Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 14:10:02 Paul Gabrielstraat 6717RD Ede 51643 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-116

Ambulance 07-116

dinsdag 20 april 2021

DONDERDAG 18|02

Horapark wordt locatie voor werken én wonen

De herontwikkeling van het Horapark biedt kansen om de originele wandelpaden en bomenlanen weer (beter) tot hun recht te laten komen

EDE - Het Horapark, aan de zuidoostkant van Ede, tussen nieuwbouwwijk ENKA en het landgoed Hoekelum, is nu nog een kantoor- en bedrijfslocatie. Over een aantal jaar moet dit gebied een aantrekkelijke plek zijn om te wonen en werken. In totaal worden er de komende jaren mogelijk zo'n 500 woningen gebouwd. De eigenaren van de kantoorpanden en de gemeente Ede willen het gebied ontwikkelen tot een plek waar gewoond en gewerkt wordt. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling): "Deze mooie locatie vraagt om veel ambitie. Bouwen op zo'n bijzondere plek voor Ede kan alleen als we voor kwaliteit gaan. Ik kijk er naar uit om met alle betrokkenen te werken aan een goed plan voor het Horapark."

 

Mix van werken en wonen
De bedoeling is dat er in het gebied een mix van woningen komt. Er komen vooral woningen voor starters, jonge doorstromers, senioren en mensen met een lichte zorgvraag. Bij het bouwen van woningen en het verbouwen van kantoorpanden tot woningen is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Ook wordt gekeken hoe de inrichting van de omgeving rond woningen en kantoorgebouwen kan bijdragen aan het tegengaan van warmtestress en wateroverlast. Ook is er in het gebied ruimte voor bijvoorbeeld zorgorganisaties, kleinschalige horeca of een bed and breakfast.

 

Versterking van het landschap & biodiversiteit
Het Horapark kent een rijke historie. Het gebied was deels onderdeel van het landgoed Hoekelum. De herontwikkeling van het Horapark biedt kansen om de originele wandelpaden en bomenlanen weer (beter) tot hun recht te laten komen. Door te werken aan geleidelijke overgangen tussen bos en stad, blijft er voldoende plek voor vleermuizen, dagvlinders en padden. Als kantoorgebouwen omgebouwd worden tot woningen, is het doel om ze meteen beter in te passen in de natuur.

 

Vlakbij voorzieningen en natuur
Het Horapark is per auto bereikbaar via de Horalaan. Via de nieuwe Parklaan is er straks een rechtstreekse verbinding met de A12. Station Ede-Wageningen ligt op loopafstand. Door het gebied loopt een fietspad, dat aansluit op het fietsknooppuntensysteem. Recreatieve fietsers gebruiken het Horapark onder meer voor tochten in de richting van Renkum en Wolfheze. Deze goede fietsverbindingen sluiten aan bij de ambities van de gemeente Ede om in te zetten op duurzame mobiliteit.

 

Planning en vervolgstappen
De plannen voor het Horapark zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat gebeurt later. Het is daarom nog niet bekend wanneer het Horapark precies gaat veranderen. Dit kan ook per deelgebied verschillen.

 

De gemeente Ede vindt het belangrijk om bedrijven in het gebied en omwonenden te betrekken bij de ontwikkelingen. Dat geldt tevens voor bijvoorbeeld de lokale fietsersbond en natuur- en milieuverenigingen. De gemeente coördineert dit participatieproces en zorgt dat er adequate mogelijkheden zijn om mee te denken en mee te praten. De startnotitie ligt nu voor vier weken ter inzage. De reacties worden verwerkt in een nota van inspraak. Vervolgens zal de startnotitie worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant

Headlines