gronden en de ontwikkeling van de prijs van bouwgrond. De gemeente heeft in 2017 een positief resultaat van € 2,7 miljoen op haar gronden. Het college stelt voor dit bedrag aan de bedrijfsreserve grondzaken toe te voegen.

Foto's
1/1